Wyjazd grupowy 2015 Ebro Hiszpania | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

U?miech losu bywa drwi?cy. Miodrag Bu?atowicz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Wyjazd grupowy 2015 Ebro Hiszpania

Artur Betcher

Offline

Witam.
Maj?c ju? spore do?wiadczenie w organizowaniu wyjazdów grupowych w formie zlotów nad rzek? Ebro w Hiszpanii wyjazd grupowy Forum Sumowe w 2015r czas oznajmi? Usmiech

forumsumowe.pl/h/fshzw_wyjazd_grupowy_hiszpania_ebro_2015_15d0d.jpg

Po wyje?dzie w 2013r http://www.forums...umowe.html
Oraz dwóch w 2014r http://www.forums..._2014.html

forumsumowe.pl/h/fshzw_dsc00733jpg_2d5b9.jpg

Czas na przygod? nad rzek? Ebro w 2015r Usmiech

Termin to 11-22 Wrzesie? 2015r.
Wyjazd w nocy z 10 na 11 wrze?nia.
Powrót do Polski w nocy 22 wrze?nia 2015r.
Na czas wyprawy baza jest zamkni?ta do naszej dyspozycji.
Autokar wyrusza z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego i jedzie przez Warszaw? i Pozna?.
Jest te? mo?liwo?? zbiórki na granicy polsko-niemieckiej.

Plan wycieczki.
Wyjazd w nocy z 10 na 11 wrze?nia z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego.
12 wrzesie? 2014r rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a, Wie?a Eiffla , ?uk Triumfalny, Champs Elysees, Concorde.
12 wrze?nia pó?nym popo?udniem wyjazd do Hiszpanii.
13 wrzesie? 2014 rano przyjazd do o?rodka Fishing Planet nad rzek? Ebro w Hiszpanii.
Zebranie organizacyjne, przydzia? ?odzi i sprz?tu.
13-20 wrze?nia ?owienie suma, karpia, sandacza nad rzek? Ebro.
20 wrze?nia po po?udniu wyjazd do Pary?a.
21 wrze?nia rano przyjazd do Pary?a. Zwiedzanie Pigalle, Moulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur
21 wrze?nia wieczorem wyjazd do Polski.
22 wrze?nia przed po?udniem przyjazd do Polski, do Ostrowca pó?nym wieczorem.

forumsumowe.pl/h/fshzw_wyjazd_ebro_hiszpania_2015_9147f.jpg

Cena wyjazdu 2500z? od osoby.
W cenie zawiera si?:
-Przejazd autokarem z Polski przez Pary? do Hiszpanii i z powrotem
-Zakwaterowanie w Hiszpanii w polskiej bazie w?dkarskiej Fishing Planet
-Ubezpieczenie na czas wyjazdu
-Licencje w?dkarskie
-Pe?ne wy?ywienie (?niadania i obiadokolacje, kawa, herbata - gotuje Kasia Usmiech )
-Napoje ch?odz?ce ( woda , soki, napoje gazowane)
-?odzie: jedna ?ód? na 3 osoby do spinningu, trolingu i jedna na 5 osób przy zasiadkach stacjonarnych.
Ekip? zbieramy do osi?gni?cia 7 pe?nych ekip ?owi?cych stacjonarnie i 3 ekip ?owi?cych z ?odzi.
-Zwiedzanie Pary?a ??cznie z biletami na metro.
-Pomoc pracowników o?rodka w organizacji stanowisk oraz monta?u zestawów.
-Suchy prowiant i napoje na drog? powrotn?
-Jednodniowy wyjazd nad Morze ?ródziemne
-Pami?tkowe DVD z wyjazdu dla ka?dego uczestnika.

W cenie nie zawiera si?:
-Indywidualne ?owienie z przewodnikiem. Istnieje mo?liwo?? wynaj?cia indywidualnego przewodnika.
-Pellet. Zaopatrujemy si? samemu, koszt 65 euro za worek 25kg.
-Zestawy ko?cowe ( mo?na je kupi? w o?rodku albo przywie?? ze sob?)
-Sprz?t w?dkarski ( do wypo?yczenia w bazie odp?atnie)
-Paliwo do ?odzi ( mo?na kupi? na miejscu w bazie)

Ka?dy samodzielnie odpowiada finansowo za straty które spowoduje zarówno w trakcie podro?y jak i na miejscu w bazie. Je?li kto? zepsuje ?rub? w ?odzi to sam b?dzie musia? pokry? jej koszt.
Je?li zerwie plecionk? za 60euro równie? b?dzie musia? to odda? w?a?cicielowi bazy ( w przypadku wypo?yczenia sprz?tu) itp.
To samo si? tyczy sprz?tu w?dkarskiego i pomieszcze? kwaterunkowych w bazie oraz wyposa?enia autokaru ( wtajemniczeni wiedz? ?e zawsze co? idzie zepsu? Haha) .

