Moc hamulca w ko?owrotku sumowym - Cz??? I | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Szcz??liwy cz?owiek wznosi ?wiat?o tam, gdzie panuj? ciemno?ci. -Phil Bosman


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Moc hamulca w ko?owrotku sumowym - Cz??? I

czerwca 30 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Moc hamulca w ko?owrotku sumowym - Cz??? I

Moc hamulca w ko?owrotku sumowym - Cz??? IPrawie 2 lata temu na naszym portalu zamie?cili?my news który poruszy? kwesti? mocy hamulca w ko?owrotku sumowym który mo?na znale?? tutaj Si?a hamulca w ko?owrotku sumowym.
Sam temat na forum w którym zbieramy informacje mo?na znale?? tutaj: Si?a hamulca w sta?oszpulowym ko?owrotku sumowym.
Z biegiem czasu nazbiera?o si? w nim sporo informacji na temat mocy hamulca w wielu ko?owrotkach których u?ywamy do po?owu suma zarówno przy metodach stacjonarnych ?owienia suma jak i przy spinningu za sumam a tak?e i w innych metodach ?owienia sumów.

Moc hamulca w ko?owrotku nie jest za cz?sto podawana przez producentów bo przy wielu s?abszych konstrukcjach to temat dra?liwy. Oczywi?cie tak dobre marki jak Shimano i Daiwa prawie ?e zawsze podaj? ta warto?? aby podkre?li? trwa?o?? ko?owrotków które sprzedaj?.

Niestety zazwyczaj to co mocne i warto?ciowe jest po prostu drogie i nie na kiesze? przeci?tnego u?ytkownika czego przyk?adem s? cho?by nie?miertelne serie Shimano Stella , Daiwa Saltiga czy te? Mantikor. Czasem jednak trafiaj? si? i prawdziwe rodzynki które cho? kultur? pracy maj? s?ab? to jednak mo?na je kupi? w niewielkich pieni?dzach a do tego oferuj? nie tylko du?? moc hamulca czego jest przyk?adem Dawia GS 100a ale te? i ogóln? trwa?o?? sprz?tu.

Trzeba pami?ta? ?e moc hamulca nie jest jedynym wa?nym elementem w ko?owrotku sumowym a jedynie pomaga ona nam orientacyjnie okre?li? jego trwa?o?? i to pod warunkiem ?e materia?y u?yte do produkcji ko?owrotka b?d? równie mocne jak jego moc prezentowana przez producenta.

Ko?owrotek na suma powinien by? jednak dobierany bardziej rozwa?nie ni? w?dzisko sumowe gdy? jest on du?o wa?niejszym elementem zestawu sumowego. Nie dotyczy to oczywi?cie pocz?tkuj?cych w ?owieniu sumów którzy chc? przygod? rozpocz?? oszcz?dnie bez zb?dnych inwestycji tak jakby na prób?. Tu wystarczy wykorzysta? to co ju? do tej pory mamy. Najlepiej to wida? po karpiarzach którzy powinni w swoich zestawach wymieni? jedynie przypon na typowy przypon sumowy oraz oczywi?cie haki i kotwice a w przypadku u?ywania s?abych ?y?ek tak?e i te na odpowiedniejsze do po?owu suma lub na plecionk? sumow?.

Wracaj?c jednak ju? do samej mocy hamulca w ko?owrotku sumowym nie zapominajcie w?a?nie o tym ?e nie mo?e by? to czynnik decyduj?cy gdy? w przypadku s?abszych konstrukcji mo?e by? ta moc przez producenta nie podana wiarygodnie.
Przyk?adem tego mo?e by? cho?by Spro Power Driwe XL 90 który pomimo pot??nej mocy hamulca furory na rynku sumiarzy nie zrobi? cho? znajduje si? w zasi?gu cenowym wielu u?ytkowników.

Istnieje te? sporo ko?owrotków których producenci nie podaj? mocy samego hamulca a mimo to ciesz? si? one ogromn? popularno?ci? i ze wzgl?du na ceny i ze wzgl?du na jako?? czego przyk?adem mo?e by? w?a?nie Sanger Uni Cat Warlock 90.

Wszystko co nazbierali?my do tej pory na temat w?a?nie mocy hamulca w ko?owrotkach sumowych postanowi?em z?o?y? do kupy i przedstawi? w formie jednego materia?u.
Nie b?d? podawa? w tym newsie szczegó?owych parametrów i opisów bo te prawie ?e zawsze mo?na znale?? u nas na forum i skupi? si? na samej mocy hamulca, pojemno?ci szpuli, cenie oraz wizualizacji ko?owrotka a zamiast tego postaram si? zamie?ci? chocia? przy niektórych odno?nik do tematu o nim na naszym forum gdzie mo?na dyskutowa? o wybranym modelu jak i przeczyta? o jego parametrach i wszelkich innych informacjach z nim zwi?zanych.
?eby przej?? do tematu na forum wystarczy klikn?? w nazw? danego ko?owrotka w tek?cie.

