Polska baza w?dkarska nad Ebro | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

" Wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzy?? " - ?w. Pawe?


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Polska baza w?dkarska nad Ebro

czerwca 29 2014 Bez kategorii Artur Betcher
Polska baza w?dkarska nad Ebro

Polska baza w?dkarska w Hiszpanii nad rzek? EbroW?a?ciciele Polskiej Bazy W?dkarskiej Nad rzek? Ebro w Hiszpanii Fishing Planet Robert i Danuta Cyferkowscy przedstawiaj? Pa?stwu swoj? Baz? nad Rio Ebro w Caspe-Playas de Chacon - Hiszpania.( Od redakcji dodamy ?e to w?a?nie do tej bazy organizujemy wyjazdy autokarowe w formie zlotów jako forum).

W marcu 2014 roku oddali?my do dyspozycji klientów bardzo dobrze zaizolowane 3 apartamenty 6 osobowe. Ka?dy apartament to 3 pokoje 2 osobowe, salonik z w pe?ni wyposa?onym aneksem kuchennym, oddzielnie ?azienka i toaleta. Apartamenty s? klimatyzowane.

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiNadal jak w roku ubieg?ym dysponujemy przyczepami campingowymi i cho? s? one mniej luksusowe od apartamentów spe?niaj? wymogi zakwaterowania w schludnych - czystych warunkach.

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPrzyczepy te s? w pe?ni wyposa?one z kuchni?, ?azienk?, ?ó?kiem podwójnym i trzema pojedynczymi ( w tym jedno pi?trowe)

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiW tych wi?kszych dodatkowo znajduje si? mini salon i kiedy robili?my w jednej imprez? na 7 osób nie czu?o si? ciasnoty a przecie? to tylko kemping a nie dom.

Polska baza w?dkarska w Hiszpanii?ó?ka s? tak wygodne ?e w najmniejszej z nich ?pi?c w 5 osób ( w tym trójka naszych dzieci) nie czuli?my ?adnego dyskomfortu i dobrze si? wysypiali?my.

Dodatkowo na zewn?trz równie? znajduj? si? prysznice i toalety.

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiZdj?cia ich s? robione w trakcie budowy i dopiero po wyko?czeniu b?dzie mo?na to oceni? ale s? budowane wed?ug norm i nawet jedna jest przystosowana dla niepe?nosprawnych.

Klientom,którzy przylatuj? samolotem lub z innych przyczyn nie dysponuj? w?asnym sprz?tem w?dkarskim Fishing Planet oferuje wypo?yczenie w?dzisk oraz innego przydatnego i potrzebnego sprz?tu.

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiDla wygody go?ci otworzyli?my sklepik z akcesoriami w?dkarskimi takimi jak:
-zestawy ko?cowe
-woblery
-zan?ty (pellet)itp,itd

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPrócz apartamentów Fishing Planet wychodz?c na przeciw go?ciom poczyni?a nast?pn? inwestycj? buduj?c klimatyzowane pomieszczenie restauracyjno-barowe, w którym ch?tnie przebywaj? klienci i przy zimnym piwku wymieniaj? si? wra?eniami i osi?gni?ciami z czasu sp?dzonego nad wod?.

Polska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska w HiszpaniiPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroOczywi?cie barek letni,który istnieje od ubieg?ego roku nadal funkcjonuje a wraz z nim letnia kuchnia.
Go?cie nasi mog? korzysta? z grilla gazowego, w?dzarki oraz ro?na z nap?dem elektrycznym na którym mo?na upiec ca?ego barana lub ma?ego prosiaczka.

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroJako w?a?ciciele Bazy Danuta i Robert Cyferkowscy d??ymy do stworzenia jak najlepszych warunków rekreacyjnych dla w?dkarzy, dlatego zosta? wybudowany basen. Na t? namiastk? "pla?y" upiera?a si? Danusia ,która od zawsze towarzyszy mi w wyprawach w?dkarskich - nawet w czasach gdy mieli?my ma?e dzieci.

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroW?a?nie maj?c w pami?ci szczególnie ten okres oraz b?d?c or?downiczk? wspólnego rodzinnego sp?dzania czasu próbuje stworzy? przyjazne warunki dla Pa? i dzieci towarzysz?cych swoim w?dkarzom.
Prócz basenu gdzie Panie mog? si? sch?odzi? a dzieci pohasa? Danusia utworzy?a ma?? bibliotek? dla doros?ych i m?odzie?y oraz zakupi?a ro?nego rodzaju gry planszowe i zr?czno?ciowe. Dla ma?ych "Picassów" s? przygotowane kredki i ksi??eczki do kolorowania.
W przysz?o?ci by? mo?e uda si? (to ju? w nast?pnym sezonie) dokupi? rowerki dla dzieci i rowery dla ich mam, aby mia?y mo?liwo?? dojechania nad wod? cele po dopingowania swojego ?owc? (pomys? Danusi).


