Portal sumowy - wędkarski, dla wędkarzy i nie tylko


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Nie ma nic bardziej niezno?nego, ni? g?upiec, któremu si? powodzi. -Cycero


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Test w?dki Riverman Ultratip Sum 300 cm

stycznia 30 2015 Sprz?t Filipka
Test w?dki Riverman Ultratip Sum 300 cm

Test w?dki Riverman Ultratip Sum 300 cmMój test w?dziska Riverman Ultratip Sum.
Najpierw parametry:
Sk?ad: 2
Ci??ar wyrzutu: 200-500 g
D?ugo??: 300cm
Waga: 800g
D?ugo?? transportowa: 157cm
Cena : Askari 213(Ja kupi?em za 105 w promocji)
Ogólne wra?enie jest "mocne". Jest to moje pierwsze w?dzisko sumowe i jest to naprawd? pot??na w?dka. Jedyne co wygl?da dziwnie to metalowe przelotki które wygl?daj? jak dorobione na szybko.
W te?cie pomaga? mi kolega Adam i jego ko?owrotek Jaxon + plecionka Dragon Rainbow 0.28 (Dzi?kuje za pomoc)

Przygotowa? Filip Kwa?nik

Test w?dziska na suma Kogha Viper Catfish 3,00m 200-500g

stycznia 30 2015 Sprz?t Filipka
Test w?dziska na suma Kogha Viper Catfish 3,00m 200-500g

Test w?dziska na suma Kogha Viper Catfish 3,00m 200-500gJak wiadomo w?dkarstwo sumowe stawia wysokie wymagania odno?nie wykonania i trwa?o?ci sprz?tu. Kogha Viper CATFISH to w?dki sumowe, których blanki wykonane zosta?y z wysoko modu?owego w?ókna w?glowego po??czonego z mat? szklan?. To po??czenie pozwoli?o stworzy? bardzo mocn? w?dk? daj?c? optymaln? elastyczno?? podczas si?owych holi sumów. Obrazu dope?niaj? bardzo mocne przelotki i wytrzyma?e mocowanie ko?owrotka a 5 lat gwarancji daje pewno?? o wysokiej jako?ci wykonania.

Przygotowa? Maciek Nawrocki

Test w?dziska do po?owów stacjonarnych Jaxon

stycznia 30 2015 Sprz?t Filipka
Test w?dziska do po?owów stacjonarnych Jaxon

Test w?dziska do po?owów stacjonarnych JaxonWitam chcia?bym wam dzisiaj przedstawi? test w?dziska sumowego do po?owów stacjonarnych. W?dka testowana to Jaxon Inspiral Cat fish o d?ugo?ci 3.15m oraz c.w. 500g. Testy wysz?y bardzo pomy?lnie ku mojemu zdziwieniu i dzi?ki mojemu bratu który pomyli? odwa?niki bo przy pierwszych próbach po zakupie przy wadze 6kg zacz?? trzeszcze? uchwyt ko?owrotka i ba?em si? ?e si? rozpadnie ale widocznie to tylko stopka m?ynka uk?ada?a si? w gnie?dzie. Dzi? podczas zdj?? brat pomyli? odwa?niki i zamiast 6kg da? 8kg a ja bez wahania nie?wiadom wagi podnios?em i wida? by?o ?e kijek ma jeszcze zapas mocy. Tak wiec testy zako?czy?em na 8 kilogramach. Na poni?szych zdj?ciach b?d? kolejno wagi 2, 4, 5, 7 i 8kg.

Przygotowa? Marek Faron

Anaconda Magic Pod vs. Jaxon Pro Carp. Akcesoria karpiowe.

stycznia 30 2015 Sprz?t Filipka
Anaconda Magic Pod vs. Jaxon Pro Carp. Akcesoria karpiowe.

