W?dzisko na suma do po?owów stacjonarnych dla pocz?tkuj?cego do 200z? | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Uznanie zwi?zku ma??e?skiego za nierozerwalny to prowokacja do zbrodni. -Napoleone Bonaparte


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRZ?T NA SUMA, W?DKI, KO?OWROTKI I INNE / W?dziska sumowe do po?owów stacjonarnych
Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)

 
W?dzisko na suma do po?owów stacjonarnych dla pocz?tkuj?cego do 200z?

Artur Betcher

Offline

W?dka na suma do po?owów stacjonarnych dla pocz?tkuj?cego do 200z?

Kolejny temat z cyklu "Dla pocz?tkuj?cego" który b?dzie stara? si? pokaza? nowym tego adeptom ?e ?owienie sumów nie musi by? drogie.
Gdziekolwiek nie wejdziemy na jakiekolwiek forum z zapytaniem o w?dzisko na suma na 90% us?yszymy ?e tylko Sanger i tylko Black Cat co jest wierutn? bzdur?. Co prawda sam osobi?cie jestem nie?le uzbrojony w Sangera a i Black Cata mam w planach bo obie te marki s? naprawd? dobrej jako?ci i to specjalnie pod suma stworzone ale ich ceny cz?sto i g?sto przekraczaj? 500z? za szt co pocz?tkuj?cemu poszukiwaczowi suma jest ca?kowicie zb?dne. Jak ju? nie raz wspomnia?em gusta si? zmieniaj? i nie chc? nikogo tu zniech?ca? ale prawda jest taka ?e wielu z braku czasu jak równie? z braku efektów rezygnuje z ?owienia sumów a drogie w?dki po krótkim okresie u?ytkowania trzeba odsprzeda? za bezcen lub wstawi? bezu?yteczne w k?t bo ich moc nie jest zazwyczaj dostosowana do po?owu innych ryb.
Tutaj z pomoc? przychodz? karpiówki i spody karpiowe które ?wietnie nadaj? si? dla pocz?tkuj?cego sumiarza jako kij do po?owu a w przypadku rezygnacji z tego hobby nadaj? si? ?wietnie do zasiadek karpiowych jak i ci??kiego gruntowania.
Niejednokrotnie sam na karpiówki 3.0 i 3.5lbs wyci?ga?em sumy powy?ej 40kg ?adnie to dokumentuj?c filmami które mo?na znale?? na YT min.

tu
YouTube Video


lub tu
YouTube Video


W tym temacie zatem postaramy si? zaprezentowa? jak najwi?cej alternatyw dla pocz?tkuj?cego ?owcy sumów i b?dziemy tu prezentowa? ró?ne kije na suma które mo?emy wykorzysta? z powodzeniem do zasiadek stacjonarnych a które to nie zrujnuj? naszego bud?etu domowego.
B?d? to i karpiówki i spody ale tez jak najwi?cej ta?szych kijaszków sumowych lub morskich a cechowa? je b?dzie jako?? pozwalaj?ca spokojnie wyholowa? nasz rekord i cena nie przekraczaj?ca 200z? za kij. Oczywi?cie mam nadziej? ze jak najwi?cej b?dzie takich kiji na suma których cena nie przekroczy 150z? a licz? te? na sprawdzone kije poni?ej 100z?.

Po pierwsze w tym temacie obowi?zuje zakaz podawania linków gdy? temat nie ma by? reklam? dla jakiego? sklepu.
Po drugie ka?dy kij sumowy musi mie? opis i parametry oraz obowi?zkowo zdj?cie (jak kto? nie umie wstawi?, to na pewno pomo?emy)
Po trzecie obowi?zkowo prosz? poda? ?redni? cen? rynkow? a nie wynik jakiej? promocji.
Ka?dy kij sumowy spe?niaj?cy wymagania przeniesiony zostanie do posta g?ównego.


1 Na pocz?tek zaczn? od Polskiego akcentu jakim jest: W?dka Mikado MLT Heavy Catfish 80-400g w d?ugo?ciach 300 i 330cm i cenie 112 do 122z?

W?dk? te mo?na zamówi? w Hurtowni Mikado czyli Eldorado http://www.eldora...

Osobi?cie nie znam tej w?dki ale jej parametry i renoma producenta ( tu z czystym sercem mo?na poleci? zarówno karpiówki jak i feedery) nie pozostawiaj? z?udze? ?e jest to kij odpowiedni dla pocz?tkuj?cego sumiarza.

