Etyka w?dkarska | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Zazdro?? to cie? mi?o?ci. Im wi?ksza mi?o??, tym d?u?szy cie?. -Magdalena Samozwaniec


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SPRAWY DOTYCZ?CE FORUM I STRONY / Forum ogólne o sumach

 
Etyka w?dkarska

Emil Chrobot

Offline

Ostatnio przegl?da?em fotki na których wida? pi?kne ryby(sumy)Usmiech. W?ród ?wietnych zdj?? z okaza?ymi rybami trafi?em na to:
mczerwiniak.wrzuta.pl/obraz/9xrdFJr0a4v/sum
UWAGA!!! ZDJ?CIE ZAWIERA DRASTYCZNY WIDOK!!!!

Ciekawe s? komentarze do tego zdj?ciaOkok
Mod. JB
...bo cz?owiek uczy si? ca?e ?ycie
 

Radekm

Offline


Ciekawe s? komentarze do tego zdj?ciaOkok
Mod. JB


Nawet te nicki przed niektórymi takie znajome jakie? HahaHahaHaha
 

Slawek Ziolkowski

Offline

Pomijam sens wystawiania takiej fotki, lecz szybko przeliczyli?my ?e go?cio na tych wyzwiskach zarobi du?e pieni??ki i gro?by swoj? drog? .Dla jasno?ci ,nie broni? ,w dzisiejszych czasach przymiotniki s? w cenie.
Z uszanowaniem S?awek.
 

Artur Betcher

Offline

Zdj?cie niewiele wspólnego ma z estetyk? i dlatego w formie miniatury si? nie uka?e ale to jego sprawa co zrobi?. Nie musz? si? z tym zgadza? ale zachowywa? si? jak byd?o które tam pod tym zdj?ciem "jedzie" gówniarsk? ?acin? te? nie b?d? bo mo?na skrytykowa? ale nie w ten sposób. Mo?na tylko zauwa?y? ?e ja sam osobi?cie uwa?am ?e ten go?? poczucia smaku nie ma publikuj?c takie co? ale samej etyki ma wi?cej ode mnie gdy? ja wszystko co ?owi? wypuszczam czyli de facto okaleczam inne istoty dla zaspokojenia w?asnego ego. Fakt ?e robi?c to w pewnym sensie przyczynia si? do poprawy zasobno?ci w ryby wód na których ?owi? mnie wcale nie usprawiedliwia. Przenosz? do ogólnego, temat jak temat.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Arekp

Offline

Skoro temat wróci?, to mo?e wykorzystajmy i podyskutujmy szerzej "o gustach". Gdzie si? zaczyna etyka w?dkarza i gdzie ko?czy?

Artura zdanie znamUsmiech Mam podobne, dlatego uto?samiam si? z tym forum. Ale chcia?bym pozna? równie? zdanie Wasze. Cz?sto jestem nad wod? i widz? - mo?na powiedzie? - jaki? przekrój polskich w?dkarzy. Od tych którzy tylko ?owi?, do takich jak na powy?ej zaprezentowanym zdj?ciu. I o ile jakie? tam skrobanie ryby na brzegu, jeszcze jako? przechodzi, to zamieszczanie takich zdj?? na forum ogólnym wed?ug mnie ma czysto prowokacyjne zamiary. Ma doprowadzi? wszystkich zwolenników C&R do wrzenia. Z pewno?ci? s?dz?c po komentarzach, taki skutek zosta? osi?gni?ty. Innego celu w takim dzia?aniu nie widz?.

Oczywi?cie, zawsze pozostaje dylemat, czy bardziej etyczny jest ten, który ?owi, zabija i zjada, czy ten, który si? pobawi ryb?, pom?czy j? dla w?asnej przyjemno?ci i wypu?ci, a je?li si? nie nadaje do wypuszczenia, wyrzuci j? w krzaki. Poni?ej zdj?cie 80 cm bolenia, którego ?owca uzna?, ?e taka ryba "wyt?ucze wszystko" i zako?czy? jej ?ywot.

www.forumsumowe.pl/images/l_bolen_80cm.jpg
 

wole_szczupaki

Offline

Arek Pawlak napisa?(a):
S(...)to zamieszczanie takich zdj?? na forum ogólnym wed?ug mnie ma czysto prowokacyjne zamiary. Ma doprowadzi? wszystkich zwolenników C&R do wrzenia.


Ja od dawna wyznaj? zasad? C&R, co doprowadza do wrzenia moj? ma??onk?, która uwielbia je?? ryby. Jak widz? takie zdj?cia to nó? w kieszeni mi si? otwiera.
Nie mam nic przeciwko zabieraniu ryb, dopóki nie jest to typowe mi?siarstwo i w?dkarz nie zabiera wszystkiego, co z?owi?, bo "to dla kotka". Nie jest dla mnie problemem, ?e kto? zabierze sobie jedn? czy 2 rybki na obiad (sam czasem wezm? jakiego? karpika 1-1.5kg do domu). Problemem i brakiem jakiegokolwiek smaku jest wstawianie zdj?? takich wypatroszonych ryb. Dla mnie to totalna bezmy?lno??. Nawet je?li ?owca ryb? wypatroszy?, to niech wstawi zdj?cie okazu, ale nie po?wiartowanej ryby.
Ciekaw jestem czy autorzy tych fotek byliby zachwyceni, gdyby ktokolwiek wstawi? zdj?cie z ich sekcji zw?ok ....

