Rybnik - Nasze ma?e Ebro | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Gdzie b?dzie pycha, tam b?dzie i ha?ba, gdzie pokora, tam m?dro??. -Salomon


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Rybnik - Nasze ma?e Ebro

Rybnik - Nasze ma?e Ebro

Rybnik Nasze ma?e EbroPolskie Ebro - Jezioro RybnickieKa?dy okr?g PZW posiada w swoich granicach wody na które po prostu chce si? je?dzi? z racji ich uroku, zapomnienia przez innych w?dkarzy lub po prostu z racji zasobno?ci w interesuj?ce nas gatunki ryb.
Ka?dy z tych zbiorników posiada swoich fanów, niekiedy miejscowych a niekiedy takich którzy potrafi? przemierzy? setki kilometrów w?a?nie po to ?eby ?owi? na tym jednym, jedynym zbiorniku.
Niewiele okr?gów posiada tak? prawdziw? pere?k? jak okr?g Katowicki. Ta pere?ka to s?ynny na ca?? Polsk? (i nie tylko) Zalew Rybnicki zwany potocznie po prostu Rybnikiem.
Zosta? on utworzony dla potrzeb elektrowni Rybnik w 1972r i posiada powierzchni? 450 ha. Zbiornik niby niedu?y w porównaniu z innymi wielkimi akwenami a jednak jest to miejsce gdzie dzi?ki wy?szej ni? przeci?ta temperaturze wody najcz??ciej w Polsce ?owi si? olbrzymie ryby rozmaitych gatunków. Od dwukilowych p?oci b?d?cych gratk? dla wyczynowych sp?awikowców poczynaj?c, poprzez pot??ne karpie, amury i to?pygi, na ponad 100 kilogramowych sumach ko?cz?c.
Na tych ostatnich te? chcia?bym si? skupi? bo w?a?nie dzi?ki nim Jezioro Rybnickie zyska?o najwi?kszy rozg?os, zdobywaj?c tytu? naszego ma?ego Ebro.
W dobie coraz bardziej popularnego w?dkarstwa sumowego a tak?e coraz ?atwiejszego dost?pu do sprz?tu za niewielkie pieni?dze a jednak przystosowanego do po?owu tych s?odkowodnych gigantów coraz wi?cej ludzi decyduje si? za pogo? za t? w?a?nie ryb? ?ycia.
Dodatkowo dzi?ki specjalistycznym internetowym grupom dyskusyjnym bardzo ?atwo i szybko mo?na nauczy? si? wszystkiego na temat po?owu sumów. W Internecie mo?na znale?? zarówno opisy najlepszego sprz?tu, metod
po?owu a tak?e najlepszych okresów ?erowania.

Dla wi?kszo?ci w?dkarzy los nie jest jednak ?askawy gdy? w ich lokalnych wodach po prostu suma nie ma lub jest wytrzebiony dlatego ?e w dalszym ci?gu przez wielu jest uwa?any nie za ?ród?o fantastycznych emocji ale za ryb? konsumpcyjn?.
Wielu z nich w?a?nie dlatego decyduje si? na kosztowne zagraniczne woja?e nad rzek? Ebro do Hiszpanii gdzie nawet dla pocz?tkuj?cego ?owcy sumów upolowanie kilkudziesi?ciokilogramowego okazu nie jest niczym szczególnym je?li ma odrobin? szcz??cia i odpowiedni? pogod?.

Polskie Ebro - Jezioro RybnickieTo smutne zwa?ywszy na to ?e nasze Ebro mamy tu? pod nosem a przy umiej?tnej gospodarce zbiornikiem i w?a?ciwym podej?ciu samych w?dkarzy w krótkim czasie to w?a?nie Rybnik móg?by by? oblegany przez naszych rodzimych ?owców okazów. Wtedy zamiast zostawia? ma?e fortuny w obcym kraju mogliby wspomaga? turystyk? w?dkarsk? lokaln? spo?eczno?? Rybnika.
?eby jednak tak si? sta?o potrzeba jednak spe?ni? szereg warunków zaczynaj?c od skutecznej promocji zbiornika jako przyjaznego dla w?dkarzy, otwartego szeroko na turystyk? w?dkarsk? z przepisami umo?liwiaj?cymi skuteczne ?owienie okazowych sumów, karpi i amurów bez potrzeby naginania prawa.
Najwa?niejszy jednak warunek to wprowadzenie wzorem krajów zachodnich i skandynawskich górnego wymiaru ochronnego na interesuj?ce nas gatunki ryb.

