Konserwacja ko?owrotka - Poradnik | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Zwykle mamy tu normalne opady! Deszcz! ?nieg! Grad! Ryby! (Terry Pratchett)


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Konserwacja ko?owrotka - Poradnik

kwietnia 05 2011 Bez kategorii Artur Betcher

Witam.
W tym artykule chcia?bym przedstawi? jak przeprowadza? konserwacje naszych zabaweczek na ryby. Artyku? na pewno si? przyda osobie pocz?tkuj?cej jak i bardziej zaawansowanej w w?dkarstwie, bo pewnie niejedna osoba zaczynaj?ca przygod? z w?dkarstwem zastanawia si?, jak przeprowadzi? konserwacj? naszego ko?owrotka i jakimi pos?u?y? si? smarami i olejami do konserwacji naszych zabaweczek. Czy jakimi? smarami specjalnymi do tego przeznaczonymi przez firmy w?dkarskie, czy innymi. Asortyment smarów w?dkarskich jest na pewno bardzo du?y i niejednego si?ga dylemat, jaki b?dzie lepszy wi?c ten artyku? ma za zadanie rozwia? wasze w?tpliwo?ci na ten temat, ale to tu? w temacie. Wi?c zaczynamy - do pracy. Do prezentacji pos?u?y? mi spinningowy ko?owrotek Mikado, który z mojej kolekcji w?dkarskiej by? najbardziej zaniedbany. Niezb?dny asortyment, który jest potrzebny nam do pracy to: ró?nej wielko?ci ?rubokr?ty p?askie i krzy?akowe do rozkr?cenia naszego ko?owrotka, benzyna do czyszczenia cz??ci ko?owrotka ze starego smaru i brudu, p?dzelek do czyszczenia, c??ki, jaka? szmatka, no i najwa?niejsze smar i olej. Do konserwacji u?y?em smaru do ?o?ysk (zielonego) i olej. Oczywi?cie ka?dy u?yje tych ?rodków wed?ug w?asnego uznania.
Gdy ju? mamy przygotowane wszystko co niezb?dne, zaczynamy od rozkr?cenia pokrywy naszego ko?owrotka. Przedtem nale?y zdj?? zb?dne rzeczy z ko?owrotka takie jak szpula i korbka, ?eby nam nie przeszkadza?y przy dalszej pracy. Gdy ju? je zdj?li?my, przyst?pujemy do odkr?cenia pokrywy ko?owrotka, ?eby dosta? si? do wn?trza naszej zabawki. ?rubki najlepiej w?o?y? do jakiego? pojemniczka i odstawi? na bok, ?eby nie pogubi?y si? podczas dalszej pracy.
Gdy ju? mamy odkr?con? pokryw? ko?owrotka, podwa?y? lekko pokryw? (mo?na no?em, poniewa? niektóre pokrywy si? ci??ko zdejmuj?). Niektóre s? przykr?cone jedn? ?rubk? pod rotorem, wi?c nie ci?gn?? na si??, ?eby nie urwa? czego?. Lepiej najpierw spojrze?, je?li nie chce wyj?? pokrywa, z której strony jest opór i co trzyma. Gdy ju? si? uporali?my z klapk?, wyjmujemy wszystkie cz??ci ze ?rodka ko?owrotka.
Za pomoc? p?dzelka, po kolei myjemy wszystkie cz??ci benzyn?. Usuwamy stary smar i brud, który nieraz dostaje si? do ?rodka. Po tej czynno?ci odk?adamy wszystkie cz??ci na bok, na wcze?niej przygotowan? szmatk?, ?eby wysch?y z benzyny. Najlepiej takie mycie w benzynie robi? na zewn?trz. W wy?szej temperaturze nasza benzyna szybciej wysycha, tylko wtedy trzeba uwa?a?, ?eby nie pogubi? cz??ci. No, ale jak nie ma warunków pogodowych, to wystarczy kawa?ek miejsca w gara?u, tak jak w moim przypadku. Gdy ?rodek ko?owrotka jest ju? pusty, mo?emy te? go przemy? benzyn? z brudów i pozostawi? do wyschni?cia. Teraz przyst?pujemy do odkr?cenia rotora ko?owrotka. Nieraz, jak wida?, jest taki trzpie? na naszej o?ce, który trzyma nasz? szpul? ko?owrotka. Trzeba go wypcha?, bo nam nie przejdzie, ani ?rubka odkr?cona, ani rotor. Wi?c za pomoc? c??ków wypychamy trzpie?. Trzpie? jest osadzony na ma?ych frezikach, co zapobiega samoczynnemu wypadni?ciu z o?ki i oczywi?cie trzeba uwa?a?, z której strony si? wypycha trzpie?, bo niektóre trzpienie s? lekko sto?kowate i wtedy trzeba wypycha? od strony w??szej trzpienia, ?eby wyszed? do ko?ca. Wypychaj?c trzpie? ?apiemy c??kami i trzpie? i nasz? o?k? tak, ?eby mie? o co zaprze? c??ki. Nasz trzpie? ?apiemy z jednej strony. Gdy ju? wyj?li?my trzpie? zdejmujemy rotor i nasz tryb ?limakowy i te? go przemywamy w benzynie.
