Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Cz?owiek dopiero wtedy jest szcz??liwy, gdy mo?e s?u?y?, a nie wtedy, gdy musi w?ada?. W?adza imponuje tylko ma?ym ludziom, którzy jej pragn?, by nadrobi? swoj? ma?o??. Cz?owiek naprawd? wielki, nawet gdy w?ada, jest s?ug?. - kard. Stefan Wyszy?ski"


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego

lutego 20 2015 NEWSY OGÓLNE Filipka
Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego

Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowegoBartosz Wasielewski:

Jako, ?e nie jestem VIP'em to dla mnie targi zacz??y si? w sobot?. Widok na hal? z antresoli w prawo:

Sprz?t sumowy 2015oraz w lewo:

Holowanie du?ego sumaJedno z wielu ciekawych stoisk, z ogromn? mas? nowo?ci i sprz?tu:

Sumy z?owione na gruntTesty przyn?t w basenie wzbudza?y zainteresowanie i skrajne emocje. Dzi?ki testerom mo?na by?o si? troch? po?mia?.

Holowanie du?ego sumaNa targach znale?li si? równie? nasi partnerzy. Tutaj Eldorado ze swoim stoiskiem i du?? ofert?:

Holowanie suma na spiningUda?o si? znale?? na hali stojak Black Cat'a (na prawd? jeden z nielicznych ze typowym sprz?tem na suma :Y):

W?dka na sumaBy?o troch? nowo?ci. Na przyk?ad do?? ciekawe przyn?ty, podobne do Savage, ale nie wzbudza?y one ju? tak wielkiego zainteresowania (kwestia braku reklamy, mo?liwe)

Sumy z brzeguJak ju? wspomnia?em, mo?na by?o spotka? "swojego idola" i zrobi? z nim wspólne, pami?tkowe zdj?cie :U:

Holowanie sumalub zwyczajnie po?lini? si? na widok takich oto zabawek:

?odzie w?dkarskiePo cz??ci "oficjalnej" udali?my si? na cz??? integracyjn?. Dobry smak jak i szacunek do obecnych nie pozwalaj? mi na publikacj? wszystkich zdj??. Nie ma co si? ba?. Impreza by?a bardzo udana, dyskusj? nie by?o ko?ca. Z uwag? wys?uchujemy Micha?a (od lewej: ja, ?ukasz oraz Micha?, w tle reklama :-]):

Holowanie suma z ?ódkiPo?niej ?ukasz doszed? do g?osu: (od lewej: Adam, plecami Artur, Mirek, ?ukasz oraz Jakub):

?owienie sumówArtur oraz Robert RUMC "Pi?a Spalinowa" :C:

Sumy w PolsceJanusz z Arturem:

Du?e sumyNast?pnie: Artur, Janusz, Micha? (plecami), ja i ?ukasz:

Du?y sumPo?owa CEF równie? burzliwie dyskutowa?a (?ukasz z Micha?em):

catfishW niedziel? ci?g dalszy zwiedzania. Przymiarka do nowej ?odzi (cena ponad 100 000 euro.

?odzie w?dkarskieStoisko EldoradoTargi w?dkarskieMo?na by?o oczywi?cie znale?? co? bardziej przyziemnego jak ?ódki RiverFox (LakeFox):

W?dziska spiningoweStoisko sumoweWypasione kajaki Feelfree:

Targi ze sprz?tem w?dkarskimCzy te? ?odzie Skylla:

Sumowe ?owienieNie mog?o zabrakn?? firmy Tokarex, ze swoj? bogat? ofert? i poradami na miejscu :O:

Spining sumowySprz?t na giganta sumaW?dkarskie spotkanieTargi w?dkarskie 2015Stoisko Forum Sumowego prezentowa?o si? tak:

Relacje z targów w?dkarskichRybomania 2015Zaplecze techniczne:

Przyn?ty sumoweMo?na by?o te? spotka? r?kodzie?o, jaki? anonimowych rzemie?lników. Podobno da si? na to co? z?owi? :C:

