Wyjazd Grupowy nad Ebro - Sierpie? 2013 | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Cz?owiek móg?by ?y? samotnie przez ca?e ?ycie. Ale chocia? sam móg?by wykopa? swój w?asny grób, musi mie? kogo?, kto go pochowa. - James Joyce"


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Wyjazd Grupowy nad Ebro - Sierpie? 2013

Artur Betcher

Offline

forumsumowe.pl/h/fshzw_logo_forum_sumowe_pl_1024_800_d93f9.jpg

Witam.

Jako Forum Sumowe organizujemy wyjazd turystyczno-w?dkarski w formie zlotu w Hiszpanii ad rzek? Ebro.
Termin to 21-31 Sierpie? 2013r.
Wyjazd w nocy z 20 na 21 sierpnia.
Powrót do Polski w nocy 31 sierpnia.
Na czas wyprawy baza jest zamkni?ta do nasze dyspozycji.
Autokar wyrusza z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego i jedzie przez Warszaw? i Pozna?.

Plan wycieczki.
Wyjazd w nocy z 20 ma 21 sierpnia 2013r z Ostrowca.
22 sierpie? 2013r przyjazd do Pary?a, zwiedzanie Pary?a, Wie?a Eiffla (wjazd na wie??) , ?uk Triumfalny, Champs Elysees
23 sierpie? 2013 rano przyjazd do o?rodka Fishing Planet nad rzek? Ebro.
Zebranie organizacyjne, przydzia? ?odzi i sprz?tu.
23-29 ?owienie suma, karpia, sandacza nad rzek? Ebro.
29 sierpie? wieczorem wyjazd do Pary?a.
30 sierpie? rano przyjazd do Pary?a. Zwiedzanie Pigalle, Moulin Rouge, Bazylika Sacre Coeur
Obiad pod bazylik? Sacre Coeur ( kebab )
30 sierpie? wieczorem wyjazd do Polski.
31 sierpie? w nocy koniec wycieczki Usmiech

Cena wyjazdu 2500z? od osoby.
W cenie zawiera si?:
-Przejazd autokarem z Polski przez Pary? do Hiszpanii i z powrotem
-Zakwaterowanie w Hiszpanii w polskiej bazie w?dkarskiej Fishing Planet
-Ubezpieczenie na czas wyjazdu
-Licencje w?dkarskie
-Pe?ne wy?ywienie (?niadania i obiadokolacje z ciep?ym posi?kiem, kawa, herbata)
-Napoje ch?odz?ce ( woda , soki, napoje gazowane)
-Napoje wyskokowe ( whisky, wódka w limicie 10l dziennie na grup?)
-Sprz?t w?dkarski ( wypo?yczenie w?dzisk i ko?owrotków)
-?odzie: jedna ?ód? na 3 osoby do spinningu, trolingu i jedna na 5 osób przy zasiadkach stacjonarnych.
Ekip? zbieramy do osi?gni?cia 6 pe?nych ekip ?owi?cych stacjonarnie i 5 ekip ?owi?cych z ?odzi.
-Zwiedzanie Pary?a, kebab i wjazd na wie?? Eiffla ??cznie z biletami na metro.
-Paliwo zarówno do samochodów jak i do ?odzi.
-10 beczek piwa ( po 2 przez pierwsze 5 dni)
-Pomoc pracowników o?rodka w organizacji stanowisk oraz monta?u zestawów.
-Pellet z dziurkami na hak ( nie do zan?cania )
-Prowiant i napoje na drog? powrotn?

W cenie nie zawiera si?:
-Indywidualne ?owienie z przewodnikiem. Istnieje mo?liwo?? wynaj?cia indywidualnego przewodnika.
Mo?emy skontaktowa?. Koszt 250 euro za 8h grupach 2 osobowych ( 125euro na osob?).
-Pellet do zan?cania. Zaopatrujemy si? samemu, koszt 65 euro za worek 25kg.
-Zestawy ko?cowe ( mo?na je kupi? w o?rodku albo przywie?? ze sob?)

Ka?dy samodzielnie odpowiada finansowo za straty które spowoduje zarówno w trakcie podro?y jak i na miejscu w bazie. Je?li kto? zepsuje ?rub? w ?odzi to sam b?dzie musia? pokry? jej koszt.
Je?li zerwie plecionk? za 60euro równie? b?dzie musia? to odda? w?a?cicielowi bazy ( w przypadku wypo?yczenia sprz?tu) itp.

Zapisy na wyjazd przez maila admin@forumsumowe.pl lub tel 0033613131140 ( wystarczy SMS z pro?b? o kontakt w sprawie wyjazdu)
Sierpie? to ?wietny miesi?c a mo?e i najlepszy na po?owy drapie?nika i karpia nad Ebro ale nie nale?y zapomina? ?e panuj? tam wtedy du?e upa?y.
Liczba miejsc jest ograniczona do 40 osób ze wzgl?du na pojemno?? autokaru i bazy. Nie zabieramy dzieci do 13 roku ?ycia nawet pod opiek? rodziców.
W przypadku liczby zg?osze? przekraczaj?cej 40 osób utworzona zostanie lista rezerwowa.


Wyjazd zareklamowany b?dzie w kilku du?ych sklepach stacjonarnych i na kilku du?ych portalach w?dkarskich wi?c mam nadziej? ?e szybko znajdziemy komplet.

