"Moja Ryba ?ycia - oczami dziecka" | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzko?ci odpowiedzia?: Cz?owiek, poniewa? po?wi?ca swoje zdrowie by zarabia? pieni?dze. Nast?pnie po?wi?ca swoje pieni?dze by odzyska? zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoj? przysz?o?ci?, ?e nie cieszy si? z tera?niejszo?ci. W rezultacie nie ?yje ani w tera?niejszo?ci, ani w przysz?o?ci. ?yje tak, jakby nigdy nie mia? umrze?, po czym umiera tak na prawd? nie ?yj?c.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

"Moja Ryba ?ycia - oczami dziecka"

listopada 01 2014 NEWSY OGÓLNE Filipka
"Moja Ryba ?ycia - oczami dziecka"

Po?owy medalowych linów i okoni - materia? konkursowy "Wygraj wypraw? nad Ebro"


Do napisania tego opowiadania, pomimo, i? nie ?api? si? do udzia?u w konkursie zmobilizowa?a mnie moja trzy letnia córka.
W dniu swoich urodzin, kiedy dosta?a upragnione zabawki, wiedz?c, ?e ja na urodziny zamówi?em sobie nowy zestaw sprz?tu, powiedzia?a mi:
"Tata, a ja to bym jednak te? na urodziny chcia?a w?dk? - ró?ow? - kupisz mi?"

rodzinne ?owienie szczupakówPoczu?em si? na prawd? niesamowicie, gdzie? w ?rodku rozpiera?a mnie duma, ?e taki szkrab, widz?c moje zaanga?owanie w w?dkarstwo poprosi?a
o to samo :).
Przypomnia?y mi si? wtedy moje pocz?tki z w?dk?, moje emocje, które towarzyszy?y przy wyci?ganiu jakiejkolwiek ryby, emocje z czasów dzieci?stwa, których ju? nigdy w ten sposób nie do?wiadcz?.
Dlatego moje opowiadanie o rybie ?ycia, po?wi?c? swojej najwi?kszej pierwszej rybie jak? z?apa?em maj?c lat 9-10. Mimo, ?e potem by?o du?o wi?cej i wi?kszych okazów, to nigy ju? nie prze?ywa?em tego tak jak tamtego dnia.

Na pocz?tek warto po?wi?ci? chwil? na histori? mojego ?owiska. Jest to mój w?asny staw, na dzia?ce niedaleko Pu?tuska.

z córk? na rybyw?dkowanie z córk?szczupak na gnomaZbiornik jest naturalny, powsta? w czasie powodzi w 1979 r. jaka nawiedzi?a miasto. Teren rok wcze?niej zakupi? mój dziadek i by?o to go?e pole.

Rok pó?niej, zamiast 100% pola mieli?my, 50% jeziorka, które wówczas ci?gn??o si? przez kilkana?cie podobnych dzia?ek, lecz z czasem ich w?a?ciciele, którym woda zabra?a lwi? cz??? terenu zacz?li go zasypywa?.

Na chwil? obecn? jego wielko?? ogranicza si? do 4 dzia?ek co daje jakie? 200 m2, ze ?redni? g??boko?ci? 1,5m, a s? miejsca gdzie woda si?ga nawet 3m.
Co najwa?niejsze wraz z wod? przysz?y (co to w ówczesnej Narwii by?o najwi?kszym skarbem) wspania?e ryby. Zaczynaj?c od kie?bia na sumie sko?czywszy.

Przez wiele lat ekosystem funkcjonowa? ?wietnie, z czasem co bardziej wymagaj?ce ryby odpada?y (pierwsze znikn??y kie?bie). Taka sielanka trwa?a ok 15 lat, kiedy to chyba w 1995r. by?a zima, która na bardzo d?ugo sku?a wod? lodem i na wiosn? mieli?my pusty staw. W tym momencie jest tam g?ównie kara?, troch? lina i mo?e jeszcze jaki? karp si? uchowa?.

Woda bardzo zaros?a gr??elem, a li?cie z pobliskich drzew najprawdopodobniej zakwasi?y wod?, tak ?e parametry nie s? odpowiednie dla innych gatunków ryb (próbowa?em wprowadzi? tam szczupaka, lecz po miesi?cu nie by?o ani jednej sztuki).

du?y szczupakdu?e szczupakiMo?na powiedzie?, ?e w?dkuje od urodzenia, poniewa? mój ojciec chc?c po?apa?, a jednocze?nie mie? mnie pod r?k? stawia? obok w?dki wózek ze mn? w ?rodku.

du?y szczpukak
Pierwsze kroki w spinningowaniu stawia?em ju? chyba od 4-5 roku ?ycia, w ka?dym razie od momentu kiedy by?em w stanie utrzyma? kijek i nim machn??, a moj? pierwsz? przyn?t? na jak? "?owi?em" by? ma?y kluczyk od k?ódki. (Wcze?niej ?apa?em, g?ównie uklejki na leszczynowy kijek.)

