Przetwornik echosondy od zaplecza strony | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Zdrowy rozs?dek to rzecz, której ka?dy potrzebuje, ma?o kto posiada, a nikt nie wie, ?e mu brakuje. - Benjamin Franklin


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Przetwornik echosondy od zaplecza strony

września 09 2012 Bez kategorii Cezary Karpinski
Przetwornik echosondy od zaplecza strony

Przetwornik echosondy od zaplecza strony Przetwornik echosondy, parametry, poradnik w?dkarskiW poprzednim miesi?cu przeszli?my na nieco wy?szy stopie? poznania podstawowego elementu echosondy, jakim jest przetwornik. Zobaczyli?cie, jak w rzeczywisto?ci z czujnika rozchodzi si? energia ultrad?wi?kowa i jakie s? tego konsekwencje w odczytach sonaru.
W tym odcinku chcia?bym pokaza?, jak wykorzysta? specyficzne w?a?ciwo?ci czujników i jak dobra? je stosownie do preferowanych typów w?dkowania .B?dziecie te? mieli unikaln? szans? obejrzenia, jak wygl?daj? znane Wam przetworniki od ?rodka, na zdj?ciach rentgenowskich ukazuj?cych ich wn?trze.

Min??y ju? czasy, kiedy byli?my skazani tylko na przetwornik kupowany w komplecie z echosond?. Wystarczy wej?? na strony producentów sprz?tu sonarowego, aby zobaczy?, jak wiele ró?nych czujników mo?na pod??czy? do echosondy.


Zgodzicie si? ze mn?, ?e zupe?nie inne warunki powinien spe?nia? sprz?t u?ywany na g??bokich, morskich ?owiskach - w Norwegi, gdzie ?owimy na g??boko?ciach przekraczaj?cych 100 m, a inny na stosunkowo p?ytkich jeziorach, na których nasza w?dkarska aktywno?? skupia si? zazwyczaj na miejscówkach o g??boko?ci do 10 m.


Ostatnio na rynku pojawi?o si? du?o urz?dze? wyposa?onych w przetwornik o podwójnej cz?stotliwo?ci 83/200 kHz. Czujniki maj? kompaktowe wymiary i bardzo dobrze sprawdzaj? si? na niezbyt g??bokich ?owiskach. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, o którym pisa?em w poprzednim odcinku. Energia impulsów o cz?stotliwo?ci 83 kHz rozchodzi si? pod katem nawet 120 stopni, za? cz?stotliwo?? 200 kHz du?o w?ziej, bo pod k?tem ok. 60 stopni. Wszystko to sprawia, ?e pierwsz? z cz?stotliwo?ci powinni?my u?ywa? na ma?ych, za? 200 kHz na wi?kszych g??boko?ciach.
K?óci si? to z dotychczasowymi pogl?dami, wed?ug których cz?stotliwo?? ni?sza jest s?abiej poch?aniana przez wod? i powinna by? stosowana na wi?kszych  g??boko?ciach. Okazuje si?, ?e na stosunkowo p?ytkiej wodzie ró?nice odczytów zwi?zane z cz?stotliwo?ci? s? minimalne i o zastosowaniu decyduje szeroko?? wi?zki. Praktyczne podej?cie do tematu jest nast?puj?ce – u?ywajmy 83 kHz do wst?pnego wykrywania ryb. Z mojej praktyki wynika, ?e ?atwiej wtedy zauwa?y? ryby o wi?kszych rozmiarach.


U?ywam tej cz?stotliwo?ci tak?e wówczas, gdy podp?ywaj? do mnie koledzy z echosond?, która pracuje na przetworniku 200 kHz. Unikamy wzajemnego zak?ócania sygna?ów i zarówno ja, jak i oni, mo?emy aktywnie penetrowa? ?owisko blisko siebie.


Poznajmy teraz przetworniki morskie. Jedn? z wiod?cych firm na rynku jest firma AirmarAirmar produkuje niezwykle czu?e przetworniki do morskiego w?dkarstwa. Na szczególn? uwag?, moim zdaniem, zas?uguj? dwa z nich, gdy? dobrze pasuj? do dwóch ró?nych typów morskiego w?dkowania.


Je?li preferujecie morski trolling szukaj?c ?ososi lub troci, idealny b?dzie przetwornik TM270W.


Je?eli ?owicie przy dnie, na du?ych g??boko?ciach w poszukiwaniu dorszy lub innych ryb przydennych, to raczej wybierzcie TM260.


Ich parametry zebra?em w tabelce, a ró?nice w wy?wietlaniu zobaczycie na ilustracji.Przetwornik echosondy, parametry, poradnik w?dkarski, wi?zki sonaru echosonda


Przetwornik echosondy, parametry echosondy, poradnik w?dkarski, wi?zki sonaru, echosondaCzy przetworniki specjalizowane na morze mo?emy stosowa? na ?ródl?dziu?


Oczywi?cie tak. We?cie tylko pod uwag? fakt ich gabarytów i ceny. Na przyk?ad czujniki, o których napisa?em wcze?niej, wa?? ok. 4 kg i kosztuj? od 2000 do 4000z?. Je?li Was to nie przera?a, to nie ma ?adnych przeciwwskaza?.Transducery takie, w zale?no?ci od modelu, s? o wiele czulsze (od 25 do nawet 50 razy) od zwyk?ych, tanich przetworników. Jak wygl?daj? za?o?one na paw??y ?odzi – zobaczcie na zdj?ciuPrzetwornik echosondy, parametry echosondy, poradnik w?dkarski, wi?zki sonaru, echosonda

Na zako?czanie to, co obieca?em w poprzednim miesi?cu– anatomia przetwornika bocznego sonaru.Przetwornik echosondy, parametry echosondy, poradnik w?dkarski, wi?zki sonaru, echosondaWpad?em na nieco zwariowany pomys?, aby prze?wietli? ró?ne przetworniki. Normalnie zalane plastikiem elementy s? niewidoczne. Dopiero promienie rentgenowskie ujawniaj?, co si? w nich ukrywa. Na szczególna uwag? zas?uguje przetwornik bocznego sonaru. Zdj?cie ujawnia jego przedziwn? konstrukcj?. Przy okazji serdeczne podzi?kowania dla Pani kierownik pracowni RTG za pomoc w realizacji zdj??.


Pozdrawiam Cezary Karpi?ski
 


Echosondy w?dkarskie


Przygotowa? Cezary Karpi?ski

Komentarze

  • 1
    #1 Artur Betcher
    dnia 09 września 2012 20:10
    Ten news wisia? 2 miesi?ce tylko dlatego ?e w nim zawiera?a si? odpowied? na pytanie konkursowe w konkursie Best Sonar Usmiech Ca?y czas zatem by?a ona na forum Usmiech

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]

Aktualnie online

Gości online: 14

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.58
47,446,085 unikalne wizyty