Dzie? Suma czyli jak rozpozna? suma za pomoc? echosondy | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Piszcie po polsku!!! Jest ró?nica czy robisz komu? "?ask?", czy "Lask?" - Profesor Bralczyk.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Dzie? Suma czyli jak rozpozna? suma za pomoc? echosondy

września 14 2012 Bez kategorii Cezary Karpinski
Dzie? Suma czyli jak rozpozna? suma za pomoc? echosondy

Jak rozpozna? suma za pomoc? echosondy?owienie sumów, echosonda w?dkarska, boczny sonar, poradnik w?dkarskiNa  zako?czenie tryptyku - "Ryby Miesi?ca" – we?miemy na warsztat ryb?, na któr? sezon rozpoczyna si? w lipcu. Jak zapewne si? domy?lacie, b?dzie to król polskich rzek i jezior, jego wysoko?? sum.


Sumy to pot??ne ryby, a w naszych wodach równie? ?yj? fenomenalne egzemplarze tego gatunku. Mimo to rzadko si? zdarza, ?eby kto? powiedzia? mi: „Tak, widzia?em suma na ekranie echosondy”. Dlaczego tak si? dzieje? Jestem prawie pewny, ?e sum wcale nie jest tak rzadkim go?ciem na ekranach naszych echosond. Bardziej prawdopodobne jest to, ?e trudno jest nam rozpozna? echa zostawiane przez w?satego giganta.


 Zobaczy? to znaczy zrozumie?. Dlatego przygotowa?em dla Was dwie strategie rozpoznawania sumów.


Pierwsza z nich opiera si? na zwyk?ej echosondzie 2D i mo?na j? nazwa? krótkodystansow?, gdy? obserwacja b?dzie si? odbywa? bezpo?rednio pod ?odzi?. Jedn? z najlepszech echosond u?ywanych do ten metody jest oczywi?cie hit od Lowrance czyli echosonda Lowrance HDS 5 lub jej ta?sza wersja czyli echosonda Lowrance Mark 5X Pro ?owcy sumów cz?sto stosuj? metod? po?owu polegaj?c? na sp?ywaniu z pr?dem rzeki z zawieszonym pod ?odzi? ?ywcem. Bez echosondy na dobr? spraw? nie wiemy, czy przyn?t? interesuj? si? ryby. Sonar pozwoli to okre?li? bez w?tpliwo?ci.


Kiedy? ogl?da?em film z kamery podwodnej usytuowanej nad przyn?t? i wszyscy ci, którzy my?l?, ?e sum po dop?yni?ciu do przyn?ty po?yka wabik natychmiast, myl? si? bardzo. Cz?sto kilka razy op?ywaj? j? dooko?a i muskaj? wra?liwymi w?sami. Dopiero po jakim? czasie decyduj? si? na atak. Ca?? t? „gr? wst?pn?” mo?na obserwowa? na ekranie echosondy i w tym czasie wzmocni? czujno??, wyregulowa? hamulec ko?owrotka i – co mo?e najfajniejsze – odczuwa? silne emocje: we?mie czy nie we?mie?


Obrazek ekranu na dole to ekran echosondy, który pokazuje ciekaw? akcj?.


W trakcie ?owienia w dryfie w?dkarze cz?sto u?ywaj? kwoka. Jest to specjalnie wyprofilowany, najcz??ciej drewniany przyrz?d ze specjaln? ko?cówk?, którym uderza si? w wod?, wywo?uj?c odg?os przypominaj?cy g?o?ne „plum”. Odg?os ten wabi sumy i ich zainteresowanie od razu wida? na echosondzie.sum na ekranie echosondy, ?owienie sumów, echosonda w?dkarska, boczny sonar, poradnik w?dkarskiNa grafice widzicie obraz z echosondy w trakcie dryfu z przyn?t? zawieszon? w pó? wody. Ca?y zestaw jest tak umiejscowiony, aby by? w sto?ku sygna?u z przetwornika. Strza?ka A pokazuje tor przyn?ty.


Strza?ka B to ci??arek. Czerwona linia oznaczona strza?k? C to spory sum, który podniós? si? do przyn?ty.