Forum na targach sumowychW?dkarstwo sumowePodsumowuj?c impreza bardzo udana. Dzi?ki ch?opaki! Pod wzgl?dem samych targów mo?na by?o mie? par? zastrze?e?. Ponad po?owa sprz?tu by?a dla karpiarzy ;Be Na prawd? na nielicznych stoiskach by? sprz?t dla nas. Nowo?ci ma?o, bo wi?kszo?? to sprz?t dobrze nam znany i ju? sprawdzony. W tym roku nie by?o wielkiego basenu, w którym odbywa?y si? pokazy. Tak czy siak fajnie by?o i do zobaczenia na nast?pnej wspólnej imprezie. Piknik w Ty?cu.

Martin Kowalski:

Targi Rybomania nieco mnie rozczarowa?y... By?em przygotowany na co? nieco innego.
A wi?c do konkretów. Dla mnie jak i wi?kszo?ci ludzi z forum impreza zacz??a si? wcze?niej ju? na ?amach forum - wiadomo zawsze to fajnie pozna? nowych ludzi, a i starych znajomych dobrze jest spotka?.
Dzie? I - Vip day (pi?tek):
Imprez? zacz??em od telefonu do Artura i ustawki na bramce(dzi?ki za wej?ciówk? ). Nie oby?o si? bez zamieszania i b??dzenia mieczy bramkami ;-). Szybka rejestracja w punkcie obs?ugi, no i wchodz?. Od samego wej?cia uderzy? mnie ogrom targów i ilo?? wystawców. Szybki spacer i Artur doprowadza mnie do stanowiska forumsumowego. Szybkie zapoznanie z lud?mi i generalnie reszta dnia zlecia?a na sprawach organizacyjnych ( przygotowanie stanowiska pod sobot? i niedziel? ).
Dzie? II - sobota
Ten dzie? by? dla mnie dniem drugim i ostatnim na rybomanii. Ten dzie? po?wi?ci?em na nieco dok?adniejsze rozejrzenie si? po stoiskach i zrobienie zakupów. Towarzyszy?a mi Kamila ( szybko sie zaadaptowa?a, i nawet pobawi?a si? kijami Artura - jak by to nie zabrzmia?o, tak by?o Usmiech ) Razem odwiedzali?my stoisko po stoisku i z ka?d? mijaj?c? chwila nabierali?my wra?enia, ?e targi s? imprez? bardziej Karpiow? ani?eli ogóln?. Wsz?dzie masa kulek/peletu/sprzetu - wszstko pod karpia. Na palcach jednej reki mo?na by?o policzy? stoiska z akcesoriami sumowymi - a po to tam przyjecha?em Smutny . Generalnie impreza mocno nastawiona pod w?dkarstwo komercyjne a nie wiele pod pasjonatów. Oczywi?cie jak wsz?dzie trafiaj? si? pere?ki, tak i by?o tutaj... Lecz by?y to g?ównie przedmioty pod spinningistów - ?liczne woblery hand made, blaszki itd.
Reasumuj?c imprez? dla mnie uratowali ludzie z forum, dzi?ki nim czas tam sp?dzony nie by? zmarnowanym - DZI?KI WAM ZA TO. Sam sprz?t, który mo?na by?o poogl?da? nie by? tego wart. Organizacja powinna zmieni? nazw? na targi karpiowe - có?, ten od?am w?dkarstwa chyba jest najbardziej komercyjno-snobistyczny, i tam naj?atwiej trafi? w bogatego klienta.