Nasza Baza dysponuje aluminiowymi ?odziami - 2 Lindery, 4 Skylle, i 2 ?odzie nowego producenta Speedfish. Sprz?t p?ywaj?cy wyposa?ony jest w 15 KM silniki spalinowe oraz echosond? z GPS-em. Dysponujemy równie? jednym silnikiem 30 KM na który trzeba posiada? uprawnienie.

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroO?rodek le?y nad brzegiem rzeki Ebro w miejscu gdzie odbywa?y si? po cz??ci zawody World Catfish Classic w Playas de Chacon.

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroTakie umiejscowienie bazy oraz zasobno?? rzeki Ebro w sumy, karpie i sandacze (razem ok. 40mln szt w dorzeczu Caspe) daje bardzo du?e szanse ka?demu na z?owienie ?yciowego okazu. Nie oszukujmy si? jednak bo widzieli?my ju? na przestrzeni czasu ?e pogoda potrafi by? kapry?na tak samo jak i ryba i zdarza?o si? ze kto? i z tej mekki sumiarstwa wróci? o kiju. Finalnie jednak takie sytuacje s? bardzo rzadkie i nawet ma?o do?wiadczeni w?dkarzy cz?sto i g?sto wracaj? do Polski kilkukrotnie bij?c swoje rekordy ?yciowe w trakcie jednego turnusu. Je?li chodzi o karpia to tutaj ju? w ogóle nie s?yszymy ?eby ktokolwiek wróci? bez z?owienia karpia minimum kilkana?cie kilo a w trakcie mojego pobytu ?owi?o si? kilka szt dziennie powy?ej 20kg. Nale?y przy tym doda? ?e by?y to ostatnie dni listopada.
To by?y zalety natomiast do wad zaliczam to ze region jest ubogi w atrakcje turystyczne. Oczywi?cie nie jest ich zupe?nie pozbawiony bo jest kilka ciekawych miejsc wartych zwiedzenia jak cho?by s?ynna zapora gdzie zacz??a si? historia sumów w Hiszpanii i inne ciekawe zabytki oraz Barcelona do której jedzie si? samochodem w mniej ni? 3 godziny.

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroDodatkowo wynaj?cie samochodu w Barcelonie na tydzie? kosztuje od 50 do 170euro za tydzie? w zale?no?ci od rodzaju auta i opcji co daje ciekawe mo?liwo?ci. P?atno?? tylko kart? bankomatow?.
Wielu jednak skromne zaplecze turystyczne regionu nie przeszkadza gdy? do mekki sumiarstwa je?dzi si? ?owi? sumy, karpie i sandacze a zwiedzanie to sprawa drugorz?dna.

Na koniec kilka zdj?? ryb ?owionych na zbiorniku:

Polska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroPolska baza w?dkarska nad rzek? EbroWraz z ma??onk? serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.

Zainteresowanych Pa?stwa odsy?am do zapoznania si? z moj? stron? internetow? http://fishingplanet.pl/ oraz odwiedzenia profilu Fishing Planet na Facebooku.

Bezpo?redni kontakt ze mn? +48 608 601 035 oraz e- mailowo poprzez stron? internetow? - rezerwacje@fishingplanet.pl lub r.cyferkowski@fishingplanet.pl

Wyjazdy autokarowe do bazy organizujemy te? w formie zlotów jako forum. Tutaj przyk?ad:
Wyjazdy autokarowe na sumy, karpie i sandacze do Hiszpanii

Z pozdrowieniem w?dkarskim ?ycz?c po?amania na ?yciówkach Robert i Danuta Cyferkowscy.

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 2860
  #1 Grzegorz Petryna
  dnia 29 czerwca 2014 19:43
  Warunki ekstra, jak by?em to nie by?o ?le, ale teraz wypas. Co prawda g?ównie dla kobiet i dzieci, bo prawdziwy w?dkarz nie ma czasu na korzystanie z takich uroków. Musi ?owi?. Haha
 • 4604
  #2 Filipka
  dnia 22 lipca 2014 11:27
  Ale wieczorkiem do basenu mo?na wskoczy? Grzesiu Haha B?d? o Tobie wtedy my?la?OczkoOczko
 • 5246
  #3 Robert Cyferkowski
  dnia 21 września 2014 08:48
  Musz? powiedziec,?e w?dkarze bardzo ch?tnie korzystaj? z basenu z czego najbardziej cieszy si? moja ?ona,która upiera?a si? na ten "zbiornik".No có? trafi?a musz? przyznac.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 20

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
46,832,183 unikalne wizyty