Strza?ka D pokazuje bardzo du?ego suma, który stoi nad dnem. Niestety nie ruszy? si? do wabika, ale warto to miejsce op?yn?? jeszcze raz i zakwoczy?.
 Najcz??ciej sum pojawia si? jako gruba linia odrywaj?ca si? od dna i pod??aj?ca ku przyn?cie. Uwierzcie mi. Chwile pomi?dzy zaobserwowaniem ryby na ekranie i momentem, kiedy sum atakuje, s? po prostu magiczne!
Czas na drug? metod? podpatrywania sumów z u?yciem elektroniki, metod? d?ugodystansow?. Tym razem do akcji wkracza boczny sonar. Boczny sonar zapewnia w?dkarzowi obserwacj? dna po obu stronach ?odzi do odleg?o?ci nawet 50 m. Obraz uzyskany za pomoc? tej funkcji, oczywi?cie przy zachowaniu stabilnego toru ruchu i jednostajnej pr?dko?ci, pozwala wychwyci? nawet bardzo ma?e obiekty le??ce na dnie (pojedyncze ga??zie, kamienie, nawet stare liny kotwiczne).


 Wydaje si? oczywiste, ?e sum mierz?cy np. 1,5 metra, wisz?cy nad pozbawionym innych przeszkód dnem, jest ?atwo zauwa?alny. Równie dobrze widoczne s? ryby, które p?ywaj? w toni. Ale jest jeden warunek (ja nazywam go „ustawianiem celownika”) zwi?zany z nasz? zdolno?ci? do w?a?ciwego interpretowania obrazu z echosondy. Taka zdolno?? przychodzi, niestety, z czasem i ilo?ci? godzin sp?dzonych na wpatrywaniu si? w wy?wietlacz.


 Aby pomóc Wam zrobi? pierwszy krok, zamieszczam fotografi? ekranu, który przedstawia suma uchwyconego na obrazie ultrad?wi?kowym.


 sum na ekranie echosondy, ?owienie sumów, echosonda w?dkarska, boczny sonar, poradnik w?dkarskiFotografia przedstawia obraz boczno-sonarowy z echosondy Humminbirda. Strza?ka A wskazuje echo du?ego suma poluj?cego na mniejsze ryby. Strza?ka B to cie? akustyczny ryby rzutowany na piaszczyste dno. Generalnie zwracajcie uwag? na wszystkie obiekty, które mog? przypomina? ten widoczny na zdj?ciu. W 80 przypadkach na 100 b?d? to aktywnie poluj?ce sumy.
 Boczny sonar to równie? znakomite narz?dzie do badania dna rzeki. Przep?yni?cie w odleg?o?ci 30 m od brzegu doskonale poka?e jego kszta?t, wszelkie zatopione drzewa, wykroty i dziury, które mog? by? potencjalnym schronieniem w?satych gigantów. Dodatkowo obraz widoczny na ekranie mo?na zapisa?, przeanalizowa? w domu i wytypowa? obiecuj?ce miejscówki.


 Jakby tego by?o ma?o, w niektórych urz?dzeniach – niestety z najwy?szej pó?ki – obraz mo?na przetworzy? na jedyn? w swoim rodzaju map?, któr? po wgraniu do urz?dzenia mo?na wykorzystywa? jak normaln? elektroniczn? map?. To dlatego boczny sonar jest tak przydatny. Dlaczego jest to tak wa?ne? Jest bardzo ma?e prawdopodobie?stwo, aby w najbli?szym czasie pojawi?y si? elektroniczne mapy g??boko?ciowe rzek. Wody p?yn?ce zmieniaj? si? zbyt szybko, a badania kosztuj? krocie.


 Nie warto czeka? – map? mo?na zrobi? samemu. Proste obliczenia: p?yn?c z szybko?ci? 10 km na godzin?, jeste?my w stanie spenetrowa? i zapisa? obraz dna rzeki d?ugo?ci 10 km i szeroko?ci do 100 m. Daje to obszar o powierzchni 100 hektarów. Jak du?y obszar mo?na spenetrowa?, p?ywaj?c ca?y dzie? – policzcie sami, a wynik naprawd? Was zaskoczy. Nawet gdy wielka woda zmieni ukszta?towanie dna, kilka godzin nowej eksploracji pozwoli dalej by? na bie??co z podwodn? topografi? naszej rzeki.
Dodam równie?, ?e takie mapki mo?na kopiowa? i udost?pnia? kolegom. Na zako?czenie nieustaj?ca pro?ba o wypuszczanie z?owionych ryb.


Pozwólmy im dorasta? do wielkich rozmiarów. Wszak im wi?ksza ryba, tym wi?ksze emocje.


 Pozdrawiam Cezary Karpi?ski
 


Echosondy w?dkarskie


Przygotowa? Cezary Karpi?ski

Komentarze

 • 2637
  #1 Robert Dubis
  dnia 20 września 2012 09:17
  Bardzo dobry artyku? pobudza moj? wyobra?ni? na temat sumów . mojego HDS.Okok
 • 4232
  #2 Witold Galewski
  dnia 29 października 2012 12:05
  Swietne wida? ?e kr?cimy si? w t? sam? stron?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 9

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.59
47,446,366 unikalne wizyty