W?dkowanie ze Stefan Seuss | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto chce jednym spojrzeniem uj?? wiele równocze?nie przedmiotów, ten ?adnego z nich nie widzi wyra?nie -Kartezjusz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

W?dkowanie ze Stefan Seuss

NEWSY OGÓLNE
Stefan Seuss ( Szef Black Cat Team) (Radical Team Carp) i Ja na zdj?ciu przy zapoznaniu.


Moja znajomo?? ze Stefanem zacz??a si? tak: Potrzebowa?em kilku zdj?? do jednego projektu który nied?ugo pewnie zobaczycie na allegro i oczywi?cie zgody Stefana na umieszczenie jego zdj?? w tym?e projekcie. W pi?tek zadzwoni?em wi?c do Stefana z pro?b? o zgod? na umieszczenie jego zdj?? w projekcie oczywi?cie Stefan si? zgodzi?. W mailu spyta?em te? czy jest mo?liwe wspólne w?dkowanie je?li b?dzie we Francji na co odpowiedzia? twierdz?co. W niedziele przys?a? zdj?cia i odpisa? ?e je?li czego? jeszcze potrzebuje to teraz tylko kontakt telefoniczny gdy? wyje?d?a na tydzie? do Pary?a w celu nakr?cenia filmu. Skoro ju? by? w Pary?u to grzechem by by?o nie zadzwoni? do Niego i umówi? si? na rybki.
We wtorek dzwonie do Stefana i pytam czy mo?emy razem pow?dkowa?, odpowiedzia? ?e je?li wyrobi? si? wcze?niej z filmem to bez problemu mo?emy po?owic razem i ?ebym zadzwoni? za 2 dni. Ucieszony ?e mo?e co? z tego b?dzie postanowi?em czeka? cierpliwie 2 dni lecz ju? nast?pnego dnia SMS od Stefana który pisze ?e je?li chce z nim ?owi? to mo?emy umówi? si? na czwartek na nock? i ?ebym przywióz? robale i ?ywca.
Jak dla mnie bomba odpisuje wi?c ?e przywioz? robale na 100% a o ?ywca si? postaram. Nast?pnego dnia zawioz?em pracowników na budow? i wracam do domu by si? przygotowa? na rybki. Ruszam do w?dkarskiego po robale i zan?t? na leszcze. Po dokonaniu zakupów ruszam nad wod? by na?apa? ?ywca. Tak jak rok temu nie lubi?em ?owi? leszczy to tak samo mocno tego dnia pragn??em ich na?apa? cala mas?.
Oko?o 15:00 zacz??em ?owi? ?ywce lecz po 3 godzinach musia?em zako?czy? gdy? nadesz?a korków na drogach spot?gowanych strajkiem komunikacji miejskiej i nie chcia?em si? spó?ni? na 20:00 na spotkanie ze Stefanem. Znaj?c rozmaite skróty dotar?em na 19:05 w umówione miejsce. Mia?em jeszcze prawie godzin? wi?c ponownie wzi??em si? za ?apanie ?ywca, niestety bez rezultatu.
W pobli?u zauwa?y?em ciekaw? miejscówk? wiec si? tam uda?em. Na miejscu spotykam S?owaka który ?owi? tam sumy, ?owi? na w?tróbk? z kurczaka. Podkre?la? ze w?troba musi by? ?wie?a i on kupuje j? w mi?snym i przy nim rze?nik wyci?ga w?trob? z kurczaka. Zak?ada? kilka ma?ych kawa?ków na kotwice i zmienia? w?tróbk? co jakie? 15 - 25 minut. Pokaza? mi zdj?cie najwi?kszego suma z?apanego na w?tróbk? mia? 150 cm i 35kg wagi, krotki ale grubasek. Przy mnie mia? jedno branie lecz ?le zaci??. Patrz?c na wysoko?? wody a brzeg ró?nica jakie? 220- 250cm pytam go jak wyci?ga sumy z wody a on na to pokazuje mi metalow? tyczk? z wielkim hakiem na ko?cu. Widz?c ten przyrz?d stwierdzi?em ?e to nie humanitarne gdy? wyci?gaj?c tak ryb? mo?e j? zabi? ale jemu to nie przeszkadza?o bo ryby zabiera? ze sob? i sprzedawa? je w chi?skiej dzielnicy do restauracja chi?skiej za 5 euro za kilo, smutne ale prawdziwe.