Zapisy na wyjazd przez maila admin@forumsumowe.pl lub tel polski 0048 511214596 ewentualnie francuski nr 0033 613131140 ( wystarczy SMS z pro?b? o kontakt w sprawie wyjazdu).
Wrzesie? to ?wietny miesi?c na po?owy drapie?nika i karpia nad Ebro ale nie nale?y zapomina? ?e mog? panowa? tam du?e upa?y.
Liczba miejsc jest ograniczona do 44 osób ze wzgl?du na pojemno?? autokaru i bazy.
Dzieci poni?ej 13 roku ?ycia zabieramy wy??cznie pod opiek? obojga rodziców.
W przypadku liczby zg?osze? przekraczaj?cej 44 osób utworzona zostanie lista rezerwowa.

Zadatek w wysoko?ci 1200z? dokonujemy najpó?niej do 15 lipca 2015r chyba ?e wcze?niej uzbiera si? komplet na zlot.
Przy zapisach na list? decyduje kolejno?? wp?at.
Wp?aty dokonywane b?d? na konto przewo?nika.
Reszt? wp?acamy ju? przy wsiadaniu do autokaru.
Po dokonaniu wp?aty nie ma mo?liwo?ci zwrotu zadatku gdy? pewne koszty sta?e si? nie zmieniaj?.
Jedyna mo?liwo?? odzyskania zadatku to znalezienie kogo? na swoje miejsce.
Je?li kto? chce dojecha? we w?asnym zakresie nic to nie zmienia w kwestii ceny wyprawy gdy? ?adne koszta si? nie zmieniaj?.
Nie ma te? mo?liwo?ci do??czenia do wyprawy we w?asnym zakresie.

Opis bazy tutaj: http://www.forums..._ebro.html
Mamy 14 miejsc w klimatyzowanych apartamentach i w pierwszej kolejno?ci lokujemy w nich pary lub rodziców z dzie?mi i nie ma na to wp?ywu kolejno?? zg?osze?. Kolejno osoby starsze a dopiero na koniec wg kolejno?ci zg?osze? cho? to ma?o prawdopodobne z uwagi na to ?e ch?? wyjazdu zadeklarowa?o jeszcze przed og?oszeniem tego wyjazdu oficjalnie 5 par.
Reszta grupy jest lokowana w przyczepach kempingowych po 3 lub 4 osoby.


Jedziemy klimatyzowanym autokarem 51 osobowym z naszym ulubie?cem Krzy?kiem:

forumsumowe.pl/h/fshzw_img_6887jpg_493ad.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_dsc00281jpg_5095a.jpg

Nie ma innej mo?liwo?ci gdy? na wyjazd wrze?niowy w 2014r brali?my inn? firm? ni? Krzy?ka który by? z nami w sierpniu 2014r i w marcu 2013r i nie do?? ?e na 9 godzin przed wyjazdem podniós? nam cen? stawiaj?c pod ?cian? to jeszcze zamiast mini autokaru podstawi? busa i ludzie tygodniami leczyli popuchni?te nogi. Taki to "biznes po polsku" Smutny dlatego tym razem nie rozwa?amy organizacji mniejszej grupy. uci??liwa pomimo tego ?e mamy dobry autokar gdy? to nie wypad do s?siada za miedz?.
Pami?ta? nale?y o tym ?e upa?y to tylko jeden z elementów odstraszaj?cych. Kolejnym jest w?a?nie droga która jest niezwykle uci??liwa i naprawd? dla wytrwa?ych.

Na stronie mo?na znale?? sporo materia?ów z wyjazdów nad rzek? Ebro w sierpniu i efektów takich po?owów

Jeden z ostatnich wyjazdów w formie opowiadania opisa? Filip i mo?na przeczyta? o nim tutaj: http://www.forums...zenia.html

Ka?da osoba która si? zg?osi dostanie szczegó?owy plan ca?ej eskapady oraz poradnik jak si? poprawnie do niego przygotowa? na d?ugo przed wyjazdem. Sporo ludzi w poprzednich wyjazdach nie by?o przygotowanych ani sprz?towo ani nie posiada?o odpowiedniej wiedzy na temat po?owów i tu chcemy te problemy rozwi?za? ju? przed wyjazdem tak ?eby tych zerwanych by?o mniej a wi?cej na fotkach.
Wyjazd ten b?dzie d?u?szy o jeden dzie? od wszystkich poprzednich tak aby na miejscu w bazie samego ?owienia bez zebra? i spotka? organizacyjnych by?o pe?ne 7 dni.

Je?li jakie? firmy s? zainteresowane sponsorowaniem nagród na wyje?dzie to zapraszamy na admin@forumsumowe.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Je?li kto? ma jakie? pomys?y na rozreklamowanie imprezy to dawajcie zna? Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Wisniewski Michal

Offline

Wielu z nas ma pewnie zaprzyja?nione sklepy w?dkarskie, mniejsze lub wi?ksze, mo?na by popyta? o mo?liwo?? naklejenia plakatu, chocia?by A4 na witrynie. Czy si? zgodz?, nie wiem, ale popyta? mo?na?
 

