Spe?nione marzenia | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dopiero kiedy cz?owiek zacznie si? zastanawia? nad sob? samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest poj?? inne rzeczy. -Blaise Pascal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Spe?nione marzenia

października 15 2014 Newsy Filipka
Spe?nione marzenia

Spe?nione marzenia czyli relacja z wyjazdu nad rzek? Ebro

"Do celu masz niewiele mmm tak
A gdy upadniesz
Pomog? ci wsta?
Po prostu walcz
Nie poddawaj si?
To mo?e by? twój szcz??liwy dzie?
"

Lepszej piosenki do mojej przygody nie mo?na znale??.

Jak wiecie jako pierwszy wystartowa?em do konkursu Wygraj Ebro i dopiero po mojej pracy ruszy?a lawina Waszych. Na losowanie czeka?em jak na Bo?e Narodzenie i krótko po nim jak nie zosta?em wylosowany Beata powiedzia?a magiczne "jed?, jako? damy rade". D?ugo si? waha?em bo nigdy z Beat? za granic? nie by?em i by?o mi po prostu g?upio j? tak zostawi?. ?onka mnie jednak przekona?a i szybki telefon do Artura ,?e jad?. Wieczorem na szybko jecha?em do wp?atomatu ?eby wys?a? zaliczk? i mie? pewne miejsce w autobusie. Po drodze jad?c bez pasów z telefonem w r?ce mija?em chyba wszystkie mo?liwe patrole policji w Chorzowie. Nikt na szcz??cie mnie nie dostrzeg?.
Nie o tym mia?em pisa? ale po zrobionym przelewie i zaklepanym miejscu zacz??y si? godzinne przesiadywania w zsypie z w?dkami i kombinowanie co bra? a czego nie. Miesi?c przed wyjazdem ju? wiedzia?em wszystko. Brakowa?o tylko torby ?eby to wszystko wrzuci? i rusza?.

Na forum szybko dogada?em si? z Darkiem ,?e razem pojedziemy do Ostrowca jego autem. Spad? mi ch?opak z nieba bo nie wiem czym bym si? tam dotransportowa?. WIELKIE DZI?KI

Jest dzie? 21 sierpnia. Nie ?pi? od paru dni. haha ?artuje.
Umówiony z Darkiem i Ani? by?em o 24:00. Na ostatni? chwil? do??czy? do nas ?ukasz Cicho? i jechali?my w czwórk?. Byli po mnie godzin? przed czasem a my?la?em ,?e wi?kszego napale?ca na wyjazd ode mnie nie ma.
Szybkie pakowanie i ruszamy do Ostrowca. Ta podró? nale?a?a do przyjemniejszej nie m?cz?cej cz??ci.
Ko?o 4:00 byli?my na miejscu i spotkali?my si? z kierowcami autobusu.

Wyjazd nad rzek? EbroWyjazd nad rzek? EbroPowiedzia?bym szybka integracja i ruszamy w drog?. Wed?ug wskazówek Micha?a Górskiego zajmuj? miejsce od strony przej?cia. Dzi?ki wielkie bo bym chyba pod oknem umar? na niedokrwienie ko?czyn.
I tak sobie jedziemy. Pruszków, Pozna?, ?wiecko, Niemcy, Belgia i ci?gle zbieramy nowych kompanów. A wiecie jak wygl?da takie poznawanie si? z kolegami :)

Wyjazd nad rzek? EbroWyjazd nad rzek? EbroWyjazd na sumy do HiszpaniiWyjazd na sumy do HiszpaniiWyjazd na sumy do HiszpaniiWyjazd na sumy do Hiszpanii
Po kilkunastu godzinach wyko?czeni jeste?my w Pary?u. A to dopiero po?owa trasy. Parkujemy pod domem Artura i Ka?ka ratuje nas gor?c? kaw? :) Szybko si? ogarniamy i ruszamy na wycieczk? pod i na Wie?? Eiffle.
Powiem tak. L?ku wysoko?ci nie mam ale na ostatnim pi?trze si? nie?le spoci?em.

