Namiotu rodzinnego do 1600z? szukam | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Dopiero kiedy cz?owiek zacznie si? zastanawia? nad sob? samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest poj?? inne rzeczy. -Blaise Pascal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRZ?T NA SUMA, W?DKI, KO?OWROTKI I INNE / Maty Pokrowce Namioty i sprz?t biwakowy na wyprawy

 
Namiotu rodzinnego do 1600z? szukam

Artur Betcher

Offline

Namiotu rodzinnego do 1600z? szukam

Nasze namioty nie s? wys?u?one a do tego rewelacyjne w u?ytkowaniu ale Kasi problemy z kr?gos?upem zmieniaj? nasze nastawienie do tego zagadnienia. Moje problemy z kr?gos?upem równie? si? do tego przyczyniaj?. Wiemy te? ?e w tym roku pomimo wielu dodatkowych zaj?? przyjdzie nad wod? nam sp?dzi? ko?o 1000h tak wi?c potrzeba nam czego? solidnego przynajmniej tak samo jak namioty których do tej pory u?ywamy.
Zacz?li?my ju? gruntowne przygotowania do sezonu i powykupowali?my karty, troch? sprz?tu itp. itd ale chyba najwa?niejszy jest nasz komfort i dlatego rozwa?amy powa?nie kupno du?ego namiotu w którym b?d? mog?y sta? ?ó?ka przez co poprawi si? komfort nocowania.

Nasze wymagania, potrzeby:
-ilo?? miejsca wystarczaj?ca na 5 osób (w tym 3 dzieci)
-przedsionek na sprz?t i kuchni?
-musi by? mo?liwo?? w?o?enia przynajmniej 2 ?ó?ek dla doros?ych i du?ego materacu dla dzieci
-wysoko?? musi umo?liwi? komfortowe spanie na ?ó?kach
-nieprzemakalny zabezpieczony przed komarami przynajmniej jak Quechua 2 Seconds III czyli ani kropli w namiocie bez wzgl?du na obfito?? opadów
-monta? i demonta? nie mo?e przekracza? 15 minut

Nasze preferencje
-bardzo by by?o dobrze mie? odpinan? pod?og?
-nierzucaj?ca si? w oczy kolorystyka
-waga do 30kg max

Nasze mo?liwo?ci
-cena do 1600z?
-bezproblemowy transport namiotu

Poni?ej przedstawi? i? to co wyszpera?em ale ?aden do ko?ca nie spe?nia naszych wymaga? tak wi?c je?li ktokolwiek ma inne do?wiadczenia i z innymi namiotami zapraszam do podzielenia si? swoimi uwagami i opini?.

TYP PIERWSZY

http://www.decath...29414.html
Na sam pocz?tek oczywi?cie szukali?my namiotów Quechua 2 Seconds bo ich ?atwo?? rozk?adania i sk?adania jest naprawd? olbrzymim atutem a je?li do tego do?o?y? jego nieprzemakalno?? i odporno?? na ka?de warunki atmosferyczne to nie znam lepszego. Niestety nie ma takich w rozmiarach nas interesuj?cych i jedyny który dopuszczamy to:

QUECHUA 2 SECONDS XXL IIII

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_19959784.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_20006691.jpg

DLA PORÓWNANIA NASZE OBECNE MAJ? TAKIE WYMIARY:

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_32365645.jpg

Jedyn? wad? jest brak odpinanej pod?ogi jak dla mnie a reszta to same superlatywy cho? móg?by by? jeszcze wy?szy i jeszcze wi?kszy tak wi?c pomimo tego i? jest od naszych wy?szy o 50cm i wi?kszy to kupiliby?my go jedynie wtedy jak nie znajdziemy naszego wymarzonego. Jego cena to ok 520z?.

TYP DRUGI

S? bardzo podobne do pierwszego ale monta? ju? jest troch? inny i z tej grupy jedynym rozs?dnym rozwi?zaniem okaza? si?:

QUECHUA SECONDS FAMILY 4.2 XL http://www.decath...71231.html

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_33258153.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_32365073.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_33258216.jpg

Jego cena równie? jest zno?na. Niestety ma on i wady bo uwa?amy ?e pokoje s? nieco za niskie jak na wstawienie ?ó?ek polowych i tu musimy podejrze? go na ?ywo a tak?e nie ma odpinanej pod?ogi co by nam u?atwi?o w?dkowanie w regionach gdzie nie wolno u?ywa? namiotu.
Parametry s? ju? na zdj?ciach wi?c ich nie musz? dodawa? a jego cena to 1000z?.

TYP TRZECI

http://www.decath...71138.html
Typ trzeci czyli QUECHUA T4.2 XL Air B coraz bardziej nam odpowiada ze wzgl?du na wysoko?? pokojów jednak?e boimy si? ?e mocno zw??aj?ce si? boki uniemo?liwi? komfortowe spanie na 2 ?ó?kach.

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_33382728.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_11663484.jpg

Cena równie? dopuszczalna bo ok 1000z? ale tak jak ju? wspomnia?em mocny skos na ?cianach jak i brak odpinanej pod?ogi nie stawiaja go na szczycie w?ród naszych oczekiwa?.


TYP CZWARTY

http://www.decath...71269.html
Bardzo podobny do 2 poprzednich QUECHUA T6.3 XL Air C równie? nam si? podoba bo z racji tego ?e cz?sto mamy na ?owisku go?ci trzeci pokój by?by przydatny.

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_21963116.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_33383641.jpg

Do wad nale?y zaliczy? cen? bo to 1600z? i jest to najwy?sza cena jak? jeste?my w stanie za namiot zap?aci?.
Niestety jak i w poprzednich nie ma odpinanej pod?ogi i równie? boimy si? o zw??aj?ce si? ?ciany co mo?e uniemo?liwi? komfortowe spanie na obu ?ó?kach.