Tomasz Wach

Offline

Mog? da? informacje na forum www.406-klub.pl (24tys. u?ytkowników) na pewno znajdzie si? jaki? w?dkarz prócz mnie Usmiech jak równie? przej?? si? po sklepach w?dkarskich z plakatami, w których systematycznie robi? zakupy.
 

Artur Betcher

Offline

Tomaszu by?bym wdzi?czny a to ?e tu piszesz jest niezbitym dowodem na to ?e cho? jeden wróci? w tym roku zadowolony ( bo Kasia dobrze gotowa?a Haha ) beka
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

LoLo

Offline

Nie bardzo kumam sensowno?ci tracenia czasu na zwiedzanie Pary?a , zw?aszcza dla osób , które ju? wcze?niej zaliczy?y , jak wida? , ten obowi?zkowy punkt wyjazdu.
No chyba , ?e si? myl? i wi?kszo?? lubi , rok rocznie , odwiedza? te same miejsca.
rio Odro
 

Artur Betcher

Offline

Mo?na sobie znikn?? na 9h i pobawi? si? po swojemu. Ten temat ju? by? wa?kowany. Nie wiem czy by?e? Lolo z nami bo nie widz? Ci? w grupie zlotowiczów.
Musimy w jedn? i w drug? stron? odb?bni? obowi?zkowe 9h przerwy dla kierowców bo nawet gdyby by?o ich czterech to nie idzie tego obej?? gdy? takie s? przepisy.
Poza tym gro ludzi jednak chce ten Pary? pozwiedza? a malkontenci mog? sobie w tym czasie wypocz?? bo ?adna to przyjemno?? siedzie? bez przerwy ca?e 2700km w autokarze.
Zreszt? je?li komu? nie pasuje formu?a to si? nie zapisuje i tyle Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

LoLo

Offline

Artur Betcher napisa?(a):
Musimy w jedn? i w drug? stron? odb?bni? obowi?zkowe 9h przerwy dla kierowców bo nawet gdyby by?o ich czterech to nie idzie tego obej?? gdy? takie s? przepisy.


My?l? , przepraszam , jestem pewien , ?e nawet dla dwóch ogarni?tych w trasach kierowcach problem to ?aden i ca?kowicie zgodnie z liter? prawa.

Artur Betcher napisa?(a):
Poza tym gro ludzi jednak chce ten Pary? pozwiedza? a malkontenci mog? sobie w tym czasie wypocz?? bo ?adna to przyjemno?? siedzie? bez przerwy ca?e 2700km w autokarze.


Co fakt to fakt , kilometrów nie ma?o a i odpocz?? w podró?y rzecz? jest wskazan? , no ale prawie pó? doby ?
Poza tym daleki od prawdy by?bym nazywaj?c "zwiedzaniem" rundk? wokó? ?uku Triumfalnego , slalom pod wie?? Eiffla pomi?dzy kitajcami co krok wciskaj?cymi lornetki tudzie? podobnej jako?ci towary rodem z Pa?stwa ?rodka.O Place De La Concorde nie wspomn?.
No chyba , ?e zwiedzanie mia?oby oparte by? na rysie historycznym - to zmienia posta? rzeczy Oczko

Artur Betcher napisa?(a):
Zreszt? je?li komu? nie pasuje formu?a to si? nie zapisuje i tyle Usmiech


Chyba si? jednak zapisz? .
rio Odro
 

Artur Betcher

Offline

LoLo napisa?(a):

Artur Betcher napisa?(a):
Musimy w jedn? i w drug? stron? odb?bni? obowi?zkowe 9h przerwy dla kierowców bo nawet gdyby by?o ich czterech to nie idzie tego obej?? gdy? takie s? przepisy.


My?l? , przepraszam , jestem pewien , ?e nawet dla dwóch ogarni?tych w trasach kierowcach problem to ?aden i ca?kowicie zgodnie z liter? prawa.


Nie ma takiej mo?liwo?ci. Tylko przy czterech kierowcach (i to pod warunkiem ?e b?d? mieli udokumentowane ?e wsiadali na trasie a nie jechali ca?y czas z nami) mo?na tras? zrobi? bez przystanków. To tak ?eby by?o jasne co do litery prawa.
Nie jedziemy z Zdzisiem co ma Ogórka z wyprzeda?y w PGR-ach a z firm? transportow? z do?wiadczeniem i wieloletni? praktyk? i jej w?a?ciciel wie co wolno a co nie a ja ju? okazyjnie dlatego ?e to ju? trzeci raz jedziemy z nim w?a?nie Usmiech
Ju? pomijaj?c aspekty prawne nigdy nie zgodzi? bym si? na jazd? kierowców zm?czonych gdy? chodzi o nasze bezpiecze?stwo.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Mamy pierwsze zg?oszenie na wyjazd i jest to jeden z forumowiczów Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.65
46,874,569 unikalne wizyty