Owszem, jak ju? Artur wspomnia?, m?czymy ryby. Zwró?my jednak uwag? na jedn? zasadnicz? ró?nic? - my staramy si? rybom zada? jak najmniej cierpienia, posiadamy maty karpiowe/sumowe, po z?owieniu obchodzimy si? z nimi ostro?nie, ja ka?dorazowo ran? po haczyku dezynfekuj? klinikiem, stosuj? haki bezzadziorowe lub z mikrozadziorem. A to wszystko po to, by jak najmniej ryba ucierpia?a.
 

Artur Betcher

Offline

Oboj?tnie co by?my nie pisali na swoje usprawiedliwienie zawsze bezsprzecznym pozostanie fakt ?e okaleczamy inne istnienia dla w?asnej przyjemno?ci. Nie ma to z etyk? nic wspólnego. Mam pe?no zdj?? sumów pow. 30kg wykrwawionych od niefortunnego wbicia haka czego nie sz?o unikn?? i niczym si? to nie wyt?umaczy, ?aden Klinik nie pomo?e. Do tego ja ryb nie jadam i czasem nie mam jak odda? zdychaj?cego wi?c idzie "w krzaki".
Przynajmniej nie udawajmy ?wi?tojebliwych bo ja osobi?cie gardz? takim podej?ciem. Potrafmy powiedzie? szczerze ?e to ca?e CR i No Kill to zbydl?cenie rodzaju ludzkiego. Zadawanie bólu tylko dla w?asnej zabawy wielu nazywa "szlachetnym" a ludzi ?owi?cych ?eby zje?? szykamuje si? i obra?a. Mi by by?o wstyd gdybym obrazi? kogo? takiego ale ma?o ludzi w dzisiejszych czasach wie co to honor.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

wole_szczupaki

Offline

Artur, a zauwa?asz ró?nic? pomi?dzy ?owieniem w celach konsumpcyjnych a ?owieniem w celach sportowych? Czy te sumy, które po niefortunnym zahaczeniu pad?y, zlowi?e? z premedytacj? z przeznaczeniem na wyrzucenie w krzaki? Czy mo?e jad?c ju? na ryby mia?e? w zamy?le ka?d? z?owion? ryb? po prostu wypu?ci??

Jak ju? wspomnia?em, nie mam nic przeciwko zabieraniu ryb, bo czasem sam zabior? rybk? do domu. Zasad? C&R stosuj? w przypadku karpi powy?ej 4 kg (o dwucyfrówkach nie wspomn?) jednak wstawianie zdj?cia martwej ryby (jak to mia?o miejsce ostatnio na forum) czy tym bardziej po?wiertowanej dzia?a na mnie jak p?achta na byka. Z?owi?e?, chcesz ryb? zabra? - fajnie, ale nie wstawiaj fotek ryby krwawi?cej, po?wiartowanej itp itd.
 

Slawek Ziolkowski

Offline

My?l? ?e zdrowy rozs?dek ,jaki? filozof zamieni? na etyk? i od tego momentu zacz??y si? schody,zacz?to si? przekrzykiwa? kto jest bardziej lub co jest bardziej etyczne i z tego powodu robi si? b??dne ko?o co dla jednego jest etyczne niekoniecznie dla drugiego i odwrotne ,ci co maj? wi?kszo?? w swojej skrajno?ci narzucaj? pozosta?ym ,lecz skrajno?? swoich pogl?dów rodzi nast?pn? skrajno?? i to co jest teraz trendy za 5 ,10 lat mo?e okaza? si? nieetyczne dla innej grupy spo?ecznej i tak si? prze?cigamy w swoich ideologiach
Z uszanowaniem S?awek.
 

Artur Betcher

Offline

Jarek Wolosz napisa?(a):
Czy te sumy, które po niefortunnym zahaczeniu pad?y, z?owi?e? z premedytacj? z przeznaczeniem na wyrzucenie w krzaki?


Zawsze zdaje sobie spraw? ?e tak mo?e si? to sko?czy?, nie ma o czym gada?, ka?dy zdaje sobie z tego spraw? i to jak mord z premedytacj? a wszelkie próby tego usprawiedliwienia s? ?a?osne. ?owi? bo taki jestem i si? nie zmieni? ale jak ju? pisa?em za ?wi?tojebliwego nie robi?.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry

Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć
Wygenerowano w sekund: 1.42
44,221,905 unikalne wizyty