ELEKTRONIKA W?DKARSKA - Pytania i odpowiedzi | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Aby otrzyma? po?yczk?, najpierw musisz udowodni?, ?e jej nie potrzebujesz Z praw Murphy'ego


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

ELEKTRONIKA W?DKARSKA - Pytania i odpowiedzi

ELEKTRONIKA W?DKARSKA - Pytania i odpowiedziDo pe?ni sezonu zosta?o jeszcze troch? czasu, wi?c my?l?, ?e zd??ymy omówi? tematy, które zdecydowanie u?atwi? wspó?prac? z elektronik?, gdy wiosna na dobre wbije w nasze w?dkarskie serca swoje zielone pazury.


Co sk?ada si? na zestaw echosondy i czy mo?na pracowa? z urz?dzeniem, kiedy czujnik nie znajduje si? pod wod??

Zestaw echosondy w najpopularniejszej, podstawowej wersji sk?ada si? z ekranu, na którym wy?wietlane s? obrazy, kabli zasilaj?cych oraz przetwornika zwanego równie? transduktorem. To w?a?nie przetwornik jest aktywnym elementem zestawu. Dzia?a impulsowo i raz jest g?o?nikiem wysy?aj?cym sygna? ultrad?wi?kowy w postaci sto?ka, aby za chwil? sta? si? czu?ym mikrofonem, wychwytuj?cym spod powierzchni wody odbite sygna?y. Pojedynczy impuls to tzw.ping.


Echosondy wysy?aj? sygna? z ró?n? cz?sto?ci? od kilku, do nawet kilkudziesi?ciu razy na sekund?. W wodzie d?wi?k rozchodzi si? du?o lepiej ni? w powietrzu - ró?nica ta jest prawie 5-cio krotna (woda - 1490 m/s, powietrze - 343 m/s). Jednocze?nie ultrad?wi?ki bardzo trudno przenikaj? z jednego o?rodka do drugiego. Co to oznacza w praktyce?

Otó? je?li w czasie w?dkowania przetwornik uniesie si? ponad powierzchni? wody, ekran echosondy przestaje pokazywa? obraz. Dlatego przetwornik nale?y umieszcza? na tyle g??boko, aby po?o?enie w?dkarzy na ?odzi (na przyk?ad przechodzenie z rufy na dziób), nie powodowa?o jego wychodzenia nad powierzchni? wody.


Mam du?y k?opot ze zrozumieniem tego, co echosonda pokazuje jako dno? Pasek na dole ekranu, który symbolizuje dno, raz jest szeroki i szary, a w innym miejscu w?ski i ciemny. Czy ten pas to przekrój przez dno w danym miejscu?


Od razu chc? rozwia? w?tpliwo?ci: sygna?y pochodz?ce z w?dkarskich echosond nie s? w stanie przenika? w g??b gruntu. Odpada wi?c teoria, ?e pas na ekranie to przekrój przez dno.?eby zrozumie?, co tak naprawd? pokazane jest jako dno na ekranie echosondy musimy prze?ledzi?, jak urz?dzenie tworzy obraz.


Sonar to bardzo proste narz?dzie. Na podstawie pr?dko?ci d?wi?ku i czasu powrotu echa potrafi okre?li?, jak daleko znajduje si? obiekt. Potrafi równie? zarejestrowa? si?? odbitego echa. Informacja z ca?ej obj?to?ci sto?ka umieszczana jest na pionowym rz?dku pikseli (piksel to podstawowy element monitora echosondy) po prawej stronie ekranu. 

Jak to sobie wyobrazi?? Najprostsza analogia - z przetwornika wybiegaj? bardzo w?skie paseczki przezroczystej folii. Ca?y sto?ek sygna?u jest nimi wype?niony, a wszystkie obiekty zostawiaj? na paskach ciemne ?lady. Przed wy?wietleniem na ekranie urz?dzenie robi z foli warkocz i w formie s?upka umieszcza na wy?wietlaczu.
Bardzo pomocny w zrozumieniu tego mechanizmu b?dzie w tym rysunek umieszczony poni?ej.

Wida? na nim sto?ek sygna?u i proste równe dno akwenu. Po prawej stronie odpowiadaj?cy mu obraz na echosondzie.

