Sierpniowy zlot Ebro. | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Niekoniecznie trzeba by? bogiem, by mie? wyznawców. -Witold Gombrowicz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ RELACJE Z WYPRAW W?DKARSKICH, PORADNIKI W?DKARSKIE / Zloty i forumowe imprezy

 
Sierpniowy zlot Ebro.

Artur Betcher

Offline

Witam.
B?dzie jeszcze trzecia cz??? tryptyku ze zjazdu administracyjnego nad Ebro ale ju? teraz nale?a?o by zapyta? czy byli by ch?tni na du?y wyjazd na pocz?tku sierpnia.
Jednym z motorów nap?dowych jest fakt ze 2 osoby wp?aci?y pieni?dze na marcowy zjazd i z przyczyn rodzinnych nie pojecha?y a trzecia zap?aci?a za ca?? rodzin? i pojecha?a sama.
Niby ka?dy zna? ryzyko i mi?e jest to ?e od razu ka?dy z nich powiadomi? mnie ?e ?adnych rosze? nie ma ale ja nie potrafi?bym zostawi? tego tak jak jest bo na ziemi ich pieni?dze nie le?a?y, musieli ci??ko na nie pracowa?.
Oddawanie nie wchodzi?o w gr? bo i tak pieni?dzy w sumie zabrak?o nieco ale rekompensat? mo?e by? w?a?nie zlot w sierpniu.
Drugi z motorów nap?dowych to ch?? popularyzacji po?owów nad Ebro ( pomoc naszemu partnerowi od zni?ek czyli FishingPlanet) bo ju? kilkukrotnie rozmawia?em z lud?mi je?d??cymi cyklicznie do Norwegii którzy powoli rezygnuj? z tych wyjazdów na rzecz Ebro gdy? i cieplej i taniej a do tego równie? masa emocji w?dkarskich.

Jest te? trzeci aspekt o którym nie b?d? pisa? bo nie dotyczy on ?adnego z dwóch wcze?niejszych zlotów ani tego przysz?ego w sierpniu.

Popularyzacja si? wi??e z tym ?e nie mo?na organizowa? tego w standardowych cenach, na standardowym poziomie.

Oferty zaczynaj? si? wiec od 2500z? i w tej cenie mamy ?ódk? na 6 osób, przejazd busem, licencj? i nocleg.
Sumuj?c koszty to wcale nie jest ?le bo to ma?e grupy ale i tak do tego dochodzi jeszcze sporo rzeczy Tak ze finalnie je?li b?dziemy chcieli mie? do tego sprz?t, pe?ne wy?ywienie, ubezpieczenie i inne rzeczy to przekraczamy spokojnie 3500z? a je?li zrobi? to na najwy?szym poziomie to spokojnie 4000z?.

Mo?na jednak sprawi? ?eby koszta okaza?y si? mniejsze.
Takim rozwi?zaniem s? w?a?nie zloty, du?e grupy.
Co prawda ju? nie mamy autokaru w bardzo preferencyjnej cenie i o?rodka za darmo w rozliczeniu mojej pracy ale i tak koszta takiego wyjazdy licz?cego 40 osób zamykaj? si? wst?pnie w 98ty?.( kalkulacja wst?pna)
Po rozbiciu tego na 40 osób daje nam to oko?o 2500 do 2600z? na osob?.
Wliczone zosta?o:
-Przejazd
-Zakwaterowanie
-Licencje
-Ubezpieczenie
-Pe?ne wy?ywienie z ciep?ymi posi?kami
-Zwiedzanie Pary?a wraz z biletami na metro i na wie?? Eiffla
-Ca?y sprz?t w?dkarski i ?odzie
-Kebab w Pary?u
-10 beczek piwa
-Kilkadziesi?t litrów czego? rozgrzewaj?cego (za du?o by? nie mo?e)
-Zwiedzanie Barcelony.
-Jedzenie na drog? powrotn?.
-Dodatkowe atrakcje...

Jak wida? po rozliczeniu lekk? r?k? oszcz?dzamy 60ty? z? w porównaniu do tego co mo?na obecnie dosta? na rynku je?li mia?o by to by? w takim standardzie.
Jest to wynik tego ?e mamy dzi?ki projektowi zni?ek dobry uk?ad w o?rodku, nie ma tu uj?tego zysku organizatora który si? zazwyczaj waha od 25 do 35% a dodatkowo mimo wszystko oszcz?dzamy na drodze jad?c tak? grup?.

