Przewodnicy w?dkarscy na Forum Sumowe - wspó?praca | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Nie ma nic bardziej niezno?nego, ni? g?upiec, któremu si? powodzi. -Cycero


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Przewodnicy w?dkarscy na Forum Sumowe - wspó?praca

stycznia 28 2012 Bez kategorii Artur Betcher
Przewodnicy w?dkarscy na Forum Sumowe - wspó?praca
Przewodnicy w?dkarscy na Forum Sumowe - wspó?praca
Witam.


Ju? wielokrotnie przewija? si? temat polecania przewodników w?dkarskich znad Ebro czy Padu jednak do tej wyklucza?em mo?liwo?? ich reklamowania. Powód jest prozaiczny, nie interesuje mnie nabijanie kasy ludziom którzy i tak nigdy nie zrobi? nic dla u?ytkowników tego portalu.
Niemniej jednak ju? od dawana zastanawia?em si? jak sprawi? ?eby by? i wilk syty i owca ca?a bo i tak poza forum przez PW w?drowa?y linki do przewodników które niejednokrotnie z niewiedzy by?y przep?acane. Po co pok?tnie jak mo?na to zalegalizowa? i udoskonali? tak ?eby u?ytkownicy realnie odczuli ?e co? zyskali?

Nad decyzj? o podj?ciu wspó?pracy z wybranymi o?rodkami przewa?y?a sytuacja kiedy jeden z u?ytkowników poprosi? mnie prywatnie o wskazanie przewodnika którego móg?bym poleci?.
Mam kilka numerów telefonów do przewodników znad Ebro a tak?e sporaw? baz? zdj?? z ich o?rodków i sporo informacji na temat ich do?wiadczenia i oferty. Wybra?em z nich na razie jednego który wypad? najlepiej porównuj?c wszystkie za i przeciw i zadzwoni?em z propozycj? wspó?pracy. Wybra?em dodatkowo najta?sz? ofert? na tamtejszym rynku i zacz??em negocjowa? warunki dla u?ytkowników naszego portalu. W?a?ciciel o?rodka Zdecydowa? si? podj?? z nami wspó?prac? na warunkach które wspólnie wynegocjowali?my. Od siebie dodam ?eby nie by?o nie?cis?o?ci ?e ja jako osoba prywatna i jako forum odmówi?em wzi?cia prowizji za osoby tam wys?ane. W tej propozycji z jego strony nie by?o nic z?ego bo to normalne ?e przedstawiciel jakiej? firmy bierze prowizj? za wykonan? prac? tak jak przedstawiciel handlowy czy agent ubezpieczeniowy. Odmówi?em gdy? nie interesuje mnie ten sposób zarabiania pieni?dzy ( mam swoj? prac?) a jedynie dobro sta?ych u?ytkowników tego portalu. Chc? w ten sposób podzi?kowa? realn? zaoszcz?dzon? gotówk? tym którzy aktywnie buduj? nasz portal szanuj?c do tego jego zasady. My?l? ?e to dobry gest dla dobra u?ytkowników.

