Wyjazd Grupowy Ebro 2016 - Hiszpania | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Twarz m?ska, brutalna..Brutalna! Ale m?ska.. Niewolnico, kl?knij na kolana! Oj, nie zaznasz ty dzisiaj lito?ci od swojego Pana - Szatana! Pa?dziocha Mariana.." Marian Pa?dzioch


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Wyjazd Grupowy Ebro 2016 - Hiszpania

Artur Betcher

Offline

Witam.
Zapraszamy wszystkich na kolejn? przygod? Forum Sumowe nad rzek? Ebro Usmiech
Rozpoczynamy zapisy na wyjazdy grupowe Forum Sumowe nad rzek? Ebro w Hiszpanii w sierpniu 2016r. Usmiech

forumsumowe.pl/h/fshzw_glowny_7fd76.jpg

Po wyje?dzie w 2013r http://www.forums...umowe.html
Oraz dwóch w 2014r http://www.forums..._2014.html

forumsumowe.pl/h/fshzw_dsc00733jpg_2d5b9.jpg

Nast?pi? wyjazd w 2015r który przeszed? do historii jako wyjazd wspaniale zgranej ekipy pasjonatów. Za to wszystkim jeszcze raz dzi?kujemy.

forumsumowe.pl/h/fshzw_img_5228jpg_455af.jpg

Kilka opinii mo?na przeczyta? o samym wyje?dzie tutaj: http://www.forums...ost_169591
Mam nadziej? ?e b?dzie ich wi?cej a pierwsz? mini relacj? zrobi? z wyjazdu Czes?aw Sowi?ski http://www.forums...ost_169672

Jak powstanie oficjalna relacja i galeria zlotowa zostanie uzupe?niona to linki do tego umie?cimy w tym temacie.

Zaczynamy wi?c kolejn? przygod? nad rzek? Ebro w 2016r. Usmiech

Terminy to 14-25 Czerwiec 2016r i 19-30 Sierpie? 2016r.
Wyjazd rano 19 Sierpnia (wyjazd pierwszy 14 czerwca rano).
Powrót do Polski w nocy 30 Sierpnia 2016r ( wyjazd czerwcowy powrót 25 czerwca 2015r)
Na czas wyprawy baza jest zamkni?ta do naszej dyspozycji.
Autokar wyrusza z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego i jedzie przez Piotrków Trybunalski i Wroc?aw.
Jest to du?a zmiana ale konieczna. Zawsze je?dzili?my przez Pozna? ale jednak okolice Wroc?awia to najwi?ksza liczba zlotowiczów na ka?dym wyje?dzie naszym wi?c lepiej ?eby kilka osób z Poznania dojecha?o do Wroc?awia ni? kilkana?cie z Wroc?awia jecha?o do Poznania. Autokar jedzie w Niemczech przez Mannheim lub Frankfurt tak ?eby ekipa od Mariusza mia?a bli?ej.
Jest te? mo?liwo?? zbiórki na granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu.
Szczegó?owy plan przejazdu przez Polsk? i Niemcy z godzinami zbiórek w danych miastach b?dzie uj?ty w poradniku który dostanie ka?dy zlotowicz.

Plan wycieczki czerwcowej nad rzek? Ebro.
Wyjazd rano 14 czerwca z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego.
15 czerwca 2016r rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a.
15 czerwca pó?nym popo?udniem wyjazd do Hiszpanii.
16 czerwiec 2016r. rano przyjazd do o?rodka Fishing Planet nad rzek? Ebro w Hiszpanii.
Zebranie organizacyjne, przydzia? ?odzi i sprz?tu.
16-23 czerwca ?owienie suma, karpia, sandacza nad rzek? Ebro.
23 czerwiec po po?udniu wyjazd do Pary?a.
24 czerwiec rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a.
24 czerwiec wieczorem wyjazd do Polski.
25 czerwiec przed po?udniem przyjazd do Polski, do Ostrowca pó?nym wieczorem.


Plan wycieczki sierpniowej nad rzek? Ebro.
Wyjazd rano 19 Sierpnia z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego.
20 Sierpie? 2016r rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a.
20 Sierpnia pó?nym popo?udniem wyjazd do Hiszpanii.
21 Sierpie? 2016r. rano przyjazd do o?rodka Fishing Planet nad rzek? Ebro w Hiszpanii.
Zebranie organizacyjne, przydzia? ?odzi i sprz?tu.
21-28 Sierpnia ?owienie suma, karpia, sandacza nad rzek? Ebro.
28 Sierpnia po po?udniu wyjazd do Pary?a.
29 Sierpnia rano przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a.
29 Sierpnia wieczorem wyjazd do Polski.
30 Sierpnia przed po?udniem przyjazd do Polski, do Ostrowca pó?nym wieczorem.

