Zawody klubowe Ebro Challenge | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Znajomo?? Boga bez znajomo?ci w?asnej n?dzy rodzi pych?. Znajomo?? w?asnej n?dzy bez znajomo?ci Boga rodzi rozpacz. -Blaise Pascal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zawody klubowe Ebro Challenge

Zawody klubowe Ebro Challenge

Ebro Challenge Hiszpania - Klubowe zawody w?dkarskieZawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania
Witam.
Wyjazd grupowy nad rzek? Ebro w Hiszpanii w formie zlotu cieszy si? ogromn? popularno?ci? i w krótkim czasie uda?o nam si? skompletowa? prawie ?e ca?? ekip? na sierpniowy termin, oraz ju? cz??? na wrze?niowy.
Szczegó?y tutaj: Wyjazd w?dkarski Ebro Hiszpania

Pomimo, ?e wyjazd sam w sobie jest niezwykle atrakcyjny postanowili?my, ?e w?ród u?ytkowników obu wyjazdów odb?d? si? klubowe zawody w?dkarskie pod nazw? Ebro Challenge.

Pomys? ten wzi?? si? z ch?ci rewan?u dla wszystkich tych, którzy okazali nam zaufanie i wp?acili zadatek na wyjazd tak wcze?nie. W chwili kiedy podj?li?my decyzj? o przeprowadzeniu takiej towarzyskiej rywalizacji mieli?my 37 potwierdzonych wp?at zadatku na termin sierpniowy, czyli na 5 miesi?cy przed terminem wyjazdu.
Oczywi?cie i uczestników wrze?niowego wyjazdu nie zamierzamy zostawi? samych sobie, tak wi?c nagrody które negocjowa?em u sponsorów negocjowali?my x2 :) Oznacza to, ?e na obu wyjazdach b?d? one takie same.
Uczestniczy w nich ka?dy uczestnik wyjazdu bez dodatkowych op?at.


Ebro to przede wszystkim Sum, Karp i Sandacz, wi?c w tych kategoriach b?dziemy rywalizowa? w Ebro Challenge w Polskiej Bazie W?dkarskiej Fishing Planet Fishing Planet

Tu zacytuje fragment naszego pierwszego newsa na portalu napisanego przez do?wiadczonego ?owc?, który wielokrotnie ?owi? pi?kne okazy wszystkich tych ryb na tym zbiorniku:

"Zbiornik zaporowy Caspe ( Hiszpania, Aragonia) utworzony zosta? na rzece Ebro, która wyp?ywaj?c z Gór Kantabryjskich, wp?ywa po 910 km do Morza ?ródziemnego. Teren zalewiska ma powierzchni? 80 km2 i ?redni? g??boko?? 6-10 m.
Rybostan Caspe jest szacowany na ok. 5 mln sztuk czarnych bassów, 5 mln sandaczy, 33 mln karpi i 5 mln sumów - co gwarantuje nie lada emocje!
"

Czas trwania to najprawdopodobniej pierwsze kilka dni nad rzek?, ale to ju? ustalimy razem na samym pocz?tku przygody nad rzek? Ebro.
Pe?en regulamin zawodów tych ustalimy ju? wspólnie na miejscu, dlatego ?e to zawody towarzyskie - a nagrody cho? s? bardzo atrakcyjne- to jednak powinny by? traktowane jako dodatkowa atrakcja wyjazdu ( jedna z wielu), a nie jako jego priorytet.
Licz? wi?c na towarzysk? atmosfer? i ju? wiem, ?e pomimo ich rozgrywania kilku bardziej zaawansowanych w bojach nad Ebro uczestników zadeklarowa?o swoj? pomoc nowicjuszom.

1. Sum jako najbardziej po??dana przez wszystkich ryba zosta? wyró?niony nagrod? o najwi?kszej warto?ci.
W tej kategorii postanowili?my, ?e g?ówn? nagrod? zdob?dzie ten, który z?owi najd?u?szego suma.
Oznacza to, ?e mo?e si? tak zdarzy?, ?e najd?u?szy sum wcale nie b?dzie najci??szy, ale jest to jedyna sensowna opcja, tak ?eby jak najmniej m?czy? ryby.

