Tajlandia 2014 | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Niekoniecznie trzeba by? bogiem, by mie? wyznawców. -Witold Gombrowicz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Tajlandia 2014

stycznia 08 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Tajlandia 2014

Tajlandia 2014Ca?a historia jest zwi?zana z nasz? podró?? po?lubn?. Jako cel wybrali?my Tajlandi?. Aby by?o sprawiedliwie spo?ród 22 dni wyjazdu wynegocjowa?em 3 dni ?owienia. Ca?kiem zno?ne proporcje.

Wczesnym rankiem pod nasz hotel w Bangkoku podjecha?a taksówka. Trzy i pó? godziny pó?niej byli?my ju? na ?owisku nieopodal Hua Hin. Od razu spodoba?a si? nam panuj?ca tam atmosfera, pe?na domowej go?cinno?ci i takiego spokoju, jak?e odmiennego wobec t?ocznej stolicy Tajlandii. Nad ma?ym, malowniczym akwenem sta? nasz dobrze wyposa?ony bungalow. Wszystko dooko?a za? by?o otoczone ró?nymi odcieniami zieleni.
Moja ?ona odda?a si? odpoczynkowi, a ja w?dkowaniu. Pierwsz? zdobycz? okaza? si? Redtail Catfish. To niezwykle silna, pi?knie ubarwiona ryba pochodz?ca z Ameryki Po?udniowej. Niemal metrowe osobniki dawa?y mi nie?le popali?. S? o wiele silniejsze od naszych rodzimych sumów. Wyci?gni?te z wody wydawa?y charakterystyczny odg?os. Najlepiej bra?y na martw? rybk? po?o?on? nieopodal brzegu. Z?owi?em ich 7.

Redtail CatfishKolejnymi zdobyczami by?y ?ar?oczne pacu. Pierwsze mnie cieszy?y, nast?pne tylko denerwowa?y. W ci?gu parunastu sekund potrafi?y odgry?? g?ow? ?ywcowi, czy te? pozostawi? na haku ostatni skrawek skóry makreli. Z?owi?em ich 14, najwi?ksze mia?y 73cm i oko?o 7 kilogramów. Najskuteczniejsz? metod? by? ma?y ogonek makreli postawiony w po?owie wody. Bardzo silne ryby.

?ar?oczne pacuZnacznie bardziej po??dan? zdobycz? by? Aligator Gar, czyli Niszczuka Krokodyla. Ta prehistoryczna, oddychaj?ca powietrzem atmosferycznym ryba z Ameryki Pó?nocnej przypomina?a troch? pancernego szczupaka. Podobnie jak nasz rodzimy drapie?ca najlepiej bra?a na ?ywca postawionego nieopodal ro?linno?ci. Kolejnym podobie?stwem s? pi?kne wyskoki oraz umiarkowana waleczno??. Pewn? trudno?ci? jest moment zaci?cia. Tak, jak przy ?owieniu sandaczy trzeba swoje odczeka? i zaci?? na drugie tempo. Najwi?ksze emocje rozpoczyna?y si? ju? na brzegu. Niszczuka jest niezwykle agresywna. ?adna ze z?owionych nie chcia?a spokojnie le?e? na macie. Wszystkie kierowa?y si? w stron? nogi cz?owieka. Drapie?nik ten potrafi przegry?? ?ywca na pó?, na szcz??cie ja pozosta?em ca?y. Z?owi?em ich 9, w tym 7 w przedziale 117-122cm.

Jak w Tajlandii ?owi? sumyW?dkarstwo w TajlandiiSumy w AzjiCiekaw?, aczkolwiek niezbyt okaza?? zdobycz? by? Asian Redtail Catfish. Bra? na ?ywca w niewielkich zatoczkach. Z?owi?em 4 osobniki: 71, 74, 75 i 75cm.

Asian Redtail CatfishNie uda?o mi si? z?owi? karpia, za to na sztuczn? p?ywaj?c? kukurydz? po?akomi?a si? Giant Gurami. Dziwna z?bata ryba z kolczastym brzuchem i grzbietem. Brzydka. Mierzy?a 63cm.

Giant GuramiJedn? z naj?adniej ubarwionych, a na pewno najbardziej pokrytych ?luzem by? Tiger Catfish. Z?owi?em go na trupka przy okazji po?owu sumów czerwono ogonowych. Utrzymanie go do zdj?cia dos?ownie graniczy?o z cudem. Mierzy? 90 cm.

Tiger CatfishBardzo silne by?y ryby z gatunku Chao Phraya Catfish. Ten srebrzysty gatunek suma bra? wieczorem na ?ywca postawionego na dnie. Bardzo silny i wytrzyma?y. Z?owi?em trzy sztuki: 102, 116 oraz 119cm.