Tutaj nasz plakat reklamowy.

forumsumowe.pl/h/fshzw_glowny_7fd76.jpg

Je?li kto? ma ochot? nas zareklamowa?, chce pomóc w zareklamowaniu, ma ku temu mo?liwo?ci to pod tym linkiem znajduj? si? plakaty w wersji PDF. http://www.forums...lakaty.rar

Cena wyjazdu od 2400z? do 2650z? od osoby.
Cena 2400z? dotyczy osób które dolec? na w?asny koszt samolotem z tym ze ich baga?e zabieramy autokarem.
Cena 2650z? jest cen? ka?dego uczestnika który jedzie autokarem.

W cenie zawiera si?:
-Przejazd autokarem z Polski przez Pary? do Hiszpanii i z powrotem
-Zakwaterowanie w Hiszpanii w polskiej bazie w?dkarskiej Fishing Planet oraz u Billa
-Ubezpieczenie na czas wyjazdu
-Licencje w?dkarskie
-Pe?ne wy?ywienie (3 posi?ki dziennie, kawa, herbata )
-Napoje ch?odz?ce ( woda , soki, napoje gazowane)
-?odzie: jedna ?ód? na 3 osoby do spinningu, trolingu i jedna na 5 osób przy zasiadkach stacjonarnych.
-Zwiedzanie Pary?a ??cznie z biletami na metro.(wie?a Eiffla, Luwr, Katedra Notre Dame, Bazylika Sacre Ceur, Pigalle Moulen Rouge)
-Pomoc pracowników o?rodka w organizacji stanowisk oraz monta?u zestawów.
-Suchy prowiant i napoje na drog? powrotn?( W drodze zarówno w t? stron? jak i z powrotem w Pary?u ?niadanie i obiad te? robimy)
-Jednodniowy wyjazd nad Morze ?ródziemne do kurortu Salou.
-Praktyczne szkolenie z zakresu ?owienia za pomoca kwoka i na trolling
-Pami?tkowe DVD z wyjazdu dla ka?dego uczestnika.
-Zawody towarzyskie w wersji light Oczko


W cenie nie zawiera si?:
-Op?ata parkowa w wysoko?ci 30euro któr? wprowadzono od tego roku.
-Indywidualne ?owienie z przewodnikiem. Istnieje mo?liwo?? wynaj?cia indywidualnego przewodnika.
-Pellet. Zaopatrujemy si? samemu, koszt 65 euro za worek 25kg.
-Zestawy ko?cowe ( mo?na je kupi? w o?rodku albo przywie?? ze sob?)
-Sprz?t w?dkarski ( do wypo?yczenia w bazie odp?atnie)
-Paliwo do ?odzi ( mo?na kupi? na miejscu w bazie)

Jak widzicie kilka rzeczy si? zmieni?o i my?l? ?e na lepsze a o powodach zmian mo?ecie poczyta? tutaj: http://www.forums...ost_169715

Ka?dy samodzielnie odpowiada finansowo za straty które spowoduje zarówno w trakcie podro?y jak i na miejscu w bazie. Je?li kto? zepsuje ?rub? w ?odzi to sam b?dzie musia? pokry? jej koszt.
Je?li zerwie plecionk? za 60euro równie? b?dzie musia? to odda? w?a?cicielowi bazy ( w przypadku wypo?yczenia sprz?tu) itp.
To samo si? tyczy sprz?tu w?dkarskiego i pomieszcze? kwaterunkowych w bazie oraz wyposa?enia autokaru.
Na wyje?dzie w 2015r klas? samo w sobie by?o to ?e nikt nie zepsu? ?adnej rzeczy ani w autokarze ani na terenie bazy i by? to pierwszy wyjazd gdzie nikt nie musia? za nic p?aci? ?adnych kar za szkody. Oczywi?cie to dzi?ki ekipie marze? która z nami pojecha?a.

