Awaria silnika- szukamy usterki | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dopiero kiedy cz?owiek zacznie si? zastanawia? nad sob? samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest poj?? inne rzeczy. -Blaise Pascal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRZ?T NA SUMA, W?DKI, KO?OWROTKI I INNE / ?odzie, pontony i inne ?rodki p?ywaj?ce
 
Awaria silnika- szukamy usterki

Dariusz Kucharski

Offline

Na forum coraz to wi?cej osób rozszerza swój sprz?t o ?rodki p?ywaj?ce i silniki zaburtowe, ro?nie grono motorowodniaków , a mówi? ludzie ?e motorowodniaka mo?na rozpozna? z daleka bo ma jedn? r?k? d?u?sz? wysmiewacz czasem mo?e si? zdarzy? ?e silnik ; ma awari? , nie chce odpali? lub przestanie pracowa? w najmniej spodziewanym momencie i co zrobi??; Przede wszystkim nie panikowa?Placze tylko sukcesywnie w sposób nie chaotyczny tu dotkn?? tu porusza? tak nic nie zrobimy tylko szuka? przyczyny .
Je?li silnik nie chce odpali? sprawdzamy czy odkr?cili?my kranik od zbiornika grin je?li jest zbiornik na silniku czy odkr?cili?my odpowietrzenie zbiornika, je?li nie to podci?nienie które si? wytworzy nie pu?ci paliwa
Aby silnik pracowa? musi dostawa? paliwo i musi by? iskra w odpowiednim Momencie z grubsza tak to wygl?da, wi?c je?li silnik nie odpala zaczynamy sprawdza? od iskry czy jest iskra w tym celu odkr?camy ?wiec? wk?adamy do fajki zap?onowej i dotykamy do niemalowanego elementu g?ówki silnika

forumsumowe.pl/h/fshzw_20141106_195456_48657.jpg


je?li iskra jest ok. nast?pnie sprawdzamy czy silnik dostaje paliwo , mo?na to zrobi? w dwa sposoby je?li paliwo dostaje a niema iskry ?wiece powinny by? mokre ,lub wykr?camy ?wiece i otwór zatykamy chusteczk? i próbujemy odpali?, na chusteczce powinny by? widoczne kropelki paliwa je?li paliwo nie dochodzi przyczyn mo?e by? kilka, sprawdzamy lini? paliwow? czy nie jest za?amana, nast?pnie pompujemy gruszk? i patrzymy czy robi si? twarda bo gruszka ma zaworek zwrotny i je?li on nie trzyma paliwo nie b?dzie dochodzi?o a gruszka nie zrobi si? twarda podczas pompowania taka powinna by? je?li jest mi?kka pompujemy i odpalamy silnik który znowu po chwili ga?nie wiec odpalamy go ponownie i ca?y czas pompujemy by paliwo dochodzi?o i mo?na wtedy dop?yn?? do celu.
Natomiast gdy linia i gruszka jest ok. zdejmujemy w??yk zasilaj?cy ga?nik idzie od pompy paliwowej

forumsumowe.pl/h/fshzw_20141106_195903_366aa.jpg


i próbujemy odpali? silnik zwracaj?c uwag? na zdj?ty w??yk powinno z niego lecie? paliwo je?li nie leci pompa lub mebarna pompy kaput, wtedy bierzemy wios?a i wios?ujemy solidnie do celuwysmiewacz
Je?li pompa podaje paliwo wtedy przyczyn? jest zatkana dysza w ga?niku, dobrze gdzie? na lini paliwowej lub przed wej?ciem do pompy umie?ci? ma?y filtr paliwa cho?by taki do skutera za 5 z? mo?e to nam zaoszcz?dzi? wielu problemów

forumsumowe.pl/h/fshzw_20141106_194907_e71cc.jpg


Mo?e si? zdarzy? ze iskra jest paliwo jest a silnik nie chce zagada? wtedy sprawa powa?niejsza, przyczyna mo?e by? brak kompresji- gdzie? wysadzi?o uszczelk? lub zimering na wale wtedy nale?y bardzo dok?adnie obejrze? ca?? g?ówk? czy nie pojawi?o si? paliwo w miejscu gdzie go by? nie powinno.
W dwusuwach mo?e si? zdarzy? nagle silnik mo?e straci? moc a przez ga?nik wyrzucana jest mieszanka- z?amany zawór,
P?yta zaworów i z?amane listki zaworowe , ten z prawej dosta? sie do skrzyni korbowej i zosta? zmielont przez wa? korbowy