10 minut przed 20:00 wracam na umówione miejsce. Wybija 20:00, dzwoni Stefan który te? ju? jest na miejscu. Parkuje swoje auto i zabieram si? za sprz?t lecz on mówi ze wszystko ma i ?ebym zabra? robale, ?ywce, ?piwór i ?ózko gdy? reszta jest zb?dna. Kilka metrów dalej zacumowa? swoja ?ód? wi?c za?adowali?my wszystko na na ?ód? i p?yniemy na miejscówk?.
Tam poznaje Patricka, Patrick Hass (Radical Team Carp).Zostawiamy zb?dne rzeczy i ruszamy na po?ów suma. Metoda po?owu to Clonker. W?dki Clonker Black Cat o d?ugo?ci 240cm, ko?owrotek Fin-Nor i multiplikator Rhino, plecionka Black Cat, zestaw ko?cowy Clonker Black Cat z ma?? przeróbka a wiec: Przypon ?y?ka przeponowa Black Cat 68kg oko?o 70cm d?ugo?ci na której na umocowany by? clonker z ci??arkiem 250g, 20cm ni?ej pierwsza kotwica i jakie? 20cm ni?ej kolejna kotwica. Stefan zabra? si? za uzbrajanie zestawu a ja si? przygl?da?em i uczy?em. Na ka?d? z odnóg kotwicy nadzia? po jednej lub dwie rosówki kanadyjki po oko?o 20 cm d?ugo?ci i na koniec za?o?y? kawa?ki kalmarów. Oko?o 21:00 zestawy uzbrojone i zaczynamy w?dkowa?. Stefan trzyma? w jednej r?ce plecionk? z zestawem zanurzonym w wodzie a drug? r?k? zwabia? sumy za pomoc? swojego ekskluzywnego kwoka, w?dka sta?a w uchwycie na ?odzi.
Stefan pyta czy chce piwo? Ba pytanie oczywi?cie ?e chce ;) ale ju? po wypiciu pierwszego ?yka mi si? odechcia?o, cieple jak cholera. Pytam go wi?c czy chce zimnego browara? Odpowiada ?e on nie ma, wiec dzwoni? do brata i mówi? mu ?e za godzin? b?dzie z dostawa.
Po oko?o 15 minutach mam branie lecz ?le zaci??em, po kolejnych 10 minutach to samo. Oko?o 21:35 jest!! Siedzi!! U?miech od ucha do ucha i holuje rybk? a po 5 - 7 minutowej walce ju? jest przy ?ódce. Stefan go klepn?? w g?ow? ( podobno tak si? sprawdza czy ryba ma ochot? na dalsza walk? i czy nie b?dzie stawia? wi?kszego oporu przy wci?ganiu jej na ?ódk?) na co sum zrobi? odjazd. Doholowany po raz kolejny zostaje wci?gni?ty na ?ód?. Kilka fotek i rybka wraca do wody.
Gratki od Stefana i ?owimy dalej, oko?o 22 dzwoni brat ?e jest na miejscu, podp?ywamy wi?c do brzegu odbieramy i piwko.
Przy brzegu znajduje si? punkt wyrabiania prawa jazdy na ?odzie i chyba po zdanych egzaminach Francuzi zrobili sobie imprez?. Podesz?o do nas kilka osób i zacz?li wypytywa? co to za ryba itp itd... Wyt?umaczy?em im wi?c co i jak i pokaza?em fotki. Pocz?stowali nas kie?baskami z grilla, polali wina i zapraszaj? na imprezk?. Zrobili?my kilkunastu minutowa przerw? w w?dkowaniu i znów do ?odzi. Stefan stwierdzi? ze Francuzi i Polacy to bardzo mili i go?cinni ludzie. W Niemczech nawet szklanki wody by nam nie podali. Po kilkunastu minutach jest kolejny sum 130cm.