Zapisy na wyjazdy przez maila admin@forumsumowe.pl lub arturbetcher@gmail.com lub tel polski 0048 511214596 ewentualnie francuski nr 0033 613131140 ( wystarczy SMS z pro?b? o kontakt w sprawie wyjazdu).
Sierpie? to ?wietny miesi?c na po?owy drapie?nika i karpia nad Ebro ale nie nale?y zapomina? ?e mog? panowa? tam du?e upa?y. Czerwiec to równie? ?wietny miesi?c a w szczególno?ci na trolling.
Liczba miejsc jest ograniczona do 44 osób ze wzgl?du na pojemno?? autokaru i baz.
Dzieci poni?ej 13 roku ?ycia zabieramy wy??cznie pod opiek? obojga rodziców.
W przypadku liczby zg?osze? przekraczaj?cej 44 osób na dany wyjazd utworzona zostanie lista rezerwowa.

Zadatek w wysoko?ci 1300z? dokonujemy najpó?niej do 15 lipca 2016r ( wyjazd czerwcowy do 15 maja 2016r) chyba ?e wcze?niej uzbiera si? komplet na zlot. Osoby które ju? z nami by?y wp?acaj? zadatek w wysoko?ci 1000z?. Na dzie? dzisiejszy je?li liczy? deklaracje osób które ju? by?y i ich znajomych to ch?tnych jest 35osób. Oczywi?cie cz??? pewnie si? wykruszy, dojd? te? nowi ale i tak deklaracja deklaracj? ale na list? zlotow? wpisujemy dopiero po wp?acie zadatku.
Przy zapisach na list? decyduje oczywi?cie kolejno?? wp?at.
Wp?aty dokonywane b?d? na konto przewo?nika. O konto pyta? na maila kontaktowego ale dla osób które by?y ju? z nami informuj? ?e jest to to samo co w tym roku. Tytu? przelewu "Zadatek na wyjazd nad Ebro 2016r" Inne cofamy.
Reszt? wp?acamy ju? przy wsiadaniu do autokaru.
Po dokonaniu wp?aty nie ma mo?liwo?ci zwrotu zadatku gdy? pewne koszty sta?e si? nie zmieniaj?.
Jedyna mo?liwo?? odzyskania zadatku to znalezienie kogo? na swoje miejsce.
Je?li kto? chce dojecha? we w?asnym zakresie to dotyczy go cena 2400z? od osoby.
Nie ma te? mo?liwo?ci do??czenia do wyprawy we w?asnym zakresie czyli na zasadzie ?e kto? wpada ot tak bo chce popatrze?....

Opis bazy tutaj: http://www.forums..._ebro.html
Wszyscy spa? b?d? w pomieszczeniach klimatyzowanych gdy? wynajmujemy dwie bazy.


Jedziemy klimatyzowanym autokarem 51 osobowym z naszym ulubie?cem Krzy?kiem:

forumsumowe.pl/h/fshzw_img_6887jpg_493ad.jpg

forumsumowe.pl/h/fshzw_dsc00281jpg_5095a.jpg

www.forumsumowe.pl/images/photoalbum/album_33/2_5614069a45120_img-2569.jpg

Nie ma innej mo?liwo?ci gdy? na wyjazd wrze?niowy w 2014r brali?my inn? firm? ni? Krzy?ka (który by? z nami w sierpniu 2014r i w marcu 2013r) a tak?e we wrze?niu 2015r i nie do?? ?e na 9 godzin przed wyjazdem podniós? nam cen? stawiaj?c pod ?cian? to jeszcze zamiast mini autokaru podstawi? busa i ludzie tygodniami leczyli popuchni?te nogi. Taki to "biznes po polsku" Smutny dlatego i tym razem w gr? wchodzi tylko sprawdzony Krzysztof gdy? droga jest zbyt uci??liwa ?eby szuka? oszcz?dno?ci przez wynalazki.
Pami?ta? nale?y o tym ?e upa?y to tylko jeden z elementów odstraszaj?cych. Kolejnym jest w?a?nie droga która jest niezwykle uci??liwa i naprawd? dla wytrwa?ych.