Zdj?cie:

www.forumsumowe.pl/images/z_mikado_mlt_heavy.jpg

Opis:

Super mocne w?dziska do polowania na du?e ryby, doskona?e do polowa? na okazy w s?onej i s?odkiej wodzie. Znajduj? zastosowanie wsz?dzie tam gdzie od w?dzisk wymaga si? nieprzeci?tnej wytrzyma?o?ci niezb?dnej do walki z okazow? ryb?. Do budowy w?dzisk MLT Heavy Cat Fish u?yli?my mi?sistych blanków o wzmacnianych ?cianach, które bez uszczerbku dla swojej struktury mog? przenosi? du?e obci??enia. S? to w?dziska na których przy zastosowaniu wystarczaj?co mocnej linki metrowego dorsza zatrzymujemy w miejscu i sukcesywnie windujemy ku powierzchni wody bez potrzeby oddawania plecionki z ko?owrotka. Trwa?e przelotki klasy sic na podwójnych stopkach, d?uga wygodna r?koje?? z uchwytem do monta?u w pasie biodrowym oraz precyzyjny uchwyt ko?owrotka pretenduj? ten kij na hitu sezonu morskiego roku 2010.

Parametry:


D?ugo?? (cm): 3,00 m
Masa (g): 357 g
Ci??ar wyrzutowy (g): 80-400 g
Ilo?? sekcji: 2
D?ugo?? transportowa (cm): 158 cm
Cena 112z?

D?ugo?? (cm): 3,30 m
Masa (g): 470 g
Ci??ar wyrzutowy (g): 80-400 g
Ilo?? sekcji: 2
D?ugo?? transportowa (cm): 172 cm
Cena 122z?Mikado Cat Fish 300cm, CW: do 300g

www.forumsumowe.pl/images/l_mikado_cat_fish_300cm.jpg


Sprawdzone przez Mateusza z forum, wyholowa? nim ju? kilka sumów w przedziale 175-200cm (30-44kg), które nie zrobi?y na kiju wi?kszego wra?enia. W kiju drzemie moc wystarczaj?ca do holowania sumów powy?ej 200cm i 50kg, a praca w?dziska zapewni odpowiedni? amortyzacj? podczas walki.
Ponadto widzia?em test tego Cat Fisha z obci??eniem 10kg, oczywi?cie kijek test przeszed? pomy?lnie. ?wietna relacja jako?ci do ceny.

Opis:
Niezwykle mocne kije morskie, doskonale sprawdzaj? si? przy po?owie wielkich sumów na rzekach i zbiornikach zaporowych.
Bardzo mocna i sztywna w?dka sumowo-dorszowa wykonana z w?ókna w?glowego, uzbrojona w przelotki SiC. Przeznaczona do morskich po?owów na pilkery oraz do najci??szych metod gruntowych.

Parametry:
D?ugo?? (cm) - 300 cm
D?ugo?? transportowa (cm) - 155 cm
Ilo?? sekcji - 2
Ci??ar wyrzutowy (g) - do 300 g
Masa (g) - 740 g

Cena - 105 z?
Tematy powi?zane:

Dla pocz?tkuj?cego do 200z?

Przestroga dla pocz?tkuj?cego sumiarza ? http://www.forums...ead_id=490
Spinning na suma dla pocz?tkuj?cego. http://www.forums...ead_id=714
Ko?owrotek na suma do spinningu dla pocz?tkuj?cego. http://www.forums...ead_id=715
W?dka na suma do po?owów stacjonarnych dla pocz?tkuj?cego http://www.forums...ead_id=716
Ko?owrotek na suma do po?owu stacjonarnego dla pocz?tkuj?cego. http://www.forums...ead_id=721

Pó?ka cenowa od 200 do 500z?

Spinning (w?dka) na suma od 200 do 500z?. http://www.forums...ead_id=858
Ko?owrotek na suma do spinningu od 250 do 500z? http://www.forums...ead_id=859
W?dka na suma do po?owów stacjonarnych od 200 do 500z? http://www.forums...ead_id=862
Ko?owrotek na suma do po?owu stacjonarnego od 200 do 500z? http://www.forums...ead_id=860

Licz? na pomoc Was wszystkich tak ?eby ten temat sta? si? naprawd? przydatny dla ka?dego pocz?tkuj?cego sumiarza.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Licz? na pomoc w temacie.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Karlinski

Offline

Je?li mowa o w?dkowaniu z brzegu to potrzebne nam b?dzie w?dzisko ja polecam nie drogie a solidne jest to Cormoran Bull Fighter 3m 100-300g Wyst?puje jeszcze w d?ugo?ci 3,20 o gramaturze od 100 do 300gr.