Pó?niej popijaj?c piwko ze Stefanem wyholowa?em jeszcze 3szt, 100cm 70cm i 60cm. Stefan chcia? ?ebym ja sobie po?apa? wiec gdy co? siada?o na jego w?dk? to ja bra?em i holowa?em rybki. Oko?o 1:20 zosta? nam jeden uzbrojony zestaw lecz po 10 minutach zaczep. Po 2 minutach udaje si? Stefanowi wyci?gn?? zestaw i oko?o metra od powierzchni wody zaczep spada z powrotem na dno. Nie wiedzieli?my co by?o zaczepione za kotwice ale kotwica lekko si? odgi??a i Stefan mówi do mnie ze plecionka jest bardzo dobra, co zreszt? widzia?em na w?asne oczy i poczu?em gdy próbowa?em mu pomóc wyci?gn?? zaczep.
Stefan odci?? nadwyr??on? plecionk? i wrócili?my na miejscówk? gdzie by? Patrick który po?awia? karpie. Jako przy?ów mia? 2 sumy takie po 100cm. Dyskutowali?my oko?o godziny potem Stefan poszed? spa? a ja zosta?em z Patrickiem i dyskutowali?my dalej.
Patrick testuje w?dki Quantum Radical i pokaza? mi kilka w?dek które mia? do testów, Jeden model nie zda? egzaminu gdy? wokó? mocowania przelotek od?upa? si? kawa?ek wyko?czenia a wiec ten w?a?nie model nie b?dzie w sprzeda?y w ofercie Zebco na 2011 rok. Inna karpiówka wyholowa?a du?o wi?cej karpi i miedzy innymi kilka sumów przez Stefana (ostatni to 190cm dzie? wcze?niej) i nie ma ?adnego uszczerbku.
Patrick bardzo j? chwali? i je?li wytrzyma wszystkie testy to trafi na rynek. Patrick pokaza? mi swoje zan?ty, sprz?t i techniki po?owu lecz to nie na moja kiesze?. 30kg zan?ty, kulek, pelletu dziennie z Quantuna nie jest tanie, a wi?c na jedna zasiadk? to on zu?ywa tyle zan?ty co ja na ca?y sezon.
Stwierdzili?my ze ko?czymy piwo i idziemy spa? i tak te? uczynili?my. Oko?o 5:00 branie karpia, Patrick wsiada do pontonu i p?ynie w kierunku karpia gdy? ten wszed? w zaczep. Po chwili rybka si? spina. Do rana nie by?o ju? wi?cej bra?. Oko?o 8:00 budzi mnie Stefan i cz?stuje kaw?. Kawa papieros i powoli zebra?em swoje rzeczy. Fotki na pami?tk?. po?egnanie z Patrickiem i Stefan odwozi Mnie do auta. Patrick obieca? ?e je?li b?dzie si? wybiera? do Francji na karpia to da zna? i si? omówimy na wspólny po?ów. Podzi?kowa?em za wspólne w?dkowanie i ustawili?my si? na pa?dziernik na kolejne w?dkowanie na Guiding.
Guiding jest to wyprawa organizowana przez Black Cat, na fotce jest opis dok?d i kiedy b?d? organizowane wypady. Dodam jeszcze ze podczas wyprawy w maju w ci?gu 12 dni z?owili 150 sumów w tym 30szt ponad 2 metry.


A to jedna z rybek z?apana w maju we Francji, albinos 207cm nazwali ja Bia?a Emma.
Podsumowuj?c wypraw? stwierdzam ?e warto by?o zarwa? nock? bo chocia? nie z?owi?em jaki? kolosów to mo?e nast?pnym razem b?dzie lepiej.
Podzi?kowania dla Stefana i Patricka , s? to naprawd? ?wietni go?cie.

Do obejrzenia wszystkich zdj?? jak równie? i do komentowania zapraszam do tematu na stronie czyli tu:W?dkowanie ze Stefan Seuss

Przygotowa?: Mario

Aktualnie online

Gości online: 35

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.51
46,886,454 unikalne wizyty