Fundatorem nagród za najwi?kszego suma na obu wyprawach jest Pan Jan Tokarski który jest w?a?cicielem firmy TOKAREX Firma Tokarex - ?odzie, pontony, echosondy i osprz?t.
Jest to generalny dystrybutor kilku producentów wysokiej klasy pontonów, ?odzi, echosond i osprz?tu do ?rodków p?ywaj?cych.
Nagrod? za najd?u?szego suma wyprawy s? na obu wyjazdach wysokiej klasy pontony motorowe Kolibri KM 300D Kamu, czyli w kolorze kamufla?u o warto?ci ponad 3100z? ka?dy.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania

2. Ebro to kilka razy wi?cej karpia ni? suma i o ile populacj? suma mierzono na 5mln szt, to karpia szacowano na 33mln szt. Znacznie wi?c ?atwiej tam o karpia ni? o suma i dlatego i o karpiarzach nie mogli?my zapomnie?.
Tutaj znowu? z pomoc? przyszed? nam Pan B?a?ej Borkowski ,który jest w?a?cicielem firmy LABOAT ?ódki zan?towe LABOAT produkuj?cej wysokiej klasy ?ódki zan?towe Barracuda.
Ufundowa? on na oba wyjazdy nagrod? za najwi?kszego karpia wyjazdu. Je?li chodzi o karpia, to tu b?dzie decydowa? waga ryby.
Nagrodami s? ?ódki zan?towe Barrakuda o warto?ci 2600z? ka?da.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania

3. Sandacz to trzecia w kolejno?ci najpopularniejsza do po?owów ryba wyst?puj?ca w rzece Ebro, dlatego te? i tu uda?o si? nam sk?oni? kogo? do sponsorowania nagrody za najwi?kszego sandacza na obu wyprawach.
Tu pospieszy? nam z pomoc? Pan Karol Pierschalski z firmy ?ódex, który jest producentem ?odzi w?dkarskich. Je?li chodzi o sandacza to kryterium b?dzie tutaj równie? d?ugo?? ryby.
Nagrody to ?ódki ?ódex II o warto?ci 1600z? ka?da.
Nagrody do odebrania w Polsce po powrocie ze wzgl?du na gabaryty i niemo?no?? przewiezienia nad Ebro.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania

4. Na obu wyjazdach te? mamy sponsora je?li chodzi o przyn?ty spinningowe oraz w?dziska spinningowe.
S? nimi bracia Konrad i Remigiusz Kola?czyk, którzy s? w?a?cicielami KR FISHING KR FISHING. S? oni generalnymi dystrybutorami marek Fenwick i Sebile w Polsce.
Fenwick to znane z wysokiej jako?ci i cenione przez w?dkarzy spinningowych w?dziska W?dziska Fenwick a Sebile to ekskluzywna marka przyn?t spinningowych które ju? si? sprawdzi?y wielokrotnie na wszystkich drapie?nikach zarówno w Polsce jak i poza ni? Woblery Sebile
Warto?? udzia?u KR Fishing w sponsoringu nagród b?dzie wynosi? 5000z? ??cznie na oba wyjazdy i b?d? to g?ównie woblery SEBILE.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge HiszpaniaZawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania

5. Sponsorem nagrody za najwi?ksz? inn? ryb? wyjazdu jest Miros?aw Zborowski który jest w?a?cicielem sklepu Miras Fishing Miras Fishing
W tej kategorii b?dzie si? liczy? waga ryby.
Warto?? nagród to 600z? ka?da i b?dzie to sprz?t w?dkarski.
Nagrody b?d? przyznawane na miejscu.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania
6 Kolejnym sponsorem który w??czy? si? do akcji jest Hurtownia W?dkarska GROSS http://www.grossfishing.pl/
Jest to hurtownia sprzedaj?ca sprz?t w?dkarski na terenie ca?ego kraju a dodatkowo dystrybuuje ona przyn?ty ?ywe równie? na terenie ca?ej Polski.

Zawody w?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania7. B?d? te? dodatkowe nagrody ( nagrody pocieszenia lub za drugie czy trzecie miejsce lub w innej formie), dojd? jacy? sponsorzy i wtedy na bie??co modyfikowa? b?dziemy info o nagrodach. Te które ju? tu s? wymienione to nagrody ju? po zako?czeniu negocjacji ze sponsorami i ich ??czna warto?? wynosi 30ty? z?. Walor ten mo?e jedynie wzrosn??, ale ju? nie przyjmujemy zg?osze? od sponsorów poni?ej 3ty? z? nagrodach z uwagi na to, ?e ci??ko si? odwdzi?czy? reklam? wi?kszej ilo?ci sponsorów.
Nie podlegaj? te? zmianie nagrody g?ówne w ka?dej kategorii.

S?dziowa? na zawodach b?d? osoby zwi?zane ze zlotem i to one b?d? odpowiada? za wszelkie pomiary.
Tak jak pisa?em wcze?niej licz? na przyjacielsk? atmosfer? zawodów i na to, ?e rzeczywi?cie zostan? potraktowane po prostu jako jedna z wielu atrakcji.
Wszelkie kwestie nieuregulowane w tym temacie zostan? uzgodnione wspólnie z uczestnikami tej imprezy.
Pozdrawiamy

Kliknij w link ?eby przej?? do tematu na forum: Zawody W?dkarskie Ebro Challenge Hiszpania w temacie na forum

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 19

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.66
46,874,661 unikalne wizyty