Chao Phraya CatfishNa koniec Araphaima, czyli mój g?ówny cel podró?y. Ryba pochodz?ca z Ameryki Po?udniowej, podobnie jak Aligator Gar oddychaj?ca powietrzem atmosferycznym. Pierwszy kontakt z torped? mia?em ju? po po?udniu pierwszego dnia. Wzi??a na ?ywca. Niestety oko?o dwumetrowa ryba wygra?a, uciekaj?c spod nóg. Drugiego dnia by?em coraz bardziej zdesperowany a Araphaima wci?? nieosi?galna. W granicach po?udnia o jeden z zestawów zaczepi?a mi si? bestia z uprzednio zerwanym u kogo? innego zestawem. W tym przypadku nie mia?em szans. Ryba p?ywa gdzie chcia?a i kiedy chcia?a. Jej si?? mog? porówna? jedynie z najwi?kszymi sumami z którymi mia?em do czynienia w Hiszpanii. Niestety nie dysponowa?em odpowiednio mocnym sprz?tem. Ryba uciek?a podczas próby zatrzymania przed zestawami karpiarzy. Pó?niej dowiedzia?em si? od w?a?ciciela o?rodka, ?e czerwone torpedy dorastajš tu do 90-100kg. Fajnie wiedzie?. Rozgoryczony uda?em si? z ?on? na obiad, podczas którego pozna?em Johna Wilsona. Angielski w?dkarz udzieli? mi paru wskazówek i doda? otuchy. Zwyci?ska strategia zda?a egzamin i przed zachodem, dos?ownie rzutem na ta?m? wyci?gn??em pó?torametrow? ryb?. Moje szcz??cie nie mia?o granic. Wchodzc do wody nawet nie my?la?em o tych wszystkich Pacu, czy co gorsze Niszczukach. Po krótkiej sesji Araphaima odp?yn??a w dobrej kondycji, podobnie zreszt? jak inne ?owione przeze mnie ryby.

AraphaimaTak min??y dwa dni. Spe?niony uda?em si? z ?on? na kolacj?. Nast?pnego dnia o 5.00 czeka? nas powrót do Bangkoku, gdzie mieli?my sp?dzi? 8 godzin na s?ynnym ?owisku Bungsamran. Nie mam poj?cia, dlaczego w swojej nazwie ma s?owo "luksusowe".
Tutaj ju? mniej mi si? podoba?o. Spokój zosta? zast?piony gwarem, jak?e charakterystycznym dla stolicy Tajlandii. By?o ciasno i g?o?no. Prowizoryczny bungalow by? wyposa?ony w wiatrak, telewizor, materace dla dwóch osób oraz kran z wod?.

Moim celem by? najwi?kszy gatunek azjatyckiego suma, czyli Mekong. To niezwykle silna ryba dorastaj?ca do monstrualnych rozmiarów. Ciekawie wygl?da?o ?owienie. To taka Metoda w toni, tylko, ?e bez przyn?ty, ale za to ze sp?awikiem ?ywcowym. Na dwumetrowym gruncie stawia?em spr??yn? oblepion? zan?t? (wielko?? pomara?czy), a w to wbija?em pusty haczyk na 8cm przyponie z plecionki. Mekongi atakowa?y ca?o??.
Kluczem do sukcesu okaza?o si? skrajne stanowisko, wczesna pora oraz dalekie wyrzuty w miejsca, które tego dnia nie by?y jeszcze ob?owione. W ten sposób wyci?gn??em 3 najwi?ksze ryby 147, 150 oraz 180cm (17 wszystkich). Pó?niej w n?cony obszar wp?yn??o stado ryb w granicach 130cm i towarzyszy?o mi do ko?ca ?owienia. Po po?udniu wykona?em jeszcze jeden manewr. Tym razem zacz??em posy?a? przyn?t? nieopodal pomostu. W ten sposób dla odmiany wyci?gn??em Chao Phraya Catfish oraz Striped Catfish. Mierzy?y odpowiednio 116 i 117cm. Co prawda by?y mniejsze od Mekongów, ale stanowi?y mi?? odmian?. Szczególn? rado?? odczu?em ?owi?c ten drugi, wg przewodnika rzadki gatunek suma. Jego cia?o przypomina?o kszta?tem rekina i tak te? by? potocznie nazywany.

Jak bezpiecznie ?owi? w tajlandiiSumy Tajlandii?owienie w Tajlandii sumówPo o?miu godzinach ?owienia i dwudziestu d?ugich holach (1 ryba uciek?a) by?em wyko?czony, lecz za razem czu?em si? spe?niony. Jeszcze bardziej cieszy?a si? Asia, bo po?egnanie z przewodnikiem oznacza?o koniec tych "cholernych ryb". Nast?pnego dnia mieli?my samolot na Phuket, ale to ju? inna historia.
Wracaj?c do ryb, Tajlandia okaza?a si? bardzo go?cinna. Z?owi?em 12 nowych gatunków, w tym po?ow? stanowi?y moje ukochane sumy. Co prawda nie uda?o mi si? z?owi? Catlocarpio siamensis, które podczas mojego pobytu nie ?erowa?y. Ale to chyba tym polega w?dkarstwo, ?e nawet po wielu latach do?wiadcze? na swojej wodzie nie mo?emy by? niczego pewni. Co dopiero po drugiej stronie globu.
Postanowili?my z Asi?, ?e za trzy lata, wybieraj?c si? do Nowej Zelandii zatrzymamy si? na kilka w dni w Tajlandii.

Temat na forum: Tajlandia 2014

Przygotowa? Piotr Koroluk

Komentarze

  • 578
    #1 Konrad Bartosik
    dnia 08 stycznia 2015 23:15
    Gratuluje rybek, naprawde milo bylo poczytac i popatrzec na te sliczne ryby. Teraz si? zastanawiam, czemu ja nie pojechalem na taka podró? po?lubn?, a ju? wiem ale nie powiem...Jednym slowem zazdroszcze, no i poznales Johna Wilsona, ja na jego filmach si? wychowalemUsmiech

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 13

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.55
47,454,001 unikalne wizyty