Koszta to jedna z najwi?kszych zalet wyjazdu grupowego autokarem ale te? nie jedyna.
Klimat obiadów na kilkadziesi?t osób, wspólne rozmowy to te? wielki plus. ?owienie w grupach to naprawd? ciekawa wymiana do?wiadcze? i przy takiej grupie pasjonatów o jednym zainteresowaniu tworzy si? unikalny klimat.
Mo?na si? od bardziej do?wiadczonych kolegów sporo nauczy?.

Dodatkowo sierpie? jest miesi?cem w którym nie zdarza si? nie po?owi?, to najlepszy miesi?c nad Ebro. Gdyby nie fakt ?e w naszej grupie w marcu jecha?y osoby maj?ce problemy ze zdrowiem i dzieci to w?a?nie w sierpniu by?my pojechali.

Jest wiele jeszcze plusów ale i s? minusy.
Najwi?kszym jest upa?.
Tam potrafi by? ponad 40 stopni w cieniu wi?c wszyscy maj?cy z tym problem automatycznie odpadaj?.
Nie ma te? mo?liwo?ci zabierania dzieci.
Drugi minus to fakt ?e nie mo?emy uj?? w kosztach pelletu bo po prostu na to nie starcza. Nikt go w standardzie nie oferuje bo to droga sprawa a w sierpniu w?a?nie na pellet si? ?owi i ka?dy by musia? zaopatrzy? si? samemu.
Trzeci to fakt ?e ci którzy nie lubi? zwiedza? niestety nie maj? wyboru bo i tak b?dzie Barcelona na kilka godzin i Pary? te?. Samo zwiedzanie te? musi odbywa? si? wedle schematu a nie ?e ten chce tam bo ma rodzin? tu a drugi tam bo jeszcze nie widzia?. Za ma?o jest czasu ?eby zwiedzi? wszystko wi?c musi by? w tym temacie dyscyplina.
Droga oczywi?cie do lekkich nie nale?y bo to prawie 3000km cho? wielu z wyjazdy w marcu wróci?o nie skar??c si? na trudy podró?y. Ja jednak zaliczam to na minus cho? dzi?ki takiemu rozwi?zaniu oszcz?dzamy kup? pieni?dzy.

Temat jest wart zainteresowania i na pewno co? takiego si? odb?dzie.
Nie b?dzie ?atwo zebra? tak du?ej grupy wi?c nie b?dzie ?adnych ogranicze? i nawet osoby spoza forum b?d? mogli si? za?apa?. Gdyby si? jednak okaza?o ?e zainteresowanie jest wi?ksze ni? pojemno?? autokaru/o?rodka to b?dzie decydowa? kolejno?? wp?at gdy z nie przekroczymy limitu zakwaterowania poniewa? nad rzek? nie wolno posiada? i rozbija? namiotów.
Nie znam dok?adnie terminu ale na pewno b?dzie to pocz?tek sierpnia.
Zach?cam do dyskusji w tym temacie.
Pozdrawiam.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Adam Glapa

Offline

Ju? od bardzo d?ugiego czasu marzy mi si? wypad nad EBRO. Wszystko bardzo fajnie opisane . Chyba pora zacz?? zbiera? kas?. Ale je?li chodzi o moj? obecno?? to bardzo wielki znak zapytania. Bo 10 sierpnia mam swój w?asny ?lub i nie wiem co mo?e si? jeszcze wydarzy? do tego czasu. Ale zach?cam wszystkich którzy si? zastanawiaj? Usmiech
Nigdy nie jest tak ?le, ?eby nie mog?o by? jeszcze gorzej...
 

Artur Betcher

Offline

Pierwotnie my?limy ruszy? 13 sierpnia.
Podró? po?lubna nad Ebro beka
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Glowala

Offline

Tak
Adam bierz ?on? na Ebro bo pó?niej b?dzie za pó?no
 

Artur Betcher

Offline

Dobry ?art ale faktycznie niedawno u Piotra by?a grupa a w niej para która wybra?a si? w?a?nie na podró? po?lubna Usmiech
Tak na serio to bardziej wola?bym wiedzie? czy b?d? ch?tni i czy uzbieramy grup? bo to wa?ne.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Adam Gasior

Offline

Ja bym z ch?ci? pojecha? ale nie dostane tak d?ugiego urlopu Placze
 

Artur Betcher

Offline

Krótsze wypady na tak odleg?e ?owisko nie maja sensu. No chyba ?e dla obrzydliwie bogatych czarterem Haha
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Maciek Nawrocki

Offline

A czy dalej jest w planie taki wypad tylko nad Pad ? Oczko
 

Artur Betcher

Offline

To nie nad Pad tylko nad Ebro.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Max

Offline

Witam, fajny wypad, ale tak naprawd? ile trzeba zap?acic za siebie i za osob? towarzysz?c? ? Pozdro.
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.58
46,312,436 unikalne wizyty