Poni?ej prezentacja wybranych modeli bez podzia?u na metody do których jest stosowany.
Celowo te? zaczn? od tych które wed?ug powszechnej opinii s? najatrakcyjniejsze je?li jednym z kryteriów którymi b?dziemy si? kierowa? wybieraj?c ko?owrotek b?dzie w?a?nie moc jego hamulca w po??czeniu z cen?.

1. Daiwa Opus Bull 4500

Waga 675gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 270m 0.35mm
Cena ok 300z?

 Ko?owrotek Sumowy Daiwa Opus Bull 4500
2. Daiwa Opus Bull 5000

Waga 675gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 310m 0.35mm
Cena ok 320z?

Daiwa Opus Bull 5000
3. Daiwa Opus Bull 5500

Waga 860gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 210m 0.50mm
Cena ok 340z?

Daiwa Opus Bull 5500
4. Daiwa Opus Bull 6000

Waga 860gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 240m 0.50mm
Cena ok 360z?

Ko?owrotek Sumowy Daiwa Opus Bull 6000
5. Ko?owrotek Daiwa GS 100A

Waga 850gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 340m 0.50mm
Cena ok 220z?

Sumowy Ko?owrotek Daiwa GS 100A6. Ko?owrotek Ryobi Arctica 4000

Waga 315gr
Moc hamulca 5kg
Pojemno?? szpuli 170m 0.33mm
Cena ok 349z?

Sumowy Ko?owrotek Ryobi Arctica 40007. Ko?owrotek Ryobi Arctica 5000

Waga 390gr
Moc hamulca 7.5kg
Pojemno?? szpuli 170m 0.37mm
Cena ok 375z?

Sumowy Ko?owrotek Ryobi Arctica 50008. Ko?owrotek sumowy Ryobi Arctica 6000

Waga 400gr
Moc hamulca 7.5kg
Pojemno?? szpuli 220m 0.37mm
Cena ok 399z?

Ko?owrotek sumowy Ryobi Arctica 60009. Ko?owrotek Ryobi Arctica 7000

Waga 580gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 210m 0.405mm
Cena ok 429z?

Ko?owrotek sumowy Ryobi Arctica 700010. Ko?owrotek Ryobi Arctica 8000

Waga 585gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 220m 0.435mm
Cena ok 439z?

Ko?owrotek na suma Ryobi Arctica 8000
11. Ko?owrotek Shimano Spheros 4000FB

Waga 349gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 145m 0.30mm
Cena ok 370z?

Ko?owrotek Shimano Spheros 4000FB
12. Ko?owrotek Shimano Spheros 4000FB

Waga 555gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 175m 0.30mm
Cena ok 430z?

Ko?owrotek Sumowy Shimano Spheros 5000FB12. Ko?owrotek Shimano Spheros 6000FB

Waga 570gr
Moc hamulca 12.3kg
Pojemno?? szpuli 242m 0.30mm
Cena ok 450z?

Shimano Spheros 6000FB13. Ko?owrotek Shimano Spheros 8000FB

Waga 555gr
Moc hamulca 12.3kg
Pojemno?? szpuli 200m 0.40mm
Cena ok 500z?

Ko?owrotek na suma Shimano Spheros 8000FB14. Ko?owrotek Shimano Spheros 10000FB

Waga 564gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 200m 0.45mm
Cena ok 570z?

Ko?owrotek sumowy Shimano Spheros 10000FB15. Ko?owrotek Shimano Spheros 14000FB

Waga 785gr
Moc hamulca 20kg
Pojemno?? szpuli 320m 0.45mm
Cena ok 640z?

Ko?owrotek sumowy Shimano Spheros 14000FB
16. Ko?owrotek Shimano Spheros 18000FB

Waga 770gr
Moc hamulca 20kg
Pojemno?? szpuli 230m 0.55mm
Cena ok 640z?

Ko?owrotek Shimano Spheros 18000FB17. Ko?owrotek Shimano Technium 4000FB

Waga 325gr
Moc hamulca OPTYMALNA 5kg
Pojemno?? szpuli 180m 0.30mm
Cena ok 500z?