www.forumsumowe.pl/images/z_cormoran_bull_fighter.jpg

Jedn? z zalet tego w?dziska jest POWERBLANK- Konstrukcja nie do z?amania! a diabe? tkwi w szczegó?ach a tu tym szczegó?em jest szczytowa cz??? w?dki wykonana jest praktycznie z jednego odcinka maty w?glowej. Im bli?ej ko?ca tym mata jest bardziej zrolowana, a? stopniowo przechodzi w pe?ny szpic. Ca?o?? wzmocniona jest warstw? w?ókna szklanego. Rezultatem tego jest spr??ysta, mocna w?dka o czu?ej szczytówce, doskonale przenosz?ca nawet najdelikatniejsze brania, jednak niezwykle odporna na najwi?ksze nawet obci??enia. Dolnik jest pokryty korkiem do?? dobrej jako?ci a sam dó? w?dki jest zako?czony gumow? stopk?, mocowanie ko?owrotka jest solidnie osadzone lecz naprawd? du?e ko?owrotki o do?? du?ej stopce mog? mie? problemy z ich zamocowaniem za to powy?ej uchwytu na ko?owrotek jest pianka która jest dobrze odmierzona dla osób ?redniego wzrostu i niezbyt d?ugich r?kach bo po prostu mo?na swobodnie za ni? trzyma?. Waga ca?ej w?dki to : 480g, D?ugo??: 3m, D?ugo?? transportowa: 155cm, Liczba sk?adów: 2, Liczba przelotek :12szt z czego 10szt. cz??? szczytowa a 2szt. w cz??ci dolnej co do przelotek s? dobrej jako?ci i mocowanie niema nic sobie do zarzucenia. Akcja w?dki to pe?na parabola i w brew pozorom poprzez sw? gramaturze wyrzutu nie jest pa?owaty a wr?cz przeciwnie ?adnie si? poddaje moim zdaniem jest to w?dka naprawd? nie do z?amania je?li si? j? eksploatuje tak jak powinno w?dka w przedziale cenowym od 150z? do 200z? jest warta tych pieni?dzy i u?ytkownicy b?d? na pewno z niej zadowoleni. Ma podobno wad? a jest ni? wklejony spigot który si? po prostu odkleja ja swoja u?ytkuje dwa lata i nie mam z nim problemów. A jak ju? jeste?my przy spigocie, to producent zadba? o wycieraj?cy si? spigot i zrobili go d?u?szego który na skutek eksploatacji b?dzie si? wyciera? i zwyk?y dopasowany do samego ko?ca by?by po jakim? czasie do wymiany, a ten po prostu z biegiem czasu b?dzie si? dalej osadza? i moim zdaniem jest to te? super rozwi?zanie które tworzy w?dk? ponadczasow?.
 

Artur Betcher

Offline

W?dzisko Cormorana dodane.
Zapraszam oczywi?cie nie tylko do poszukiwa? ale i dyskusji w tematach o sprz?cie dla pocz?tkuj?cego.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

fedors

Offline

Robinson Power Stick

Wyst?puje w wersjach 2,4m; 2,7m; 3,0m. W r?kach mia?em 2,7m oraz 3,0m. Ta pierwsza jest bardzo sztywna i ma raczej szybk? akcj?. Nie jest to pi?kna w?dka, ale przecie? nie oto chodzi. My?l?, ?e warta rozwa?enia w czasie pierwszych sumowych zakupów. Wersja 3,0m jest ju? bardziej wiotka, mimo wszystko tak?e mo?e si? sprawdzi?.

www.forumsumowe.pl/images/z_robinson_power_stick.jpg

Opis wersji 2,7m 200g-600g:
Budowa Power Sticków zbli?ona jest do konstrukcji legendarnej ameryka?skiej serii Ugly Stick najmocniejszych i najbardziej niezawodnych w?dzisk. Specjalna konstrukcja w?dziska cechuje si? ogromn? wytrzyma?o?ci?, tak?e dzi?ki przej?ciu rurkowego w?glowego blanku w pe?n? szklan? ko?cówk? szczytówki oraz wielk? czu?o??
Model Power Stick Hi-Flex posiada blank kompozytowy. W?dziska Power Stick przeznaczone s? do ?owienia wielkich drapie?ników metod? spinningow? i trollingow? na rzekach, jeziorach i na morzu, mog? s?u?y? te? jako doskona?e gruntówki do ?owienia wielkich okazów sumów, to?pyg i amurów.

Dane:
D?ugo?? : 270 cm
Ilo?? sekcji : 2
D?ugo?? transportowa : 142 cm
Ci??ar wyrzutu : 200 - 600 g
Sprzedaj?cy w sklepie zapewnia? mnie, ?e ju? przeci?gali auto osobowe t? w?dk? w ramach testuUsmiech.
Wiem , ?e kto? na forum kupi? tak? w?dk?, ale nie pami?tam ju? kto.

Wersja 3,0m ma mas? wyrzutu do 350g.

Cena: 2,7m - oko?o 110z?
3,0m - oko?o 130z?

Producent nie podaje wagi w?dki, z tego co pami?tam to "ci??ka nie by?a Usmiech"
 

Artur Betcher

Offline

Nie ten temat ale zaraz przeniesiemy, oczywi?cie bez wagi w?dki nie dodamy do posta g?ównego.