Sumy i karpie na EbroSumy i karpie na EbroSumy i karpie na EbroSumy i karpie na EbroSumy i karpie na EbroKolejny cel spaceru to ?uk Triumfalny i tam troch? czasu wolnego. Uwierzcie mi ale nikomu si? nie chcia?o spacerowa?. Wszyscy marzyli?my o siedzeniu w autobusie i zmierzaniu do Hiszpanii ?eby mie? ju? podró? za sob?. Ostatnie par? godzin postoju przesiedzieli?my sobie w sympatycznym parku pod domem Artura. Tam si? ju? bez piwek nie oby?o :)
Zdj?cie z ?uku nie wiem czemu bokiem ale mo?e jaki? admin poprawi:P

Wyprawa nad rzek? Ebro w Hiszpanii na sumaKoniec pauzy i kierowcy mog? wsiada? za kó?ko. Jedziemy. Ja na kacu ?mierci budz? si? dopiero w Hiszpanii.

Wyprawa nad rzek? Ebro w Hiszpanii na sumaJak doje?d?amy na miejsce to kilka chwil na rozpakowanie ,dobieramy si? w grupy i czekamy na przydzia? sprz?tu ,?ódek itp.
Moja pierwsza ekipa Marcin ,Adam i Rafa?. Takie zamieszanie ,?e ?ódek brak?o:/
Na szcz??cie Artur pojawia si? z pontonem i po?ycza mi go na czas wyjazdu. Za co wielkie dzi?ki. Ruszamy na miejscówk?. Jest tak stromo i niebezpiecznie ,?e noszenie sprz?tu na dó? grozi?o ?mierci? i kalectwem.
Rozk?adamy si? i wi??emy zestawy. Mi?dzy czasie przychodzi Artur i ogarniamy spraw? z pontonem. Potem ju? tylko wywózka i czekamy na brania. Pierwsze i jedyne branie w ten dzie? ma Rafa? na karpiówk? ale sprytna ryba przecina ?y?k? o ska?y i jest dupa blada.
Przychodzi wieczór i Adam z Marcinem wyko?czeni podró?? zwijaj? w?dki i id? nocowa? do bazy. My z Rafa?em ?pimy nad wod? ?eby nie trzeba by?o wszystkiego znosi?. Rano ostre wywo?enie i czekanie na ryb?. Ca?y dzie? nie przyniós? efektu. Dopiero w drug? noc ryba zaczyna si? sp?awia? i co? si? rusza. W go?ci wpada Krzysiu i Mateusz. Robimy urodzinow? litrow? flaszk? ale bra? nie ma:/
Rafa? i Mateusz id? do bazy po piwo i 5 minut po ich odej?ciu na karpiówce "piiiiiiii" taki odjazd ,?e trupa by obudzi?o. Na o?lep z Krzysiem biegniemy do w?dki. Zacinam i siedzi. Krzysiu lata po ciemku za podbierakiem. Na chwile przed ko?cem holu dobiega Rafa? i oddaj? mu jego w?dk?. mamy ryb?:) 13 kilogramowy karp. Szybka sesja i wypuszczamy rybk?.

Sumowe EldoradoSumowe EldoradoSumowe EldoradoSumowe EldoradoNa drugi dzie? bez zastanowienia biegn? po karpiówk? do bazy ?eby przynajmniej jakiego? karpia ?adnego z?owi? jak sum nie bierze.
Sum poszed? na tar?o drugi raz. taka sytuacja na Ebro jeszcze miejsca nie mia?a ale pami?tajcie ,?e mnie te? tam nie by?o jeszcze. Takie moje szcz??cie:)
Wrzucam zestaw na jeden pellet i zostaje sam bo ekipa posz?a na obiad. Po godzince strza? i kopci si? z wolnego biegu. Zaci?cie i mam karpia na haku. Musia?em ogarn?? w?dk? ,podbierak i ska?y które chcia?y mojej ?mierci. Uda?o si?. Sekund? po wyci?gni?ciu ryby wraca Adam i ma mi kto zrobi? zdj?cia:) Waga pokazuje 10 kg. Ciesz? si? jak dziecko ale sumów ci?gle nie ma. Nawet w bazie zero plotek ,?e kto? po?owi?.