Ko?owrotek Spinning Shimano Technium 4000FB18. Ko?owrotek Shimano Technium 5000FB

Waga 375gr
Moc hamulca OPTYMALNA 5kg
Pojemno?? szpuli 175m 0.35mm
Cena ok 550z?

Shimano Technium 5000FB19. Ko?owrotek Shimano Technium 6000FB

Waga 370gr
Moc hamulca OPTYMALNA 7kg
Pojemno?? szpuli 210m 0.35mm
Cena ok 600z?

Spinningowy ko?owrotek Shimano Technium 6000FB20. Ko?owrotek Tica Cybernetic GG 100R

Waga 859gr
Moc hamulca 12kg
Pojemno?? szpuli 360m 0.50mm
Cena ok 300z?

Ko?owrotek sumowy Tica Cybernetic GG 100R21. Ko?owrotek Okuma Salina SA 40

Waga 355gr
Moc hamulca 9kg
Pojemno?? szpuli 130m 0.35mm
Cena ok 430z?

Ko?owrotek sumowy Okuma Salina SA 4022. Ko?owrotek Okuma Salina SA 55

Waga 490gr
Moc hamulca 11kg
Pojemno?? szpuli 200m 0.40mm
Cena ok 450z?

Ko?owrotek Okuma Salina SA 5523. Ko?owrotek Okuma Salina SA 65

Waga 690gr
Moc hamulca 14kg
Pojemno?? szpuli 260m 0.40mm
Cena ok 480z?

Ko?owrotek na suma Okuma Salina SA 6524. Ko?owrotek Okuma Salina SA 80

Waga 700gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 200m 0.50mm
Cena ok 520z?

Ko?owrotek sumowy Okuma Salina SA 8025. Ko?owrotek Shimano Big Baitrunner LC

Waga 790gr
Moc hamulca 11.3kg
Pojemno?? szpuli 550m 0.35mm
Cena ok 700z?

Ko?owrotek Shimano Big Baitrunner Long Cast26. Ko?owrotek Penn Slammer 460

Waga 520gr
Moc hamulca 6.3kg
Pojemno?? szpuli 292m 0.31mm
Cena ok 300z?

Ko?owrotek Penn Slammer 46027. Ko?owrotek Penn Slammer 560

Waga 563gr
Moc hamulca 6.75kg
Pojemno?? szpuli 283m 0.36mm
Cena ok 320z?

Ko?owrotek Sumowy Penn Slammer 56027. Ko?owrotek Penn Slammer 760

Waga 758gr
Moc hamulca 9kg
Pojemno?? szpuli 310m 0.46mm
Cena ok 450z?

Ko?owrotek Na Suma Penn Slammer 760Wszystkie wersje z wolnym biegiem oznaczone symbolem L posiadaj? te same parametry dlatego dodaje tylko pogl?dow? grafik? jak to wygl?da.


28. Ko?owrotek Penn Slammer 760 L

Waga 758gr
Moc hamulca 9kg
Pojemno?? szpuli 310m 0.46mm
Cena ok 450z?

Ko?owrotek Na Suma Penn Slammer 760 L29. Ko?owrotek Penn Spinfisher 650SSm

Waga 679gr
Moc hamulca 4.5kg
Pojemno?? szpuli 200m 0.40mm
Cena ok 480z?

Ko?owrotek Penn Spinfisher 650SSm30. Ko?owrotek Penn Spinfisher 750 SSm

Waga 727gr
Moc hamulca 5kg
Pojemno?? szpuli 220m 0.45mm
Cena ok 530z?

Ko?owrotek Sumowy Penn Spinfisher 750 SSm31. Ko?owrotek Sumowy Penn Spinfisher 850 SSm

Waga 766gr
Moc hamulca 5kg
Pojemno?? szpuli 295m 0.45mm
Cena ok 570z?

Ko?owrotek Na Suma Penn Spinfisher 850 SSm32. Ko?owrotek Sumowy Penn Spinfisher 950 SSm

Waga 976gr
Moc hamulca 6.8kg
Pojemno?? szpuli 275m 0.75mm
Cena ok 600z?

Ko?owrotek Sumowy Penn Spinfisher 950 SSm33. Spro Power Drive XL 860

Waga 835gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 300m 0.35mm
Cena ok 500z?

Ko?owrotek Na Suma Spro Power Drive XL 86034. Spro Power Drive XL 870

Waga 910gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 480m 0.35mm
Cena ok 650z?

Ko?owrotek Sumowy Spro Power Drive XL 87035. Ko?owrotek Sumowy Spro Power Drive XL 880

Waga 930gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 520m 0.35mm
Cena ok 650z?