Dzi?ki tez za starania, zawsze to kroczek w dobr? stron?, na forum mamy sobie pomaga?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Przypominam wszystkich ze wspólnie mo?emy zbudowa? te tematy i zach?cam do pomocy przy tworzeniu zestawie?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Karlinski

Offline

Je?li mowa o w?dce Robinson Power Stick mog? si? wypowiedzie? o 3m 100-250g bo tak? posiadam, wykonanie w?dki niema nic sobie do zarzucenia jak za takie pieni?dze, ja za swoja w Warszawie w Centrum W?dkarstwa zap?aci?em 120z? w 2010r, r?koje?? jest dobrze roz?o?ona, dolnik w sam raz nie za d?ugi i nie za krótki, akcja w?deczki to pe?na parabola budowa zbli?ona do bull fightera szczytówka te? przechodzi w pe?ne szk?o, jest to do?? mi?kka w?dka i moim zdaniem doskonale nadaje si? do po?owu na boje mog? j? poleca?.
 

gregorio

Offline

Odno?nie Cormoran Bull Fighter: sam jestem jego posiadaczem i uwa?am, ?e nadaje si? raczej tylko do wywózki. Zak?ada?em do niego o?ów 200g + du?y kawa? w?troby i próbowa?em wyrzuca?: zestaw leci tylko kilkana?cie metrów. "Kij od szczotki" to w?a?ciwe okre?lenie dla niego. Co do jego wytrzyma?o?ci na przeci??enia: sam nie mia?em okazji sprawdzi? (kilka kijanek tylko), ale na forach niemieckich nie jest zbyt popularny, za to krytykowany za ?amliwo?? tu? przy dolniku. Pod korkiem pono? jest (by?a by? mo?e w starszych modelach) montowana metalowa tuleja i kij ?ama? si? w?a?nie tam, gdzie ta tuleja si? ko?czy?a. ?eby nikt nie pomy?la?, i? robi? jak?? antyreklam? dwa cytaty z niemieckiego forum :
"archie01
Hallo zusammen
Wenn ihr Euch mal in den "Spezialisten - Foren " umseht werdet Ihr immer wieder die Warnung vor dieser Rute finden - von keiner Sorte sind so viele gebrochen , wie von der Bull Fighter.
Es sind hier schon viele andere , ausnahmslos bessere genannt worden....."
"robdasilva
21.07.2009, 18:34
Hallo,
ich würde keine Bull Fighter empfehlen. Hab am Po schon welche brechen gesehen."
 

Lukasz Karlinski

Offline

Powiem tak - w?dk? z?amiesz ka?d?, bo nie ma niezniszczalnych. Ja i mój kolega u?ywamy tych w?dek i jeste?my z nich zadowoleni. W?trob?, to raczej z ?adnej w?dki nie zarzucisz imponuj?cych odleg?o?ci, ale powiem ci tak? ciekawostk?. Mój kolega po za?o?eniu strza?ówki i dowi?zaniu plomby 250g machn?? tym kijkiem naprawd? sporo, podejrzewam ze niedu?o brak?o do 100 i to by?o jak twierdzi? bez zbytniego przyk?adania si?, bo jak strza?ówka wychodzi?a to na przelotkach by?o tylko s?ycha? okropny d?wi?k przelatuj?cego ??czenia z link? g?ówn? i powsta?a obawa o przelotki. A poza tym, im wi?kszy gabaryt przyn?ty czy bardziej delikatna, to wiadomo, ?e nie zarzucisz daleko, bo sie rozpadnie (KARPIARZE wiedz? o tym najlepiej). A do dalekich rzutów to s? pla?ówki lub niektóre karpiówki a zw?aszcza te z akcj? szczytow?.
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć

Podobne Tematy

Temat Forum Odpowiedzi Ostatni post
Wielkosc ?ywca na suma Przyn?ty ?ywe u?ywane ?eby z?owi? suma 3 02 kwietnia 2022 15:30
Ko?owrotek na suma do po?owu stacjonarnego dla pocz?tkuj?cego do 200z? Ko?owrotki na suma do po?owów stacjonarnych 413 21 maja 2021 19:37
W?dka na suma do po?owów stacjonarnych od 200 do 500z? W?dziska sumowe do po?owów stacjonarnych 224 23 lutego 2021 09:10
Sygnalizator bra? wstrz?sowy na suma Elektronika w w?dkarstwie, echosondy dla w?dkarzy, 207 07 września 2020 12:50
Czy ta w?dka jest dobra na suma? Forum ogólne o sumach 1 29 grudnia 2019 17:46
Wygenerowano w sekund: 1.44
45,462,495 unikalne wizyty