forumsumowe.pl/h/fshzw_20141106_202507_cb7e0.jpg

je?li silnik jest dwu cylindrowy doczo?gamy si? na jednym cylindrze do celu.
Je?li jest brak iskry przyczyn mo?e by? kilka , ?wieca umar?a pó? biedy, wyjmujemy ze skrzyneczki bosma?skiej bo tak? ka?dy powinien mie? na pok?adzie now? ?wiec? montujemy i p?yniemy dalej
Wracaj?c do skrzyneczki Bosma?skiej, powinna zawiera? , klucz do ?wiecy zapasowe ?wiece, fajk? i zapasowy kabel do ?wiecy, kliny ?rubokr?t i jaki? podstawowy klucz je?li klin do ?ruby jest wybijany to m?oteczek i wybijak, a przede wszystkim awaryjn? szarpank? kawa?ek sznurka z r?czk? i oczywi?cie zestaw naprawczy do pontonu bo je?li czego? braknie mo?emy gorzko p?aka?Placze bo do celu mo?e by? daleko a wios?owa? ci??ka sprawa zw?aszcza pod pr?d grin
Je?li ?wieca jest ok. a iskry jest nadal brak sprawdzamy kabel wysokiego napi?cia i fajk?
Je?li silnik nie osi?ga pe?nej mocy sprawdzamy ?rub? nap?dow?, czy nie mamy wodorostów lub czy nie ci?gniemy za sob? jakiego? zielska, czy badylawysmiewacz

Czasem przyczyna niesprawno?ci mo?e by? prozaiczna ,gdzie? masa si? poluzuje lub zsunie kabelek dobrze jest to wzrokowo oceni? czy wszystko jest na swoim miejscu, zwracaj?c uwag? na styki po??cze? na konektorach, samiec ,samiczka

To by by?o tylko kilka mo?liwych przyczyn o wszystkich trudno napisa?, jednak mo?e komu? pomo?e to odnale?? i usun?? usterk?
Jestem tu dla siebie, ale przede wszystkim dla innych
 

Artur Betcher

Offline

Dodaj na newsa, Filip b?dzie mia? co robi? Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Dariusz Kucharski

Offline

Ok zrobione no nie wiem czy b?dzie zadowolony wysmiewacz
Jestem tu dla siebie, ale przede wszystkim dla innych
 

Filipka

Offline

Przepraszam po chwili nie obecno?ci. Ju? jestem i ruszam do pracy Usmiech

A swoj? drog? chyba sobie to wydrukuj? i wrzuc? do torby z echem Usmiech Jak oczywi?cie kupie spalinówk?
 

Pawel Grzesik

Offline

?wietne porady, które stosuje w ewentualnych naprawach swojego auta (jestem osob? wyznaj?c? zasad? "?e skoro kto? mo?e to robi? to i ja mog?&quotOczko Podstaw? jest wiedza, a je?li jej nie ma to ewentualnie ksi??ka do pomocy. Przy ewentualnych naprawach zawsze zaczynajmy od najprostszych rzeczy i najczystszych. Sam osobi?cie nie posiadam silnika zaburtowego ale ta zasada pomo?e w naprawie je?li si? sami do tego zabierzemy. Z tym wszystkim co Darku napisa?e? si? w zupe?no?ci zgadzam. Jedyne co jeszcze mog? doda? przy silnikach nisko konnych typu 5KM i mniej przed przepustnic? jest dysza, ona bardzo cz?sto si? przytyka je?li w paliwie s? drobiny wystarczy j? przedmucha? ustami lub ig?a i b?dzie ok Oczko
 

Dariusz Kucharski

Offline

Pawel Grzesik napisa?(a):