Ko?owrotek Sumowy Spro Power Drive XL 88036. Ko?owrotek Fin Nor Offshore OF 65

Waga 885gr
Moc hamulca 27.2kg
Pojemno?? szpuli 360m 0.45mm
Cena ok 580z?

Ko?owrotek Sumowy Fin Nor Offshore OF 6537. Ko?owrotek FinNor Offshore OF75

Waga 907gr
Moc hamulca 27.2kg
Pojemno?? szpuli 420m 0.45mm
Cena ok 599z?

Ko?owrotek Sumowy Fin-Nor Offshore OF7538. Ko?owrotek Sumowy Fin-Nor Offshore OF 85

Waga 1074gr
Moc hamulca 27.2kg
Pojemno?? szpuli 490m 0.45mm
Cena ok 630z?

Ko?owrotek Sumowy Fin-Nor Offshore OF 85
39. Ko?owrotek Sumowy Fin-Nor Offshore OF 95

Waga 1103gr
Moc hamulca 27.2kg
Pojemno?? szpuli 540m 0.45mm
Cena ok 650z?

Ko?owrotek Na Suma Fin Nor Offshore OF 9540. Ko?owrotek Sumowy Penn Torque Spinning 5

Waga 564gr
Moc hamulca 17.2kg
Pojemno?? szpuli 273m 0.33mm
Cena ok 2000z?

Ko?owrotek Sumowy Penn Torque Spinning 541. Ko?owrotek Penn Torque Spinning 7

Waga 751gr
Moc hamulca 18.6kg
Pojemno?? szpuli 273m 0.50mm
Cena ok 2000z?

Ko?owrotek Sumowy Penn Torque Spinning 742. Ko?owrotek Penn Torque 9

Waga 819gr
Moc hamulca 22.7kg
Pojemno?? szpuli 400m 0.33mm
Cena ok 2000z?

Ko?owrotek Penn Torque 9Istniej? w dwóch wersjach kolorystycznych.


Ko?owrotek Penn Torque Spinningowy43. Ko?owrotek Shimano Stella 4000FE

Waga 278gr
Moc hamulca 11kg
Pojemno?? szpuli 100m 0.30mm
Cena ok 3200z?

Ko?owrotek Shimano Stella 4000FE
44. Ko?owrotek Shimano Stella SW 3000 HG

Waga 265gr
Moc hamulca 11kg
Pojemno?? szpuli 150m 0.285mm
Cena ok 3700z?

Ko?owrotek Spinning Shimano Stella SW 3000 HG
45. Ko?owrotek Shimano Stella SW 4000 HG

Waga 370gr
Moc hamulca 11kg
Pojemno?? szpuli 183m 0.285mm
Cena ok 3900z?

Shimano Stella SW 4000 HG Spinning
46. Ko?owrotek Shimano Stella SW 5000 HG

Waga 390gr
Moc hamulca 13kg
Pojemno?? szpuli 178m 0.33mm
Cena ok 4200z?

Shimano Stella SW 5000 HG Spinning
47. Ko?owrotek Shimano Stella SW 6000 HG

Waga 395gr
Moc hamulca 13kg
Pojemno?? szpuli 155m 0.395mm
Cena ok 4700z?

Shimano Stella SW 6000 HG Spinning
48. Ko?owrotek Shimano Stella SW 8000 HG

Waga 605gr
Moc hamulca 25kg
Pojemno?? szpuli 170m 0.457mm
Cena ok 5200z?

Ko?owrotek Shimano Stella SW 8000 HG Spinning
49. Ko?owrotek Shimano Stella SW 10000 PG

Waga 625gr
Moc hamulca 23kg
Pojemno?? szpuli 201m 0.457mm
Cena ok 5600z?

Ko?owrotek Shimano Stella SW 10000 PG Spinning
50. Ko?owrotek Shimano Stella SW 18000 HG

Waga 825gr
Moc hamulca 25kg
Pojemno?? szpuli 293m 0.508mm
Cena ok 5800z?

Ko?owrotek Shimano Stella SW 18000 HG Spinning

51. Ko?owrotek Shimano Stella SW 20000 PG Spinning

Waga 845gr
Moc hamulca 25kg
Pojemno?? szpuli 293m 0.559mm
Cena ok 5800z?

Ko?owrotek Shimano Stella SW 20000 PG Spinning
52. Ko?owrotek Daiwa Exceler Oceano 4500 J

Waga 470g
Moc hamulca 9kg
Pojemno?? szpuli 0,35mm 315m
Cena oko?o 650z?