TYP PI?TY

http://www.decath...71137.html
Ten namiot to QUECHUA T6.2 XL Air C i wpad? nam najbardziej w oko i gdyby by? nieco mniejszy i mia?by odpinan? pod?og? by?by idealny.

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_33382615.jpg

www.decathlon.fr/common/images/a/zoom_asset_21963075.jpg

Oczywi?cie i ten namiot nie jest bez wad bo i cena 1600z? straszy a i brak odpinanej pod?ogi ale jest to jedyny namiot który ma wysoko?? która na pewno nie b?dzie przeszkadza?. Jak wspomnia?em jest on nawet odrobin? za du?y bo s? miejsca w których ci??ko by by?o go postawi?,TYP SZÓSTY

http://www.angelk...LAXY-4,147

www.angelka.pl/pub/files/.thumbnails/1295548557_galaxy_w170_h170.jpg

To namiot Alpinus GALAXY 4.
Nie posiada on tak rozbudowanego opisu jak Quechua wi?c nieco przybli?? parametry:

rodzaj: namiot uniwersalny
rozmiar: 235+85 x 157,5+235+157,5 x 195
tkanina zewn?trzna: Poliester
wodoodporno??: 10000 mm
tkanina wewn?trzna: oddychajacy poliester
pod?oga: poliester
maszty: w?ókno szklane
system rozstawiania: One touch system
osoby: 4
waga: 13

Niestety nic mi nie wiadomo czy posiada odpinan? pod?og? ale s?ysza?em pochlebne opinie na jego temat.

Podsumowuj?c ?aden z namiotów nie spe?nia do ko?ca naszych wymaga? i musimy albo znale?? odpowiedni albo wybra? ju? co? z 6 typów istniej?cych na naszej li?cie. Nie pokosz? si? tutaj o pytanie o ?ó?ka i zrobi? to jak nale?y w odpowiednim temacie.
Bardzo prosz? tych co ju? maj? do?wiadczenia wi?cej z namiotami o pomoc i opinie w tym temacie.

Pozdrawiam Artur Betcher
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Od?wie?am bo w sobot? b?d? musia? ju? kupi? wi?c mam kilka dni tylko na poszukiwania.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Robert Fitzner

Offline

Witam, Artur wiem ?e to co napisze nie b?dzie w temacie, ale czy zamiast namiotu nie lepiej kupi? ma?y kemping .
Rozwa?a?em kiedy? te? tak? opcje gdy? jad?c na ryby ca?y sprz?t jest w ?rodku i w aucie masz du?o miejsca.
Pozostaje tylko pytanie czy mo?na u Ciebie postawi? nad Sekwan?.
Wiem ?e namiot te? jest ok bo sam u?ywam go na wypady, dwu trzy dniowe.
PozdrawiamOkok
 

Artur Betcher

Offline

S? miejsca gdzie kemping nie dojedzie i o wtedy??
Na trawce Oczko
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Lukasz Celt

Offline

Witam! Szpera?em troch? w necie i przypomnia?em sobie ten temat, na forum. Nie b?d? si? rozpisywa? bo ja nie mam tego namiotu i nic o nim nie wiem,po za tym co przeczyta?em tutaj. http://www.askari...fortr/305/

Pozdrawiam!!!Haha
 

the-k

Offline

QUECHUA T6.2 XL Air C jest do szarpni?cia na allegro za 470 pln, u?yty chyba raz ale nie pami?tam dok?adnie
 

Artur Betcher

Offline

Nie mog? znale?? niestety Smutny
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Witam

Dzi? pojechali?my do Carrefoura kupi? komplet stolik plus krzes?a na nasze wypady.
Okazyjnie zabrali?my ze sob? 2 w?dki z Decathlonu kupione celem przedstawienia do reklamacji.
Nawet ju? w bazie nie maj? tej Daiwa Exceler EXT60TR 5.8m ale dzi?ki temu postowi http://forumsumow...#post_2310 zna?em dok?adn? dat? zakupu i cen? za któr? j? kupi?em Usmiech
Decathlon jak to Decathlon obie w?dki mi uzna? a do tego zwróci? za obie kas? !!!
Skoro ju? mieli?my 128euro postanowili?my kupi? wreszcie namiot.

www.forumsumowe.pl/images/d_pakunki.jpg

D?ugo si? zastanawiali?my nad wszystkim i jednak auto teraz najwa?niejsze tak wi?c wybrali?my najekonomiczniejszy wariant czyli TYP PIERWSZY.
Real foto

www.forumsumowe.pl/images/d_namiot_1.jpg

www.forumsumowe.pl/images/d_namiot_2.jpg

Jak wida? s? one ju? one wysokie i Kasia sta?a w ?rodku wyprostowana.
Jak zwykle ku "uciesze" obs?ugi zamówi?em pokaz rozk?adania i sk?adania Usmiech
Jest to bardzo proste i zaj??o mi przy pierwszym podej?ciu nieca?e 3 minuty rozk?adanie a sk?adanie nieca?e 2.
My?l? ?e b?dziemy zadowoleni.

Pozdrawiam wszystkich.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Radekm

Offline

Ale fajn? chat? sobie kupili?cie Okok. Zaraz mi sie przypominaj? wakacje nad jeziorem...mama gotowa?a obiad w przedsionku, a ja z tat? ?owili?my ryby. To by?y SUPER czasy. Dobry wybór Artur Okok.
 

jbkajdulka

Offline

No i przeno?ny domek masz jak trzebaOkok
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 0.06
45,462,619 unikalne wizyty