?wietne porady, które stosuje w ewentualnych naprawach swojego auta (jestem osob? wyznaj?c? zasad? "?e skoro kto? mo?e to robi? to i ja mog?&quotOczko Podstaw? jest wiedza, a je?li jej nie ma to ewentualnie ksi??ka do pomocy. Przy ewentualnych naprawach zawsze zaczynajmy od najprostszych rzeczy i najczystszych. Sam osobi?cie nie posiadam silnika zaburtowego ale ta zasada pomo?e w naprawie je?li si? sami do tego zabierzemy. Z tym wszystkim co Darku napisa?e? si? w zupe?no?ci zgadzam. Jedyne co jeszcze mog? doda? przy silnikach nisko konnych typu 5KM i mniej przed przepustnic? jest dysza, ona bardzo cz?sto si? przytyka je?li w paliwie s? drobiny wystarczy j? przedmucha? ustami lub ig?a i b?dzie ok Oczko


Ja wychodz? z za?o?enia ze ?wi?ci garnków nie lepi? pfft cz?sto mam si? za co? wsi??? i mnie przera?a ale popytam, poczytam , poprosz? o rad? i zawsze uda si? co? zrobi? czy naprawi? beka
Bardzo fajnie Pawe? ze dorzuci?e? co? od siebie w kwestii usterek Oklaski jak gdzie? przeczyta?em ca?y rozum nie tkwi w jednej g?owie, fajnie by by?o gdyby ka?dy kto co? wie w tym temacie co? dorzuci? by? by to dopiero fajny poradnik Jahoooo
Jestem tu dla siebie, ale przede wszystkim dla innych
 

Pawel Grzesik

Offline

Jak ju? napisa?em nie posiadam silnika zaburtowego, ale budowa jest ich sporo prostsza ni? aut, a zasada dzia?ania jest bardzo podobna. ja z kolei kombinowa?em jak zrobi? silnik zaburtowy z kosy spalinowej i wszystko by?o by fajnie poradzi?em sobie ze wstecznym biegiem ale problem powsta? przy dostosowaniu przek?adni. Cena takich silników jest o wiele ni?sza a tak?e musz? wytrzyma? d?ugo przy max obrotach i skusi?em si? jak by kto? wiedzia? jak to rozwi?za? b?d? wdzi?czny Oczko
 

Janusz Golebiewski

Offline

Dariusz Kucharski napisa?(a):
...Aby silnik pracowa? musi dostawa? paliwo i musi by? iskra w odpowiednim Momencie z grubsza tak to wygl?da, wi?c je?li silnik nie odpala zaczynamy sprawdza? od iskry czy jest iskra w tym celu odkr?camy ?wiec? wk?adamy do fajki zap?onowej i dotykamy do niemalowanego elementu g?ówki silnika...

W tym punkcie chyba wa?n? informacj? jest to ?e ?wieca koniecznie musi dotyka? masy silnika (niemalowany element) bo je?li ?wieca b?dzie wisie? tylko w fajce to jest mo?liwo?? uszkodzenia elektronicznego modu?u zap?onowego je?li silnik jest w taki wyposa?ony.
 

Dariusz Kucharski

Offline

Janusz Golebiewski napisa?(a):

Dariusz Kucharski napisa?(a):
...Aby silnik pracowa? musi dostawa? paliwo i musi by? iskra w odpowiednim Momencie z grubsza tak to wygl?da, wi?c je?li silnik nie odpala zaczynamy sprawdza? od iskry czy jest iskra w tym celu odkr?camy ?wiec? wk?adamy do fajki zap?onowej i dotykamy do niemalowanego elementu g?ówki silnika...

W tym punkcie chyba wa?n? informacj? jest to ?e ?wieca koniecznie musi dotyka? masy silnika (niemalowany element) bo je?li ?wieca b?dzie wisie? tylko w fajce to jest mo?liwo?? uszkodzenia elektronicznego modu?u zap?onowego je?li silnik jest w taki wyposa?ony.


Janusz masz ca?kowit? racj? ,nie pomy?la?em by o tym wspomnie? Smutny a przecie? to bardzo wa?na informacja
dzi?ki za pomocOkok
Jestem tu dla siebie, ale przede wszystkim dla innych
 

Artur Betcher

Offline

Filip odwali? czarn? robot? gdy? to On si? na portalu newsami zajmuje i materia? doda? na newsa. Ja tylko opublikowa?em Usmiech
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry
Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.44
44,062,172 unikalne wizyty