Zlot Forum Sumowe Antoniówka nad Wis?? | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kobiety, które nie s? sprzedajne, kosztuj? najwi?cej. Francois Mauriac.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zlot Forum Sumowe Antoniówka nad Wis??

września 28 2012 Bez kategorii Longin B
Zlot Forum Sumowe Antoniówka nad Wis??

Zlot Forum Sumowe Antoniówka nad Wis??I ju? po II zlocie forum sumowego.forum w?dkarskie zlotHas?o które rzuci? S?awek Tabor zosta?o zrealizowane.
Po d?u?szych dyskusjach na forum zaakceptowano termin zlotu (21-23.09.2012) oraz miejsce (Wis?a, niedaleko miejscowo?ci Antoniówka).
Pierwsi uczestnicy dotarli na miejsce ju? rano w pi?tek. Rozbili swoje namioty i przygotowali altank? ogrodow?. Ja dotar?em po godzinie 10 rano. Razem ze mn? dotar? Micha? Górski i Tomek Sztanka którego obaj zbierali?my z Warszawy. Dowie?li?my te? baner zlotowy, który Micha? zabra? dzie? wcze?niej od S?awka Tabora.
Jako s?upki wykorzystali?my rury przywiezione przez ?ukasza.

?owienie sumów, zlot forum sumoweTymczasem na miejsce zlotu dotarli miejscowi w?dkarze. Na pocz?tku dziwili si?, czytali a? wreszcie rozstawili si? na ko?cu pla?y. Co prawda zapowiadali, ?e nie ust?pi? i ju?, ale po jakim? czasie chyba mieli do?? i wynie?li si?.
W ruch posz?y fedreki no bo przecie? ?ywca trzeba na?apa?. Brania by?y sporadyczne ale zdarza?y si? ?owili?my leszcze i co jaki? czas trafia?a si? certa. Chyba najwi?cej ?owi? Radek, bo co chwile w?azi? do wody w tych swoich spodniobutach. Inni ?apali co mogli sen, szklank?, puszk? lub nie wiem co. Najwa?niejsze, ?e by?o mi?o. W sobot? dojecha? S?awek i dowióz? wszystko czego brakowa?o, nagrody te?.
W sobot? byli ju? wszyscy. Oto lista uczestników:

1. Jacek Bartnik
2. Damian Pow?ska
3. S?awomir Tabor
4. Longin Bojanowski
5. Micha? Górski
6. Marcin Szajda
7. Zbyszek Grudner
8. ?ukasz Karasiewicz z bratem
9. Zbigniew Kapustynski
10. Tomek Sztanka
11. ?ukasz Pow?ska
12. ?ukasz Siera?ski
13. Robert Milner
14. Kielbas7 (vel Rados?aw Kie?basa)
15. Maciek Nawrocki

Niestety na zlot nie dojecha?y 3 osoby. Pewnie jakie? wa?ne sprawy im to uniemo?liwi?y.

Wszyscy krz?tali si? wokó? swoich stanowisk próbuj?c co? z?owi? a na godzin? 16.00 wyznaczono ogólne spotkanie. Oko?o 16.00 wszyscy zgromadzili si? mniej wi?cej w po?owie d?ugo?ci pla?y. S?awek rozla? na spróbowanie nalewk? zan?towa z aronii. A po degustacji Zibibinio przyst?pi? do wr?czania pami?tkowych medali zlotowych. Okraszaj?c to oczywi?cie ?wietnymi komentarzami.

?owienie sumów, zlot forum sumowe, pami?tkowe medalePó?niej przyszed? czas na postawienie wcze?niej przygotowanych zestawów. ?ywce by?y ró?ne od certy a? po ponad kilogramowego leszcza.

?owienie sumów, zlot forum sumowe, ?ywiec na sumaBy?y te? zestawy z w?tróbk?, rosówkami i kombinacj? tych ostatnich. Zbyszek G. uzbroi? hak w w?tróbk? w po?czoszce+rosówki.

?owienie sumów, zlot forum sumowe, przyn?ta na suma?owienie sumów, zlot forum sumowe, przyn?ta sumowa, w?tróbka na sumaZestawy wywozi? ?ukasz i Radek przy pomocy pontonu ?ukasza (dobrze, ?e przywioz?em silnik, bo ch?opaki by si? zawios?owali na amen).

Jak ju? wszystko zosta?o postawione......

?owienie sumów, zlot forum sumowe, w?dziska sumowe.....zgromadzili?my si? wokó? ogniska. Niestety pogoda sp?ata?a nam figla. Najpierw zacz??o grzmie? a potem zerwa? si? silny wiatr i deszcz. Zrobi?o si? zimno. Có? robi?, rozgrzewali?my si? jak si? da?o lub próbowali?my trzyma? nogi od altany aby nam nie uciek?a.

W niedziele rano dotar? do nas jeszcze jeden zlotowicz, Jacek ?bikowski. Jacek przyjecha? z ?ódk?. ?ódka Skylla zrobiona jest z aluminium.

?ódka do ?owienia sumów, ?odzie aluminioweSzybciutko na wod? i odby? si? pokaz kr?cenia piruetów. W tym czasie wi?kszo?? zestawów sumowych zosta?a zwini?ta. Niestety nie by?o nawet jednego brania, pewnie pogoda popsu?a wszystko.

