Prosimy o pomoc. | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Znosi? z?o jest sposobem, aby je zniszczy?. -Antoine De Saint Exupery


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Prosimy o pomoc.

Prosimy o pomoc.

Prosimy o pomoc - Pomó?my ratowa? dziecko naszego kolegiWitam.
Jednemu z naszych u?ytkowników urodzi? si? 3 miesi?ce temu syn z wad? serca.
Prosz? wi?c wszystkich którzy mog? pomóc o przeczytanie tego materia?u.
Pami?tajcie ?e nasze w?dki, ko?owrotki, ?odzie i wszystko co dla nas na rybach wa?ne i tak nie jest nic warte kiedy w gr? wchodzi ratowanie ?ycia ludzkiego, ?ycia tych najmniejszych.
Pomó?my dlatego ?e jeste?my lud?mi i ?e tu na portalu wspieramy si? zawsze wzajemnie.
Nigdy nie prosili?my o pomoc dla forum, o pomoc na serwer i to si? nie zmieni, to szczególny przypadek i to dlatego bardzo prosz? ?eby?cie przeczytali materia? znajduj?cy si? pod zdj?ciem.

Antek KletschkaSzanowni Pa?stwo,

Nazywamy si? Monika i Filip Kletschka. Jeste?my rodzicami 13-tygodniowego Antosia.
Nasz synek urodzi? si? z bardzo rzadk? wad?, która dotyka mniej ni? 1% dzieciaczków rodz?cych si? z chorymi serduszkami. Anto? ma okienko aortalno- p?ucne.

Do Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego w Prokocimiu, gdzie w 3 dobie swojego ?ycia zosta? przewieziony nasz synek, rocznie trafia jedno, góra dwoje maluszków z tak? wad?.

W zdrowym serduszku aorta i pie? p?ucny oddzielone s? od siebie 2 ?cianami, dzi?ki czemu, krew utlenowana nie mieszka si? z nieutlenowan?. U naszego synka te dwa naczynia po??czy?y si? ze sob? na odcinku oko?o 1,5 mm. Z jednej strony to bardzo niewiele, co da?o nam czas - Antek nie musia? by? operowany w pierwszych tygodniach ?ycia, ale z drugiej strony nawet tak ma?e "nie za?atane" na czas okienko prowadzi do rozwini?cia si? u dziecka niewydolno?ci serca i wytworzenia nieodwracalnego nadci?nienia p?ucnego.

Zabieg operacyjny niemal z regu?y wymaga standardowego zastosowania kr??enia pozaustrojowego, czyli serduszko musi zosta? zatrzymane na oko?o godzin?. Istnieje równie? mo?liwo?? podwi?zania okienka jak przetrwa?ego przewodu t?tniczego - jest to zabieg operacyjny na bij?cym sercu. W trakcie obydwu zabiegów mo?e doj?? do uszkodzenia naczy? wie?cowych oraz zastawki aorty, tym bardziej, ?e nie s? to zabiegi wykonywane codziennie, wr?cz przeciwnie, malutkie okienko Antosia to prawdziwa rzadko??.
Dlatego w?a?nie chcemy odda? naszego synka w najlepsze mo?liwe r?ce - r?ce Pana profesora Edwarda Malca. Pan Profesor widzi mo?liwo?? zamkni?cia przecieku poprzez cewnikowanie serca, oznacza to, ?e nasz synek nie b?dzie musia? mie? otwieranej klatki piersiowej, rozcinanego mostka, zatrzymanego serduszka, nie sp?dzi wielu dni na intensywnej terapii, du?o mniejsze jest ryzyko powik?a? pooperacyjnych, a je?eli wszystko przebiegnie pomy?lnie ju? po 3 dniach b?dziemy mogli zabra? go do domu. USD w Prokocimiu nie zaproponowa? nam takiej metody leczenia poniewa? blisko?? naczy? wie?cowych oraz zastawki aorty stanowi du?e ryzyko i wymaga, aby zabieg zosta? przeprowadzony przez najlepszego, najbardziej do?wiadczonego kardiochirurga. Pan Profesor daje nam tak? szans?, chocia? ostateczn? decyzje o metodzie zamkni?cia okienka b?dzie mo?na podj?? dopiero na miejscu, w klinice w Monachium. Gdyby jednak okaza?o si?, ?e cewnikowanie nie jest mo?liwe i konieczna b?dzie operacja, to wiemy, ?e ?ycie i zdrowie naszego synka b?d? w r?kach najlepszego polskiego kardiochirurga dzieci?cego i ?e zrobi on dla naszego dziecka wszystko co mo?liwe.

Koszt cewnikowania serca w Monachium wynosi oko?o 7 tysi?cy Euro i uda?o nam si? zebra? tak? kwot?. Aby jednak dziecko zosta?o przyj?te do kliniki musimy pokry? koszt ewentualnej operacji czyli 21 700 Euro - tej sumy ju? nie jeste?my w stanie samodzielnie zgromadzi?. Je?eli uda si? zamkn?? przeciek poprzez cewnikowanie, wówczas szpital zwróci Fundacji ró?nic?, a pieni??ki te b?d? mog?y uratowa? zdrowie i ?ycie innego malucha. Serduszko Antosia musimy za?ata? najpó?niej do 7 miesi?ca jego ?ycia, by? mo?e szybciej.

Nie jest ?atwo prosi? o pomoc, szczególnie finansow?. Jednak?e Anto? jest ca?ym naszym ?wiatem , kochamy go nad ?ycie i zrobimy wszystko co mo?liwe, aby by? bezpieczny, aby jak najmniej cierpia?, aby jak najszybciej wróci? do zdrowia. Je?eli mo?ecie nam Pa?stwo pomóc, b?dziemy Wam za to wdzi?czni do ko?ca ?ycia. Ka?da z?otówka jest dla nas bezcenna!

Prosimy jeszcze o jedno - opowiedzcie o Antku swoim znajomym, kolegom z pracy, rodzinie.

Im wi?cej osób b?dzie chcia?o mu pomóc, tym wi?ksza szansa, ?e uda si? zgromadzi? potrzebn? kwot?.

Za ka?d? okazan? pomoc bardzo, bardzo serdecznie dzi?kujemy!

Monika , Anto? i Filip KletschkaAntkowi mo?na pomóc dokonuj?c wp?aty na rachunek Fundacji:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem "Antek Kletschka"

Dla wp?at zagranicznych:
USD PL93 1600 1101 0003 0502 1175 2024
EUR PL50 1600 1101 0003 0502 1175 2022

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk

Informujemy równie?, ?e wszelkie darowizny podlegaj? odpisom podatkowym:

- dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu

- dla osób prawnych limit do 10% od dochodu
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis nie pobiera ze zbieranych funduszy ?adnych prowizji ani innych kosztów zwi?zanych z prowadzeniem zbiórki. Wszystkie osoby zaanga?owane w dzia?alno?? Fundacji robi? to zupe?nie bezinteresownie, nie pobieraj?c z tego tytu?u ?adnego wynagrodzenia

http://corinfantis.pl/index.php?text=455

Temat w którym mo?ecie wyrazi? poparcie na Forum znajdziecie tutaj: Pomó?cie ratowa? ?ycie dziecka

Przygotowa? Artur Betcher


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 38

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
46,885,223 unikalne wizyty