Ojciec nie chc?c, ?ebym sobie zrobi? krzywd? kotwic?, a jednocze?nie uczy? si? macha?, wymy?li? tak? sprytn? przyn?t?. Ile? by?o zabawy, jak
ma?e okonie z zainteresowaniem gania?y ten klucz :).
Potem dosta?em pierwsz? wahad?ówk? zrobion? w?asnor?cznie przez ojca z ?y?ki sto?owej, oczywi?cie równie? bez kotwicy.

Zbli?aj?c si? powoli do sedna, nadszed? rok bodaj?e 1993, kiedy którego? dnia rano ojciec podszed? do mnie i da? mi prawdziwego Gnoma uzbrojonego w kotwic?.

Rado?? nie mia?a granic, polecia?em po swój metalowy spining, na którym b?yszcza? delfin i przywi?za?em wahad?ówk? do ?y?ki.
Po kilku sekundach sta?em ju? na brzegu zwarty i gotowy. Ile razy musia?em prosi? s?siada, ?eby odczepia? mi blach? ze swojego pomostu, w którego stron? z uporem maniaka ten nowy Gnom lata?.
Po którym? rzucie wycelowanym w wod?, spokojnie kr?ci?em korb? ws?uchuj?c si? w niezapomnian? terkotk? Delfina.

Nagle co? mi przerwa?o, co? zablokowa?o mojego nowego Gnoma i nie chcia?o odda?, pierwsza my?l - zaczep, wi?c ci?gn? na si?e. Ale ten zaczep zacz?? si? do?? szybko i nerwowo przemieszcza?. Pomy?la?em "Matko, z?owi?em ryb?". Za chwil? ju? si? dar?em: " Tato, mam ryb? i to jak?? wielk?".
Ojciec pocz?tkowo nie chcia? mi uwierzy?, ale po chwili kiedy zobaczy? jak si? motam i jak co? zapiernicza po ca?ym stawie, za?apa?.

Pami?tam tylko tyle, ?e krzycza? "Pompuj, pompuj, ju? biegn? z podbierakiem". "Pompuj, pompuj" - wiedzia?em o co chodzi i jak si? to robi, ale we? cz?owieku przesta? kr?ci? korb? kiedy po drugiej stronie jest wielka ryba i ucieka. Kr?ci?em na si?e bez wytchniena, j?ki Delfina
mówi?y mi, ?e ma do??.

R?ce mi si? trz?s?y, nogi jak z waty, nie chcia?y mnie trzyma? w pozycji pionowej. Kiedy ojciec przyby? z podbierakiem ryba by?a ju? przy brzegu i strasznie si? szamota?a. Ba?em si?, ?e mi si? zerwie, a ?e nie bardzo wiedzia?em co robi? wydusi?em z siebie tylko jedno zdanie: "Nie trzep si?, ty cholero!", za chwil? ryba by?a ju? w podbieraku.
Ja zacz??em panicznie krzycze? z rado?ci i z nerwów!

D?ugo nie mog?em si? otrz?sn??, a ?e zawsze by?em do?? wra?liwym dzieckiem na koniec si? rozp?aka?em, a jeszcze bardziej da?em do pieca jak mnie ojciec przytuli? i zacz?? gratulowa? (a? mi si? oczy zaszkli?y jak to pisz? :D ). Szczupak, bo to on by? tym czym? co zablokowa?o mojego nowego Gnoma mia? 2,5kg.

Mimo, ?e pó?niej w nastoletnim i doros?ym ?yciu ?apa?em ryby kilka razy wi?ksze, to nigdy, przenigdy, nie czu?em takich emocji, jak wtedy przy swoim pierwszym szczupaku. Pami?tam ten dzie? jak by to by?o wczoraj (no mo?e oprócz dok?adnych dat), pami?tam te emocje, które nawet teraz w jakim? stopniu prze?ywam jak to pisz? po dwudziestu paru latach.
By? jeden minus, ojciec bardzo d?ugo mi wypomina? moj? elokw?nt? kwestie: "Nie trzep si? Ty cholero!"

To by?by w zasadzie koniec, do opowiadania dorzucam kilka zdj?? mojego teraz ju? bajorka. Jest te? zdj?cie rekordu mojego ojca (stawowego). Nie mia? wagi w?dkarskiej, wi?c zwa?yli go na mojej niemowl?cej wadze - ja mia?em wtedy 2 miesi?c. Karp mia? 8.5 kg, wi?c by? ci??szy odemnie jakie? 2-3 razy :)

szczupaki na spinaA na koniec rodzynek, odgrzeba?em u rodziców w albumie zdj?cie ma?ego Micha?a z jego pierwszym szczupakiem :)

?owienie ogromnych szczupakówPrzepraszam za jako?? niektórych zdj??, s? to skany z rodzinnych zbiorów.
Opowiadanie poza konkursem, ale mam nadzieje, ?e si? spodoba.

Temat na forum: "Moja Ryba ?ycia - oczami dziecka"

Przygotowa? Micha? Wi?niewski

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [0 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 głos]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 27

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.55
46,885,395 unikalne wizyty