Ju? od jakiego? czasu toczy si? w Internecie o?ywiona dyskusja i sami w?dkarze g?o?no wo?aj? o górny wymiar ochronny dla drapie?ników. Ten g?os to ochrona naszych interesów, interesów w?dkarzy ale poniek?d tak?e interesów PZW. To w?a?nie w?dkarze ?owi?cy sportowo a nie w celach konsumpcyjnych s? w stanie zap?aci? najwi?cej za mo?liwo?? z?owienia rekordu samym wspomagaj?c swoj? liczn? obecno?ci?, otoczk? turystyczn? na zbiornikach na których ?owi?.

Kluczowym elementem w tych decyzjach s? w?a?nie wymiary ochronne bo skoro cz?sto s?yszy si? o 100 kilogramowych sumach które zosta?y zabite i nikt ju? ich nie z?owi ponownie to po co traci? pieni?dze, lepiej pojecha? tam gdzie pomimo bezwzgl?dnego nakazu zabijania sumów 95% ich liczby i tak wraca do wody
Gdyby jednak na Zalewie Rybnickim wprowadzi? taki wymiar, zadba? o komfort w?dkarzy i o przepisy umo?liwiaj?ce skuteczne ?owienie okazów to nie by?o by sensu przemierza? tysi?ce kilometrów w poszukiwaniu adrenaliny. Nasze Ebro mieliby?my pod nosem nawet gdyby by?o ono cz??ciowo skomercjalizowane.
Mo?e naprawd? warto to przemy?le? dla dobra wszystkich zainteresowanych - nie tylko w przypadku Zalewu Rybnickiego ale tak?e innych akwenów.
Z perspektywy czasu górny wymiar ochronny mo?e uratowa? nasze rodzime wody.
Drugim warunkiem jest samo podej?cie w?dkarzy.
Jak pisa?em ju? wcze?niej zarówno skompletowanie sprz?tu nie jest kosztowne jak i nauka metod w obecnych czasach nie jest problemem i dlatego w?a?nie nasze wody coraz bardziej ubo?ej? w ryby. Potrafimy ?owi? skutecznie bo pomagaj? nam w?a?nie wszechobecne fora. Wielu w?dkarzy zrozumia?o ju? ?e je?li sami sobie nie na?o?ymy wewn?trznych ogranicze?, nie czekaj?c na wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego lub limitów, to za kilka lat z?owienie okazu b?dzie równe wygraniu w totolotka i prawie tak samo rzadkie. Wielu wedkarzy jeszcze tego nie zrozumia?o i powinni sobie zada? pytanie czy za te kilka lat b?d? chcieli ?owi? okazy czy dalej narzeka?, ?e ryb w Polsce nie ma i na szczupaki do Szwecji a na sumy trzeba je?dzi? nad Ebro.
To od nas samych w du?ej mierze zale?y jak b?dzie wygl?da? nasze w?dkowanie w przysz?o?ci.
Apeluje zatem o rozs?dek bo odp?ywaj?cy sum daje du?o wi?cej rado?ci ni? ten którego zabieramy a poza tym jak podro?nie mamy szans? ponownie z nim powalczy?.

Polskie Ebro - Jezioro RybnickieMam nadziej? ?e coraz wi?cej z nas b?dzie propagowa? w?dkarstwo rodzinne bo nie oszukujmy si? nasza pasja prowadzi cz?sto do zaniedbywania rodziny a przecie? nie ma nic pi?kniejszego jak aktywny wypoczynek z rodzin? na ?onie natury po??czony z sukcesami w?dkarskimi.

Polskie Ebro - Jezioro RybnickieZ w?dkarskimi pozdrowieniami Artur Betcher

Temat na forum: Kliknij ?eby przej?? do materia?u "Rybnik - Nasze ma?e Ebro" na forum

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

  • 578
    #1 Konrad Bartosik
    dnia 19 marca 2014 21:33
    Odno?nie w?dkowania rodzinnego, to jak mój Igorek podro?nie to zamierzam kupi? kemping i razem z ?ona i synem, je?dzi? w weekendy na sumy. Nawiasem mówi?c, najwi?cej ryb, to na?owi?em, gdy je?dzi?em z ?on? na nockiUsmiech. I to by?o najfajniejsze w?dkowanie, ognisko, kie?baski, co? gazowanego. Nie raz nas burza z?apa?a, a my w ma?ym namiociku. Teraz pojawi? si? Igi, i b?d? musia? sam je?dzi?, dopóki nie podro?nie. Mam nadzieje, ?e za?apie bakcyla hhe

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 12

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.56
47,453,912 unikalne wizyty