Na stronie mo?na znale?? sporo materia?ów z wyjazdów nad rzek? Ebro w sierpniu i efektów takich po?owów

Ka?da osoba która si? zg?osi dostanie szczegó?owy plan ca?ej eskapady oraz poradnik jak si? poprawnie do niego przygotowa? na d?ugo przed wyjazdem. Sporo ludzi w poprzednich wyjazdach nie by?o przygotowanych ani sprz?towo, ani nie posiada?o odpowiedniej wiedzy na temat po?owów i tu chcemy te problemy rozwi?za? ju? przed wyjazdem tak ?eby tych zerwanych by?o mniej a wi?cej na fotkach. To dlatego w tym roku odby?o si? szkolenie z zakresu trollingu i mam nadziej? ze co? ono ludziom da?o Usmiech
Wyjazdy te s? tak planowane aby na miejscu w bazie samego ?owienia bez zebra? i spotka? organizacyjnych by?o pe?ne 7 dni.
Utworzymy te? tak jak w tym roku specjalny dzia? dla zlotowiczów tak ?eby mogli jeszcze przed wyjazdem wymienia? si? do?wiadczeniami i zadawa? pytania odno?nie przygotowa?.

W kwestiach organizacyjnych spotkanie na samym pocz?tku zostanie skrócone do minimum bo i tak wymian? do?wiadcze? zapewni? nam spotkania wieczorem w bazie.
W tym roku nagrali?my materia? ze spotkania organizacyjnego gdzie poruszane s? kwestie wszelkich zakazów, nakazów i obowi?zków w?dkuj?cego w Hiszpanii i zostanie w formie filmu to ka?demu uczestnikowi udost?pnione tak ?eby zanim kto? wyruszy zna? dok?adnie przepisy i ?eby w?a?nie skróci? zebranie organizacyjne.
Ka?dy te? dostanie poradnik który jest ju? praktycznie przygotowany a zostanie jedynie uzupe?niony o dodatkowe rzeczy których si? sami nauczyli?my na wyje?dzie z tego roku.
Niejako takim uzupe?nieniem poradnika b?dzie te? tekst jednego ze zlotowiczów czyli S?awomira Wojciechowskiego który mo?na przeczyta? tutaj: http://www.forums...ost_169119
Prosi? bym S?awka o skopiowanie tego i wstawienia tego te? w tym temacie gdy? nie chc? przenosi? tamtego postu tutaj.

W 2016r na obu wyjazdach zostan? rozegrane towarzyskie zawody w?ród nas. Nie b?d? to jednak zawody takie jak Ebro Challenge w 2014r gdzie 2 cm sandacza w jednej ekipie rodzi?o konflikt mi?dzy kolegami. Nie b?dzie te? mega nagród które mog? zaburzy? przyjacielskie stosunki w?ród ludzi. B?d? to naprawd? drobne rzeczy, upominki czy przydatne drobiazgi. Sam zadecydowa?em ?e maksymalna warto?? nagrody nie mo?e przekroczy? 200z? tak ?eby nie zrobi? si? z tego wy?cig szczurów i ?eby atmosfera na zlocie w 2016r by?a taka sam jak na tym w 2015r.
Ju? na pocz?tku zg?osi? si? jako sponsor nasz r?kodzielnik Czes?aw Sowi?ski ( Woblery sumowe Sowa) który ufunduje 10 woblerów. My?l? ?e to dobra informacja bo przecie? wiele osób w 2015r we wrze?niu dzi?ki jego woblerom z?owi?a swoje rekordowe sumy. Jak je przydzielimy nie wiemy ale je?li za najd?u?szego suma b?d? 4 woblery a drugiego i trzeciego z kolei po 3 to b?dzie to dla kogo? mi?a pami?tka.
Temat Czes?awa chyba ka?dy zna ale dla przypomnienia: http://www.forums...ost_154377

forumsumowe.pl/h/fshzw_sowa2_df636.jpg

Powoli te? rodzi si? strona Czes?awa an temat jego r?kodzie?a wi?c zapraszam do jej obejrzenia: http://www.wobler...

Kolejny sponsor to rzetelna i d?ugo z forum wspó?pracuj?ca firma Eldorado. http://eldoradosk...

forumsumowe.pl/h/fshzw_sklep_eldorado_sprzet_wedkarski_mikado_4f710.jpg

W?a?ciwie to jej przedstawia? nie b?d? bo ka?dy j? chyba zna, wie o tym ?e to rzetelna firma która daje nam zni?ki i wspiera nas od lat a któr? prowadzi zawodowy spinningista Rados?aw Czajkowski. Nie wiemy co b?dzie z nagród od Eldorado ale te? prosi?em ?eby warto?? poszczególnych nie przekracza?a 200z? i ?eby by?y to przydatne sumiarzom lub karpiarzom drobiazgi.