Prze?ledzimy jak rozchodzi si? sygna?. Jak widzimy na rysunku, droga sygna?u od przetwornika do punktu A jest najkrótsza z mo?liwych, echo z tego miejsca zostanie pokazane na ekranie jako pierwszy punkt dna. Jako nast?pne poni?ej pojawi? si? punkty B, C i D. Co wi?cej: to w tych punktach sumuj? si? sygna?y z okr?gów o jednakowej odleg?o?ci od przetwornika! Widzimy wi?c, ?e najni?ej po?o?ony punkt dna to sygna? odebrany z samych kra?ców sto?ka.

Obraz na echosondzie zawiera jeszcze bardzo ciekaw? informacj?. Poni?ej pierwszego wykresu wida? drugi pasek. Co to jest? Nie jest to drugie dno zbiornika, tylko obraz dna namalowany przez sygna?, który odbi? si? od powierzchni wody i jeszcze raz pow?drowa? w dó?. Zauwa?cie, ?e pocz?tek strefy znajduje si? dok?adnie dwa razy g??biej ni? pierwotny wykres. Z szeroko?ci drugiego dna mo?na uzyska? informacj? o przybli?onej twardo?ci gruntu. Kamieniste dno odbija wi?cej ultrad?wi?ków, dlatego strefa w takich miejscach jest du?o szersza ni? na przyk?ad w obszarach zamulonych.

Kilka razy, kiedy ?owi?em na kotwicy, zdarzy?a mi si? sytuacja, ?e na ekranie echosondy nie by?o wida? ryb, a pomimo to regularnie ?owi?em okonie i sandacze. Czy co? jest nie tak z moj? echosond??

Prawdopodobnie ryby, które ?owi?e? znajdowa?y si? w tzw. "martwej strefie". Jest to przestrze?, z której s?abe echa s? pokazywane na tle silnych, pochodz?cych od elementów dna. Dlatego te? mamy niewielkie szanse, aby odró?ni? je na ekranie.
Dobra analogia to obserwowanie gwia?dzistego nieba: w nocy nie ma z tym ?adnego problemy, ale w trakcie dnia jeste?my bez szans, cho? intuicja podpowiada nam, ?e ?wiat?o gwiazd dociera do nas nieustannie.
Pogl?dowo wyja?nia to rysunek.


Co stanie si?, je?eli sandacz lub oko? znajdzie si? blisko dna, mi?dzy punktami C i D?

Oczywi?cie sonar odbierze sygna? pochodz?cy od tej ryby, lecz zmiksuje echo z silnym sygna?em odbitym od gruntu i wyodr?bnienie go z t?a b?dzie praktycznie niemo?liwe. Ryb? zobaczymy dopiero wtedy, gdy poniesie si? ona powy?ej linii granicznej. Widzimy teraz, ?e dla czujników o du?ym k?cie sto?ka sygna?u obszar martwej strefy b?dzie równie? du?y.

Praktyczna rada.

Je?li w trakcie penetracji echosond? natraficie na ciekawie ukszta?towane dno, nie starajcie si? na si?? znale?? ryb. Maj? one wiele mo?liwo?ci stopienia si? z otoczeniem, ukrycia w zakamarkach dna, gdzie s? praktycznie niewykrywalne dla echolokatora. Dlatego ka?de "podejrzane ?owisko" warto potraktowa? przyn?tami. Bywa, ?e dopiero one wywabiaj? drapie?niki z ukrycia i pozwalaj? echosondzie pokaza? ich echa na ekranie.


Cezary Karpi?ski
Echosondy - wiedza i praktyka


Przygotowa?: Cezary Karpi?ski

Komentarze

 • 1
  #1 Artur Betcher
  dnia 20 maja 2012 19:22
  Dzi?kuje za ten materia?. Licz? na nast?pne bo w dziedzinie echosond i wiedzy o nich panuje na portalu du?a luka. Wszystkie firmy które zaprosili?my do wspó?pracy wybrane s? nie z przypadku a w tym akurat zaprosili?my nie Best Sonar Echosondy a w?a?nie osob? Cezarego Karpi?skiego Usmiech
 • 2240
  #2 Lukasz S
  dnia 21 maja 2012 00:07
  Naprawd? bardzo pomocny materia? i liczymy na takich wi?cej, my?l? ?e ten artyku? nie jednego u?ytkownika przybli?y do zakupu echosondy. Bo po co co? kupowa? je?eli si? na tym kompletnie nie zna... Bynajmniej dla mnie ju? si? pojawi? jaka? lampka Usmiech

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 23

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.72
46,874,518 unikalne wizyty