Po tym wszystkim zgromadzili?my si? ponownie i odby?o si? losowanie nagród. Nagrody ufundowa?y firmy wspó?pracuj?ce z forum oraz osoby prywatne-u?ytkownicy forum. Losowanie prowadzi? Loniek a w roli sierotki wyst?pi? Jacek ?bikowski.

Na zako?czenie wszelkich zlotowych zmaga?, zarówno tych zwi?zanych z organizacja zlotu jak i tych pó?niejszych, chcia?bym podzi?kowa? wszystkim którzy przyczynili si? do jego organizacji oraz tym, którzy umilili nam pobyt nad Wis?? upominkami rozlosowanymi w?ród uczestników zlotu.

Upominki takie ufundowali:

1. Firma ASKARI Askari sprz?t w?dkarski - ufundowa?a:
Ko?owrotek SÄNGER Uni Cat Warlock Ko?owrotek SÄNGER Uni Cat Warlock

oraz w?dzisko Kogha Viper CATFISH w?dzisko Kogha Viper CATFISH


2. Jacek ?bikowski z firmy SKYLLA produkuj?cej ?odzie aluminiowe ?odzie aluminiowe Skylla który nie tylko ufundowa? upominki ale tak?e odwiedzi? nas na zlocie i zademonstrowa? nam swoj? ?ód? (a ?ódka ma jedn?, jedyn? wad?, NIE JEST MOJA). Upominki od Jacka to taki sam ko?owrotek i w?dzisko. (dzi?kuj? Jacku bo w?a?nie ten ko?owrotek trafi? do mnie) A wygl?da tak:

ko?owrotek sumowy Warlock 903. Firma TEAM DRAGON Sprz?t wedkarski Dragon - ufundowa?a

Kamizelk? w?dkarska Kamizelk? w?dkarska

Haki sumowe Mustad Haki sumowe Mustad

oraz rybk? pluszaka rybk? pluszaka

pluszak w?dkarski, maskotka w?dkarska4. Forumowy kolega Robert Dubis ; ufundowa? ko?owrotek Daiwa BG 90

ko?owrotek sumowy Daiwa BG 905. Kolega Tomek Sztanka ufundowa? w?dzisko Milenium Jerk Cast
6. Longin Bojanowski ufundowa? w?dzisko Cupido Harpon
7. Zbyszek Kapusty?ski ufundowa? wag? Zebco
8. Bracia Karasiewicz ufundowali zestaw woblerów
9. Marcin Szajda prototyp koszulki zlotowej
10. S?awek Tabor woblery

W du?ej mierze dzi?ki tym upominkom atmosfera ju? po zlocie by?a wspania?a cho? i tak najlepsza by?a w trakcie.

Oczywi?cie nie mam zamiaru zapomina? o uczestnikach to tak?e WY wszyscy przyczynili?cie si? do super spotkania. Mam nadziej?, ?e mi?o b?dziecie wspomina? ten zlot i ch?tnie wpadniecie na nast?pny.

Po wr?czeniu nagród pozosta?o jeszcze zrobi? wspólna fotk? pod banerem, który cho? troch? naruszony opar? si? nocnej burzy.

forum w?dkarskie zlotWcze?niej równie? zrobili?my jedno w "firmowych koszulkach"

Forum SumoweOko?o godziny 12.00 ostatni zlotowicze udali si? do domów.

Pozostan? jak zwykle wspomnienia chwil sp?dzonych razem nad wod?.
A teraz pokaz wspomnie? w wersji foto.
Szerzej o zlocie mo?na przeczyta? w temacie na forum: O zlocie Forum Sumowe na forum

Zdj?cia ze zlotu mo?na obejrze? w galerii zlotu:
Galeria ze zlotu Forum Sumowe nad Wis??

Ale najwi?cej tych dobrych rzeczy pozostanie we wspomnieniach samych zlotowiczów.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia na nast?pnym zlocie Forum Sumowe


Przygotowa? Longin Bojanowski

Komentarze

 • 1
  #1 Artur Betcher
  dnia 28 września 2012 20:58
  Zlotu zazdroszcz?, gratuluj? ?wietnej zabawy, wszystkim dzi?kuj? a Marcinowi za pokaz slajdów z takim podk?adem bo rzeczywi?cie ?za si? w oku kr?ci ogl?daj?c Usmiech
 • 2041
  #2 Jacek B
  dnia 28 września 2012 21:02
  A ja by?em i czekam z niecierpliwo?ci? na nast?pnyJahoooo
 • 2277
  #3 Longin B
  dnia 28 września 2012 22:07
  B?dzie, b?dzie. Ale chyba i tak b?dziesz mia? daleko, bo gdzie to zrobi? ko?o ?odzi.
 • 2860
  #4 Grzegorz Petryna
  dnia 29 września 2012 08:38
  Super opis zlotu, gratuluj?.
 • 2679
  #5 Tomek Woloszyn
  dnia 29 września 2012 20:44
  Szkoda ze nie dojecha?em, ale robota.........
 • 4502
  #6 Maciek Nawrocki
  dnia 30 września 2012 01:25
  Równie? by?em i czekam z niecierpliwo?ci? na rozpocz?cie sezonu na Odrze . Mam nadzieje, ?e ten plan si? udaOczko.
 • 4347
  #7 wojtas8610
  dnia 05 października 2012 19:44
  mo?e na nast?pny i ja dotr?Usmiech

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 86% [6 głosów]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 14% [1 głos]

Aktualnie online

Gości online: 25

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.56
46,873,999 unikalne wizyty