Anaconda Magic Pod vs. Jaxon Pro Carp. Akcesoria karpioweWitam mam akurat dwa stojaczki w domu wi?c strzel? szybkie porównanie ?eby kto? nie kupowa? w ciemno lub gdyby nie potrafi? zdecydowa? który kupi?.
A wi?c zaczn? od ceny:
Jaxona kupi?em oko?o pó? roku temu w sklepie i da?em za niego 360 z?. Grzesiu si? ostatnio chwali? ,?e dosta? ju? taki za 250 z?.
Anaconde kupowa?em w Askari i wyceniona jest na 499 z? ( nigdzie nie widzia?em ta?szego) W sklepie jest to koszt 560 z?. Przynajmniej u mnie.

Przygotowa? Filip Kwa?nik

W?dkarska Krew - 30 lat w pigu?ce

stycznia 26 2015 U?ytkownicy Filipka
W?dkarska Krew - 30 lat w pigu?ce

W?dkarska Krew - 30 lat w pigu?ceDo napisania tego "pami?tnika" zmobilizowa?o mnie opowiadanie Damiana Babi?skiego - tak pomy?la?em "kurcze, przecie? i ja mam co? ciekawego do przekazania" :)
To, ?e jestem w?dkarzem by?o ju? chyba zapisane w gwiazdach na d?ugo przed moim urodzeniem.
Gdzie? w latach 70 ubieg?ego wieku mój ojciec zachorowa? na nieuleczaln? chorob? zwan? "w?dkarstwo";. Kilkana?cie lat pó?niej urodzi?em si? ja i t? "chorob?" mia?em po prostu w genach, we krwi i tylko kwesti? czasu by?o kiedy zacznie si? rozwija?.

Przygotowa? Wi?niewski Micha?

Rybomania POZNA? 7-8 LUTY 2015

stycznia 24 2015 U?ytkownicy Filipka
Rybomania POZNA? 7-8 LUTY 2015

Rybomania POZNA? 7-8 LUTY 2015Targi RYBOMANIA to przede wszystkim miejsce spotka? pasjonatów - zarówno tych do?wiadczonych, z wieloletnim sta?em i ogromn? wiedz?, amatorów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynaj? swoj? przygod? w?dkarsk?. To wyj?tkowa okazja do wymiany do?wiadcze? oraz mo?liwo?? zapoznania si? z bogat? ofert? produktów prezentowanych przez najlepsze firmy z kraju i zagranicy. RYBOMANIA, to tak?e miejsce interesuj?cych paneli dyskusyjnych. Bogaty program merytoryczny realizowany podczas targów zawsze cieszy si? du?ym zainteresowaniem wszystkich go?ci.

Przygotowa? Filip Kwa?nik

Sprzedam w?dki i pokrowce - Kontakt Mateusz Har??lak

stycznia 23 2015 Sprz?t Filipka
Sprzedam w?dki i pokrowce - Kontakt Mateusz Har??lak

Sprzedam w?dki i pokrowce - Kontakt Mateusz Har??lakSprzedam w?dki i pokrowce !!


Przygotowa? Mateusz Har??lak

Test W?dziska na suma Sanger Uni Cat Warlock II 2.4m 100-400gr

stycznia 18 2015 Sprz?t Filipka
Test W?dziska na suma Sanger Uni Cat Warlock II 2.4m 100-400gr

Test W?dziska na suma Sanger Uni Cat Warlock II 2.4m 100-400grJu? od dawna chcia?em robi? wi?cej testów i niektóre s? przygotowane a inne w przygotowaniu.
Dzi? przedstawiam test na sucho w?dziska Sanger Uni Cat Warlock II 2.4m 100-400gr.
Na w?dzisko czeka?em 3 miesi?ce ale tylko dlatego i? cena jego by?a o po?ow? ni?sza ni? tu we Francji.
Pojechali?my zatem nad Sekwan? 2 dni temu ?eby zrobi? nad wod? urodziny Kasi i Robercika a okazyjnie zrobili?my test w?dziska.

Parametry w?dziska:
D?ugo?? 2.4m
Waga 410gr
D?ugo?? transportowa 126cm
Sk?ady 2
Ci??ar wyrzutu 100-400gr
Cena 200z?