Sumowe EldoradoW bazie jedynie sumami mo?e si? pochwali? Darek i Artur którzy nie przyjechali z nami i siedz? kilka dni d?u?ej. Rezygnujemy z Rafa?em z pierwszej miejscówki i przenosimy si? w miejsce obok Darka które wcze?niej by?o zaj?te przez chyba Czechów.

?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad EbroKolejny dzie? ?owienie uprzykrza nam gwardia. Ka?? ?ci?ga? zestawy ?eby sprawdzi? czy nie ?owimy na ?ywca itp. Pl?cz? zestawy pontonem. Nawet zrywaj? jedn? plecionk? :/ Potem no nawet uklejk? by?o ci??ko z?owi? na siatk? k?usownicz? :/
Darek i Artur po kontrolach postanawiaj? zmieni? miejscówki.
My robimy to samo i p?yniemy do Mariusza i Zdzisia. Tam nie ma dost?pu od l?du wi?c kontrole na motorach odpadaj?.
Tam Rafa? zaczyna ?owi? karpie. Mo?na powiedzie? ,?e si? dzieje. W nocy podbieram Zdzichowi suma 150 cm. Na ostatni? nock? s? wszyscy na swoich miejscówkach.

Krzysiu na spina ?owi mi okonia i daje mi go na ?ywca bo ju? tej mojej brody nie potrafi ogl?da?. Ryzykowa?em na drugiej w?dce te? z p?oci? któr? mi Mateusz z?owi? z tego samego powodu.
Oko?o 20:00 wieczorem branie na okonia. Zerwa?o zrywk? ale za szybko zaci?te. By?em taki wkurzony ,?e nie chcia?o mi si? w?dki wi?za? na nowo bo i tak nie zamierzali?my w?dkowa? po 24:00 ?eby w ostatni? noc nie zebra? mandatu.
Ko?o 22:00 przep?ywa?a gwardia i zestaw z p?oci? musia?em obci??. Tyle z ostatniego wieczoru w w?dkarskim raju.

?owienie sumów nad EbroW nocy budz? nas ch?opaki ,?e maj? suma na zestaw karpiowy i rzeczywi?cie Mariusz wyci?ga 170 cm. W t? noc by?o kilka sumów i tak nam to wygl?da?o ,?e bestie wróci?y z tar?a. Ale czemu w ostatni? noc?!?! W tym miejscu jeszcze kilka sumów jest ?owionych tylko ich parametrów nie pami?tam:)

?owienie sumów nad EbroNaj?mieszniejsze jest ,?e Krzychu wyci?gaj?c swoj? w?dk? na noc zahacza o moj? obci?t? plecionk? z p?otk? a na jej ko?cu wisi metrówka:)

?owienie sumów nad EbroPobudka. Wi?kszo?? ekip ju? w bazie. Ja wi??e jedn? w?dk? na pellet i i zaczynam si? bra? za drug?. Mi?dzyczasie wstaje Mateusz i pyta czy p?yn? z nim na trolla. Pierwsza odpowiedz,?e nie bo mi si? nie chce ale po chwili przemy?le? to bardziej mi si? nie chcia?o zestawów wywozi?.
Wyp?ywamy. 50 metrów do przodu i chcemy trollowa? dok?adnie w miejscu gdzie by?o n?cone. Wrzucamy Józkowe woblery i po 5 minut strza?. Na pocz?tku my?l? ,?e branie ale potem przyci?gam si? z ca?? ?ódk? jak do zaczepu.
Tak jak o tym pomy?la?em ,?e to chyba zaczep zacze?o si? piek?o. Odjazd taki ,?e mnie prawie z ?ódki wytarga?o. Mateusz za plecami doradza i dopinguje. Rafa? drug? ?ódk? podp?ywa i nagrywa. Czekamy z Mateuszem co to si? pojawi ko?o ?ódki. Po 20 minutach wyp?ywa. Jak zobaczy?em ten pysk to za przeproszeniem si? zesra?em hahah. W drugiej próbie podebrania bestii strzela mi co? w ko?owrotku. Znowu si? zesra?em ,?e strac? ryb? :/ Na szcz??cie chrobocze ale dzia?a. Mateusz ?apie dziada za pysk ja Mateusza na r?k? i mamy suma na gap? :)