Ko?owrotek Daiwa Exceler Oceano 4500 J
53. Ko?owrotek Shimano Stradic 4000 FJ

Waga 304gr
Moc hamulca 9kg
Pojemno?? szpuli 180m 0.30mm
Cena ok 600z?

Ko?owrotek Shimano Stradic 4000 FJ
54. Ko?owrotek Shimano Stradic 5000 FJ

Waga 304gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 240m 0.30mm
Cena ok 650z?

Ko?owrotek Spinningowy Shimano Stradic 5000 FJ
55. Ko?owrotek Shimano Stradic 6000 FJ

Waga 585gr
Moc hamulca 13kg
Pojemno?? szpuli 192m 0.33mm
Cena ok 670z?

Ko?owrotek Spinningowy Shimano Stradic 6000 FJ
56. Ko?owrotek Shimano Stradic 8000 FJ

Waga 580gr
Moc hamulca 13kg
Pojemno?? szpuli 228m 0.33mm
Cena ok 720z?

Ko?owrotek Spinningowy Shimano Stradic 8000 FJ57. Ko?owrotek Daiwa Exceler 4500 T

Waga 542gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 201m 0.35mm
Cena ok 600z?

Ko?owrotek Spinningowy Daiwa Exceler 4500 E
58. Ko?owrotek Daiwa Exceler 5500 T

Waga 754gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 283m 0.35mm
Cena ok 650z?

Ko?owrotek Spinningowy Daiwa Exceler 5500 E

59. Ko?owrotek Daiwa Exceler 6000 T

Waga 748gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 228m 0.50mm
Cena ok 700z?

Ko?owrotek Spinningowy Daiwa Exceler 6000 E
60. Ko?owrotek Daiwa Exceler 6500 T

Waga 720gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 274m 0.50mm
Cena ok 750z?

Ko?owrotek Spinningowy Daiwa Exceler 6500 E
61. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Dogfight

Waga 830gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 274m 0.50mm
Cena ok 4000

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Dogfight
62. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6500 EXP

Waga 835gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 250m 0.50mm
Cena ok 3300z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6500 EXP
63. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 4000

Waga 575gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 192m 0.32mm
Cena ok 2500z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 4000
64. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 4500

Waga 570gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 228m 0.32mm
Cena ok 2700z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 4500

65. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 5000

Waga 824gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 300m 0.37mm
Cena ok 2900z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 5000
66. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6000

Waga 824gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 201m 0.45mm
Cena ok 3100z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6000

67. Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6000 GT

Waga 824gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 201m 0.45mm
Cena ok 3100z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga Z 6000 GT
Ko?owrotki z serii Daiwa Saltiga seria SA - TG
Wersje H ró?ni? si? od zwyk?ych jedynie prze?o?eniem


68. Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 3500

Waga 440gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 164m 0.30mm
Cena ok 3800z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 3500
69. Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 4000

Waga 440gr
Moc hamulca 10kg
Pojemno?? szpuli 237m 0.30mm
Cena ok 3800z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 4000
70. Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 4500

Waga 584gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 201m 0.35mm
Cena ok 4000z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 4500

71. Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 5000

Waga 601gr
Moc hamulca 15kg
Pojemno?? szpuli 283m 0.35mm
Cena ok 4000z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 5000
72. Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 6500

Waga 819gr
Moc hamulca 30kg
Pojemno?? szpuli 274m 0.50mm
Cena ok 4100z?

Ko?owrotek Daiwa Saltiga TG 6500I na tej flagowej Daiwie sko?czymy cz??? pierwsz?.
W cz??ci drugiej zaprezentujemy kolejne kilkadziesi?t modeli a tak?e dodatkowo najpopularniejsze modele ko?owrotków na suma które nie posiadaj? w swoich danych w?a?nie mocy hamulca i pomimo tego nic nie przeszkadza w ich u?ywaniu gdy? zadowalaj? zarówno jako?ci? jak i cen?.
Cz??? druga zetem powinna si? ukaza? w ci?gu kilku najbli?szych tygodni.

Pozdrawiam Artur Betcher

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 882
  #1 Artur K
  dnia 02 lipca 2012 20:33
  My?l? ?e warto wymieni? Daiw? Certate, niwielka obudowa ale pot??na moc. Je?li si? nie myl? bebeszki ma te same co Saltiga.
 • 1
  #2 Artur Betcher
  dnia 02 lipca 2012 20:57
  Zasugeruj w temacie na forum, znajdziemy dane.
  Druga tura równie? b?dzie bogata w ko?owrotki, kilkana?cie znanych i lubianych we wielu odmianach.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 75% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 25% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 13

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
47,446,448 unikalne wizyty