Pierwsza oferta z Hiszpanii jest w tej chwili nie do?? ?e najta?sza na rynku tamtejszym to dodatkowo ka?dy u?ytkownik potwierdzony przez administracj? portalu otrzyma zni?k? w wysoko?ci 50 euro czyli stawka stan??a na 200 euro i to w sezonie. Dodatkowo s? przewidziane inne bonusy. W zamian za to ja zgadzam si? reklamowa? wybranych przewodników na tych samych zasadach co r?kodzielników czyli nie chc?c nic w zamian. Reklama b?dzie polega? na stworzeniu specjalnego dla nich dzia?u gdzie b?d? mogli dodawa? swoje prezentacja jednak?e ich liczba b?dzie ograniczona a tak?e b?d? musieli mie? ofert? ju? si? na rynku wyró?niaj?c? dodatkowo daj?c zni?k? dla u?ytkowników naszego portalu. Nie b?dzie to na zasadzie ?e kto? doda sobie, wpierw b?dzie musia? przedstawi? nam pe?n? ofert? w szczegó?ach i jakie bonusy dla naszych u?ytkowników przewiduje. B?dziemy musieli mie? równie? gwarancj? ?e b?dzie postanowie? umowy mi?dzy nim a portalem przestrzega?. Je?li z?amie dany przewodnik warunki umowy jego prezentacja i wszystko z nim zwi?zane zostanie usuni?te a powód jest prosty. Nawet reklama na Onecie nie przyniesie przewodnikowi w?dkarskiemu znad Ebro czy Padu takich korzy?ci jak reklama u nas. Mamy zatem prawo co? w zamian konkretnego wymaga? a nie jedynie czcze obiecanki lub ?mieszne bonusy. Uczciwo?? nasza w formie tego ?e nic w zamian dla portalu nie chcemy powinna tym bardziej zdopingowa? ich do rzetelnej wspó?pracy.
Docelowo chcieliby?my mie? swoich przewodników nad Ebro, nad Padem lub cho?by Rybnikiem.
W chwili obecnej jest gotowa prezentacja znad Ebro i w trakcie tworzenia jest oferta ze zni?kami znad Padu.
Ka?dy z nich b?dzie weryfikowany.
Oczywi?cie ceny takie mog?y by spowodowa? to ze ka?dy si? zwali do takiego przewodnika mówi?c ?e jest z Forum Sumowego i ?e nale?y mu si? zni?ka i bonusy dlatego te? i z tej strony b?d? obostrzenia bo skoro chronimy dobry interes u?ytkownika to i przewodnika te? powinni?my ze wzgl?du na zwyk?a uczciwo??.

B?d? zatem kryteria do spe?nienia a w ramach wspó?pracy b?dziemy potwierdza? przewodnikowi ?e zni?ka danej osobie przys?uguje.
Podstawowym kryterium b?dzie fakt ?e jako nicka dana osoba u?ywa imienia i nazwiska a tak?e sta? na forum i ilo?? napisanych postów. Ani sta? ani liczba postów nie b?dzie wygórowana tak ?eby nie dyskryminowa? ludzi i nie chcia? bym ?lepego pisania postów byle si? za?apa?. My?l? ze 30 postów to nie wygórowana liczba zw?aszcza ze mamy na forum tysi?ce tematów z czego wiele nie wymaga wiedzy w po?awianiu suma. Sta? miesi?czny chyba wystarczy, tu chodzi o unikni?cie sytuacji gdzie kto? rejestruje si? tylko po zni?k?.

Status zakazu reklamowania przewodników nie daj?cych ?adnych zni?ek i bonusów dla u?ytkowników Forum Sumowego od tej pory zostaje jeszcze bardziej zaostrzony. Ich i ich kolegów którzy by chcieli reklamowa? ich us?ugi ode?l? bezpo?rednio na Onet bez mo?liwo?ci powrotu na forum.

Nie b?dziemy nawi?zywa? wspó?pracy z przewodnikami którzy zdzieraj? poza sezonem 200euro od osoby a w sezonie wo?aj? 2x tyle. Tylko z tymi maj?cymi atrakcyjne wyró?niaj?ce si? ceny a nie z tymi co naiwnych szukaj? a w rzeczywisto?ci nie s? w ogóle konkurencyjni.

Jeszcze raz podkre?l? ?e nie b?dziemy czerpa? korzy?ci finansowych a wr?cz ich odmówimy w zamian za reklam? wybranych przewodników ale mam nadzieje ?e obie strony które na tym b?d? korzysta? czyli i przewodnik i nasz u?ytkownik to doceni i si? odwdzi?czy. Przewodnik od czasu do czasu ?adnym materia?em na temat po?owu suma w Hiszpanii a u?ytkownik relacj? z wyjazdu. Tu licz? na wasz? uczciwo??.

Czekamy na oferty z Kazachstanu, znad Dunaju, Rybnika. NIe interesuj? nas biura podró?y bo nasza wspó?praca ma w?a?nie na celu omini?cie kosztów z tym zwi?zanych.

Link do tematu na forum gdzie mo?na komentowa? i wyra?a? opinie na ten temat:
TEMAT PRZEWODNIKÓW NA FORUM


Link do regulaminu dzia?u przewodników w?dkarskich z ofertami:
REGULAMIN DZIA?U PRZEWODNICY W?DKARSCY

Link do dzia?u przewodników w?dkarskich:
PRZEWODNICY W?DKARSCY

Pierwsza oferta znad Ebro:
Na sumy do Hiszpanii

Pozdrawiam Artur Betcher

Przygotowa?: Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 22

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.52
46,913,063 unikalne wizyty