?ukasz Bieniawski:

A wi?c targi wygl?da?y tak oto:

Targi sumoweSprz?t w?dkarskiStoisko Forum Sumowego z góry: (ubo?sze ju? o jedn? ?arówk? haha)

Targi w?dkarskieMirek w pocie czo?a zarabia na stoisko :D

W?dki sumoweNa stoisku FS by?y ukryte zagryzki dla zaGORZA?YCH w?dkarzy

Sumowe ko?owrotkiPi?kne hostessy, które m?czy?y mnie ?eby zrobi? sobie ze mn? zdj?cie :D

Targi w?dkarskieSprz?ty, z których mi?o by?oby kiedy? po?owi?:

Holowanie du?ego sumaHolowanie suma gigantaWywo?ywa?y podziw u osób je ogl?daj?cych :D

Holowanie sumaRobert RUMC Swietochowski:

No có? Targi, Targi i po Targach...
Generalizuj?c to nastawia?em si? na troch? wi?cej ale...., najwa?niejsze zadanie wykonane - INTEGRACJA.
Dzi?kuj? Mirasowi, Adamowi, Arturowi i Micha?owi za mi?e przyj?cie na stoisku Forum. Bez takiej fajnej bazy wypadowej ci??ko by?oby tam przetrwa? dwa dni. Same ch?opy ale jako? to ogarn?li ...Usmiech
Pierwszy dzie? mnie zaskoczy? nawa?em zwiedzaj?cych. Naprawd? by?o ci??ko si? ruszy?. W niedziel? by?o ju? normalnie. Z zada? jakie sobie za?o?y?em wykona?em 1/2. Niestety w?dzisk Penna (Popping Spina i Regimentów Light i Heavy pilków), które chcia?em sprawdzi? nikt nie mia?. Na szcz??cie zmacali?my z Kajtkiem MPP Savage Gear i cho? nie by?o dok?adnie tych rozmiarów co chcia?em to i tak ju? wiem, ?e chc? tego kijka - daj? rad? Usmiech a cena ca?kiem przyst?pna.
Z innych fajnych to niez?y nowy namiot Prologica wypatrzy?em. Mocowanie pod?ogi na zamek pozwala nie martwi? si? o insekty a sposób podpi?cia pozwala zapomnie? o jakich? podtopieniach. Namiot jest do?? du?y, ale tego szuka?em - wygody. Winterskin ma zadaszenie pod którym mo?na si? schowa? w upalne lub deszczowe dni, zorganizowa? kuchni? lub miejsce na w?dkarki stuff.
Z ?odzi oczywi?cie River Fox. W tych ?odziach pomy?leli naprawd? o wielu rzeczach - jak cho?by wpust na przetwornik w skorupie, który zapewnia naszej zabawce do?? du?o bezpiecze?stwa. ?odzie do najta?szych nie nale?? ale jako?ciowo stoj? na naprawd? wysokim poziomie - some day.
Tak jak pisa?em cel nadrz?dny zrealizowany w 100%. Pozna?em osobi?cie kilku tak samo jak ja zakr?conych kolegów. Dzi?ki, ?e byli?cie!
A zabawy by?a kupa ..... cho? to nie ja tym razem wy??cza?em ?wiat?o.

Sprz?t sumowyTemat na forum: Rybomania 2015 okiem u?ytkowników forum sumowego

Przygotowa? Filip Kwa?nik

Komentarze

 • 5129
  #1 Mariuszkk
  dnia 22 lutego 2015 00:42
  ,,Organizacja powinna zmieni? nazw? na targi karpiowe - có?, ten od?am w?dkarstwa chyba jest najbardziej komercyjno-snobistyczny, i tam naj?atwiej trafi? w bogatego klienta.,,
  Bardzo trafne okre?lenie ,zarówno je?li chodzi o targi i o ten od?amOczko
 • 5761
  #2 Bartosz Wasielewski
  dnia 24 lutego 2015 00:26
  Smutne to i za razem prawdziwe Yyyyy
 • 4604
  #3 Filipka
  dnia 24 lutego 2015 15:08
  Powiedzcie mi co fajnego w ?owieniu karpi? Sum Cie mo?e z ?ódki wytarga?, mo?e Ci skór? z r?ki zerwa?, mo?e Cie ci?gn?? po ca?ym jeziorze , zakwasy s? po holu jak po dobrym treningu. A inie trzeba sypa? do wody tony kolorowych drogich kulek. Nie rozumi? karpiowania i chyba nie zrozumi?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 24

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.58
46,833,064 unikalne wizyty