P?yniemy do brzegu. Aktualnie najwi?kszy sum wyprawy to by? 186 cm Adama na spina. Kto? tam bierze miark? i sprawdza ile ma. Odszed?em bo tak si? trz?s?em ,?e my?la?em ,?e to stan pod zawa?owy.
Us?ysza?em tylko "BRAK?O". Pomy?la?em trudno Adam wygra ponton a ja w ko?cu zgol? bobra. A i tak by?em najszcz??liwszy na ?wiecie.
Nast?pne co us?ysza?em to " kurr30; BRAK?O miarki" :O:O:O:O hahaha Ch?opaki mieli 2 metry z Castoramy a sum po zmierzeniu moj? 5 metrow? ju? przy obecno?ci s?dziego Artura mia? 203 cm.
No i sesja:)

?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad Ebro?owienie sumów nad EbroNo i tak to si? sko?czy?o. Zacz?li?my pakowa? manatki i zmierza? do bazy na rozdanie nagród. Do ostatniej chwili nie wiedzia?em czy wygra?em Ebro Challenge czy nie. Na bazie gratulacj? nie by?o ko?ca. Wszyscy zaczynali si? zbiera? do kupy i oddali?my g?os Arturowi.

?owienie karpia nad Ebro?owienie karpia nad Ebro?owienie karpia nad Ebro?owienie karpia nad EbroA potem ju? tylko obiad i wracamy do domu:) Oczywi?cie z przerw? na kebaba we Francji. Po?egnali?my si? z Arturem i czekali?my grzecznie a? kierowcy wykr?c? pauze i zabior? nas do domu.

Wycieczka na sumy do HiszpaniiWycieczka na sumy do HiszpaniiWycieczka na sumy do HiszpaniiWycieczka na sumy do HiszpaniiNo i tyle :)

Chcia?em jeszcze pogratulowa? moim rywalom którzy ?owili sumy a naprawd? by?o o nie ci??ko.

Dzi?kuje serdecznie Arturowi i Kasi ,?e ogarn?li temat wyprawy wzorowo. Kasi z osobna chc? podzi?kowa? za jedzenie które by?o przepyszne i nigdy nikomu nie brakowa?o. Jeste? wielka. Uwierzcie mi ,?e jedzenie by?o do tego stopnia pyszne ,?e pami?tam ka?dy jeden obiad :)

Podzi?kowania nale?? si? mojej ekipie Wujkowi, Krzysiowi, Mateuszowi i najwierniejszemu kompanowi Rafa?owi. Adasiowi i Marcinowi te? dzi?kuje za pierwsze par? dni wspólnej zasiadki.
Wielki dzi?ki dla Mateusza za podebranie bestii i wytarganie mnie na ostatni troll.

Pozna?em mas? warto?ciowych ludzi z którymi mam nadziej? utrzymywa? kontakt i wspólnie w?dkowa?.

Na koniec chcia?em serdecznie podzi?kowa? Jankowi Tokarskiemu z firmy Tokarex za nagrod? za najwi?kszego suma.

Dzi?kuje te? braciom Kola?czyk z firmy KR Fishing za w?dk? za najwi?ksz? ryb? z?owion? na spining.

Nie jecha?em tam po nagrody tylko po przygod? ?ycia. A o takich gratisach to nawet nie marzy?em. W ?yciu na taki sprz?t nie by?o by mnie sta? tym bardziej ciesz? si? z niego jak cholera i mam nadziej?, ?e b?dzie mi s?u?y? latami.

Jeszcze raz wielkie dzi?ki za wszystko i pozdrawiam serdecznie wszystkich wariatów z Ebro. Bo sorry ale normalny to tam nie by? nikt hehe.

A tak mnie o 1:30 w nocy przywita?a kochana ?ona. Rolada , kluseczki i buraczki. Do tego ?ywczyk :) Tak?e sorry ale w przysz?ym roku jad? na wakacje z Beat? bez w?dki.

Wycieczka na sumy do Hiszpanii

Dzi?ki Rafa?ek za uwiecznienie tego :D

Temat na forum: Spe?nione marzenie czyli wyprawa nad rzek? Ebro

Przygotowa? Filip Kwa?nik

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 19

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.64
47,446,314 unikalne wizyty