W tym czasie z naszego rotora odkr?camy kab??k od strony rolki, w której mo?e si? znajdowa? ?o?ysko kulowe lub toczone lub sama tulejka na której jest obsadzona jest nasza rolka ko?owrotka. Lecz co by to nie by?o, wypada przemy? w benzynie i przesmarowa? lekko smarem dla lepszej pracy rolki i mo?na od razu t? cz??? skr?ci?, ?eby gdzie? nam nie uciek?a.
Na koniec zdejmujemy nakr?tk? hamulca, pod któr? znajduje si? zawsze najwi?cej brudu z ca?ego sezonu. Niektóre nakr?tki hamulca s? przykr?cane od ty?u na ?rubk?, a niektóre tylko wciskane. Trzeba to robi? z g?ow?, ?eby nie po?ama? naszej nakr?tki. Nic na si??, trzeba po prostu poluzowa? nasz hamulec i wtedy delikatnie ?ci?gn?? nasz? nakr?tk?. Gdy ju? t? czynno?? zrobili?my, nie zosta?o nam nic innego jak te? j? przemy? od ?rodka i tryb, który zosta? nam w ko?owrotku .
Nasz trybik smarujemy lekko smarem i nasz? nakr?tk? mo?na za?o?y? z powrotem. Jak nasze wcze?niejsze cz??ci przesch?y, to czas na smarowanie i wk?adanie ich do ?rodka ko?owrotka i sk?adanie go w ca?o?? .
Zaczynamy sk?ada? nasz ko?owrotek od ko?ca, czyli od posmarowania trybu ?limakowego i przykr?cenia go do naszego ko?owrotka. Gdy ju? mamy przykr?conego w ?rodek ?limaka, dajemy kilka kropel oleju w który wk?adamy nasz? o?k? ko?owrotka co zapobiega tarciu o?ki. Nie zapomnijmy zabezpieczy? naszej o?ki ko?owrotka bo szpula nam nie b?dzie si? obraca? . Trzeba pami?ta?, ?e w ka?dym ko?owrotku mo?e by? inne zabezpieczenie. U mnie akurat w tym ko?owrotku, jest takie zabezpieczenie, ale w innych jest np. na ?rubk? lub pier?cie?, wi?c to ju? zale?y od producenta ko?owrotka jakie jest zabezpieczenie o?ki. Gdy ju? zabezpieczyli?my nasz? o?k?, to teraz zak?adamy nasz rotor i przykr?camy go i od razu wk?adamy nasz trzpie? o?ki, ?eby nie zapomnie?. Trzpie? wsuwamy mniej wi?cej na ?rodek, chyba ?e ma ma?e frezy, to w tym przypadku, a? frezy wejd? w o?k?. Jak ju? trzpie? siedzi to przechodzimy do ?rodka ko?owrotka i zaczynamy od trybu, który znajduje si? na dole. Lekko go smarujemy i wk?adamy w ?rodek, jak i inne cz??ci, które znajdowa?y si? w naszym ko?owrotku. Wszystkie ?o?yska, które znajduj? si? w ko?owrotku, ja smaruje olejem. ?apiemy ?o?ysko w palce, puszczam dwie trzy krople z jednej strony ?o?yska i obracamy je w palcach, ?eby olej wlecia? do ?rodka ?o?yska i z drugiej strony ?o?yska tak samo .
Uwaga: ka?dy ko?owrotek mo?e troch? si? ró?ni? wn?trzem w ?rodku !!!

Nasze ko?owrotki trzeba przynajmniej raz do roku podda? zabiegom, które wyd?u?aj? ?ywotno?? naszych zabaweczek chyba, ?e u?ywamy ko?owrotka na morzu z wod? s?on? wtedy nasze ko?owrotki trzeba czy?ci? cz??ciej, praktycznie po ka?dym ?owieniu.

P.S Ja smaruje w ten sposób swoje ko?owrotki od kilkunastu lat i ca?y czas chodz? jak nowe i nie u?ywam ?adnych specjalistycznych smarów i olejów do ko?owrotków bo moim zdaniem to nabijanie ludzi w butelk? . Mam nadziej? ?e nie jednemu jeszcze si? przyda ten artyku? .


Pozdrawiam Robert.


Do komentowania materia?u zapraszam na forum czuli tu: Link do tematu na forum
W temacie wi?cej zdj?? jak i obja?nie? a tak?e dyskusja i pomoc od u?ytkowników.


Przygotowa?: Robert0690

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 71% [5 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 14% [1 głos]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 14% [1 głos]

Aktualnie online

Gości online: 10

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.55
47,446,121 unikalne wizyty