Wp?aty dokonujemy najpó?niej do 15 lipca 2013r chyba ?e wcze?niej uzbiera si? komplet na zlot.
Decyduje kolejno?? wp?at. Wp?aty dokonywane b?d? na konto przewo?nika.
Po dokonaniu wp?aty nie ma mo?liwo?ci zwrotu chyba ?e znajdzie si? na to miejsce osoba z listy rezerwowej.
Je?li kto? chce dojecha? we w?asnym zakresie nic to nie zmienia w kwestii ceny wyprawy gdy? ?adne koszta si? nie zmieniaj?. Nie ma te? mo?liwo?ci do??czenia do wyprawy we w?asnym zakresie.

Motywy wyjazdu mo?na znale?? tutaj: http://www.forums..._ebro.html
Opis bazy tutaj: http://www.forums...skiej.html
Na stronie mo?na znale?? sporo materia?ów z wyjazdów nad rzek? Ebro w sierpniu i efektów takich po?owów.

Takie wyjazdy du?ymi grupami s? naprawd? ciekawe i maj?ce wiele pozytywnych aspektów nie tylko typowo w?dkarskich ale nie nale?y zapomina? ?e klimat takiej imprezy tworz? sami uczestnicy.
Organizator dba o to ?eby niczego nie zabrak?o i ?eby wszystko by?o zgodnie z ustaleniami dopieszczone od strony organizacyjnej i turystycznej. Potrzebne jest wi?c zgranie si? tak du?ej grupy pasjonatów.

www.forumsumowe.pl/images/poprawiony-plakat-zlot-hiszpania-sierpien-2013.jpg

W razie jakichkolwiek pyta? pisa? na PW lub na maila admin@forumsumowe.pl oraz do dyspozycji tel 0033613131140.
Pozdrawiam Artur Betcher
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Andrzej Kossakowski

Offline

To dobra oferta. W pojedynk? mo?na za t? kas? i samolotem ale o wszystkich wymienionych w "menu" pobytu atrakcjach zapomnie? mo?na :-)
 

Artur Betcher

Offline

Wyszed?em z za?o?enia ?e skoro to tak du?a grupa i mo?emy zaoszcz?dzi? na wielu rzeczach to zaoferujemy najwy?szy standard w najni?szej mo?liwej cenie. Mam nadziej? ?e nie pomyli?em si? w kalkulacjach i nie b?d? do tego finalnie dok?ada?.
Wliczone s? te? inne, dodatkowe rzeczy nie opisane w ofercie ale nie pisze o nich w?a?nie dlatego ?e nie mam na 100% pewno?ci ?e na nie starczy. Na te wypisane w ofercie starczy na pewno.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Piotr Czaja

Offline

?wietna oferta! Kusz?ca Usmiech Szkoda, ?e 26 sierpnia b?d? ju? w drodze na po?owy w Norwegii i nie skorzystam z wyjazdu na wymarzone Ebro Smutny
Pitex
 

Jacek Adamczyk

Offline

Witam, zgadzam si? z poprzednikami - poza w?dkowaniem wyjazd pe?en atrakcji, wart tych pieni?dzy.Oklaski
Jacek Adamczyk
 

Kazimierzp

Offline

No i jeszcze bardzo dobry okres na po?ów suma i karpia. Wody wysokiej i zimnej na pewno nie b?dzie a to ju? gwarantuje spotkanie z okazami.
 

Artur Betcher

Offline

Gwarancji nie ma nigdy.
Niemniej jednak sierpie? uwa?any jest za najlepszy miesi?c.
Po?yjemy zobaczymy.
40 ludzi to kupa ch?opa wi?c przygotowali?my ma?? kampani? reklamow? nawet ?eby nie by?o niespodzianek.

Kilka sklepów powiesi poni?szy plakat w swoich sklepach stacjonarnych

www.forumsumowe.pl/images/wyprawa-ebro-sierpien-2013.jpg

Je?li kto? ma gdzie powiesi? a chce pomóc to mo?e wydrukowa? ten lub da? maila, prze?l? o pe?nych wymiarach.
Z góry dzi?kuj?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Jacek Adamczyk

Offline

Witam. Artur wy?lij mi plik w pe?nym formacie, a ja zrobi? wydruk i poprosz? sprzedawców w sklepach w?dkarskich, w których ja si? zaopatruje o powieszenie. Mo?e kto? si? skusi. Ja niestety nie wybior? si? nad Ebro bo czekam na narodziny mojego synka Usmiech ?ona ju? na ostatnich nogach. Aha masz tu maila: bossmanik@wp.pl

Pozdrawiam
Jacek Adamczyk
 

Artur Betcher

Offline

Bardzo dzi?kuje.
Naprawd? przyda si? jak ten wyjazd zareklamuje si? w jak najwi?kszej ilo?ci sklepów stacjonarnych i na stronach w?dkarskich.
Oferta jest rewelacyjna bo bazuje na pokryciu kosztów ale tak jak pisa?em i tak nie b?dzie ?atwo zebra? tak konkretn? ekip?.
Ka?da pomoc si? tu przyda.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Zbigniew Konarzewski

Offline

Te? poprosz? o ulotk? wywiesz? w zaprzyja?nionych sklepach .Szkoda,?e zamówi?em ju? lokum nad Bugiem bo w porównaniu z t? ofert? to piku?.Pozdrawiam
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.71
46,312,916 unikalne wizyty