Kolejn? firm? która zadeklarowa?a sponsoring nagród jest Askari Grzegorza Smo?ki : http://www.askari...

www.forumsumowe.pl/images/askari-sklep-wedkarski.gif

Tej firmy równie? przedstawia? nie musz?, s? z nami d?ugo, wspieraj? nas i nasza wspó?praca zawsze przebiega?a poprawnie i tak jak w przypadku Eldorado klienci jej s? zadowoleni.


Je?li jakie? inne firmy s? zainteresowane sponsorowaniem nagród na wyje?dzie to zapraszamy na admin@forumsumowe.pl lub na tel 0033613131140.

Szkolenie z zakresu ?owienia na trolling i kwoka b?dzie takie samo jak w tym roku tyle ?e nieco skrócone. Cz??? osób która pojedzie nie b?dzie ju? go potrzebowa?a gdy? wa?kowali?my to w tym roku. B?dzie to praktyczne szkolenie na ?odzi ?eby przyswoi? zasady ?owienia w trollingu. Je?li chodzi o kwok to b?dzie to praktyka jak rozpoznawa? suma na echosondzie i jak go wywabia?.

Dostaj? te? pytania czy wyjazd jest tylko dla wybranych. Nie, to zlot dla chc?cych pojecha? z nami do Hiszpanii dobrze si? bawi?. Nie ma ?adnych barier i ogranicze?.

Pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich którzy chc? prze?y? z nami przygod?. .
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Miroslaw Bankowski

Offline

No to si? nazywa ,,pój?cie za ciosem,, a i dobrze bo nie ma na co czeka?.
Mam nadziej?, ?e zmontowanie takiej ?wietnej ekipy jaka by?a w tym roku
zajmie ma?o czasu bo sam wiem, ?e naprawd? warto po?wi?ci? czas i pieni?dze,
aby zobaczy? ,,?yj?c?,, rzek? i prze?y? wspania?? przygod? w gronie pasjonatów w?dkarstwa.
Jeszcze raz dzi?kuj? organizatorom i wszystkim uczestnikom wyjazdu EBRO2015 i szczerze
polecam wszystkim, którzy rozumiej? znaczenie s?owa - umiar.Usmiech
 

Przemyslawn

Offline

Drodzy koledzy. Prosz? o kontakt tych którzy decyduj? si? na t? wypraw?. Jestem nowym "sumiarzem" i chcia?bym do??czy? do wyprawy w sierpniu 2016. Pozdrawiam.
 

Artur Betcher

Offline

Na pewno znajdziesz niejednego uczestnika który pomo?e.
Je?li kto? ma ochot? nas zareklamowa?, chce pomóc w zareklamowaniu, ma ku temu mo?liwo?ci to pod tym linkiem znajduj? si? oba plakaty w wersji PDF.
http://www.forums...i/ebro.rar
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

SumiTo

Offline

To lecimy Jahoooo
kill boredom, not fish...
"JESTEM POLAKIEM NAJGORSZEGO SORTU!"
 

Artur Betcher

Offline

Temat roboczy zamkn??em, od teraz wszystko co zwi?zane z cz??ci? oficjaln? to w tym temacie.
Ka?dego uczestnika po wp?acie zadatku dodajemy do dzia?u zlotowiczów gdzie b?dziemy mieli luz poza kamerami Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

kany2300

Offline

Nr konta sie zmienil?Cos mi sie zdaje ze bedzie kto pierwszy ten lepszy Usmiech
 

Artur Betcher

Offline

Numer konta si? nie zmieni?, tytu? ma by? w?a?ciwy tylko. Ka?dy jednak musi mi potwierdzi? wp?at? ?eby nie dosz?o nagle do sytuacji ?e w baga?niku kogo? trzeba b?dzie wie?? grin Je?li o Ciebie chodzi to autokar b?dzie jecha? blisko Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

SumiTo

Offline

Brakuje w informacji o zakazie picia alkoholu w i poza autokarem i baz?...
kill boredom, not fish...
"JESTEM POLAKIEM NAJGORSZEGO SORTU!"
 

Artur Betcher

Offline

To si? chyba samo przez si? rozumie ze nikt nie chcia? by jecha? w autobusie gdzie zaje?d?a wymiocinami Usmiech W tym roku by?o tak jak trzeba i ja wierz? ?e i w przysz?ym uczestnicy b?d? mieli i umiar i klas?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.98
46,775,969 unikalne wizyty