Przygotowa? Artur Betcher

Crash test spinningu Dragon Millenium HD Catfish Spinn 3,00m /

stycznia 15 2015 Sprz?t Filipka
Crash test spinningu Dragon Millenium HD Catfish Spinn 3,00m /

Test spinningu Dragon Millenium Heavy Duty Catfish Spinn 3,00m / 50-120gTen Catfish Spinn to najmocniejszy spinning zarówno z serii Millenium jak i z ca?ej oferty Dragona, zaprojektowany zosta? specjalnie dla ?owców wielkich sumów. Producent gwarantuje, ?e w?dka wytrzyma forsowny hol nawet na plecionce 0,30mm.
Jako, ?e w ostatnim czasie kupi?em ten spinning po okazyjnej cenie od jednego z naszych forumowiczów, postanowi?em sprawdzi? jego moc ;)

Przygotowa? Mateusz Harezlak

Crash test Shimano Beast Master BX 2.4m 150gr

stycznia 15 2015 Sprz?t Filipka
Crash test Shimano Beast Master BX 2.4m 150gr

Crash test Shimano Beast Master BX 2.4m 150grJako ?e posiadam tylko jeden spinning na suma to wybór a raczej konieczno?? pad?a na Shimano Beast Master BX 2.4m 150gr.
Wiele si? mówi o tym w?dzisku na suma i s? tacy którzy twierdz? ?e to w?dzisko finezyjne bez zapasu mocy. S? te? tacy którzy twierdz? ?e owszem jest to w?dzisko finezyjne ale posiada ogromn? moc zdoln? do wyci?gni?cia z wody rekordowych sumów.
Ju? kilak razy mia?em okazj? nagrywa? filmy z po?awiania sumów przy pomocy tej w?dki a najwi?kszym sukcesem by?o wyci?gni?cie suma ok 60kg 206cm z kipieli pozaporowej na Sekwanie z brzegu. To dlatego akurat ja zaliczam si? do tych co ?wi?cie wierz? w moc tego w?dziska i bez ?adnego strachu przyst?pi?em do crash testu Beast Mastera :)

Przygotowa? Artur Betcher

Rewolucja w zni?kach dla forumowiczów.

stycznia 10 2015 U?ytkownicy Artur Betcher
Rewolucja w zni?kach dla forumowiczów.

Rewolucja w zni?kach dla forumowiczów.Panie i Panowie.
Zgodnie z zapowiedzi? robimy remanent w temacie osób posiadaj?cych zni?ki.
Ogromna wi?kszo?? naprawd? aktywnych ludzi popar?a pomys? resetu punktów tak ?eby wyeliminowa? wszystkich nieaktywnych.
Pojawi?y si? jednak g?osy ( w wi?kszo?ci od tych co tu udzielaj? si? okazyjnie) ?e tak by? nie powinno i ?e to niezwykle niesprawiedliwe.
Postanowione zosta?o wi?c ?e i te g?osy pod uwag? we?miemy i nie b?dzie resetu.
Zni?ki jednak maj? pomaga? ludziom aktywnym i nie b?d? s?u?y?y na zasadzie szybkiego nabicia punktów oraz wycofania si? z ?ycia forum.
Id?c tym tokiem zrobi? co? musimy finalnie wi?c ma?? rewolucj? przeprowadzamy.
Z dniem dzisiejszym zatem zostaj? z programu zni?ek usuni?ci wszyscy ci którzy w ci?gu ostatnich trzech miesi?cy nie napisali przynajmniej dziesi?ciu postów na forum.

Przygotowa? Artur Betcher


Aktualnie online

Gości online: 13

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,320
Najnowszy użytkownik: Globtrotter TXL

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

28 lutego 2021 09:31
Witanko,po latach! Usmiech

31 stycznia 2021 21:37
Cze??, dawno mnie tu nie by?o Usmiech

05 stycznia 2021 18:07
Jacku z przyzwyczajenia chcia?em klikn?? "lubi? to" pod Twoim wpisem beka

03 stycznia 2021 22:49
Do nastepnego razu....

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.36
43,724,316 unikalne wizyty