Po rekordowego suma do Polski | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Jest taka cierpienia granica, za któr? si? u?miech pogodny zaczyna. -Czes?aw Mi?osz


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Po rekordowego suma do Polski

Po rekordowego suma do Polski

Po rekordowego suma do PolskiWitam.
Postaram si? opisa? wypraw? do Polski w jak najwi?kszym skrócie gdy? po powrocie doskwiera mi brak czasu.
Wyprawa zacz??a si? kiepsko bo ju? po 400 metrach od wyjazdu co? strzeli?o i trzeba by?o si? nieco pobrudzi?.

Wyprawa po rekordowego suma
Finalnie jednak dojechali?my szcz??liwie do Darka Kucharskiego i wyp?yn?li?my na nauk? ?owienia za pomoc? kwoka.
Tylko chwil? mieli?my na nasze schadzki na wodzie gdy? co chwila tak si? Odra z nami bawi?a ?e a? mój syn stwierdzi? ?e mamy szcz??cie ?e ?yjemy po której? b?yskawicznej ewakuacji.
Co? si? co prawda nawet nam uwiesi?o na haku w nieca?? minut? od pierwszego pukni?cia kwokiem mojego na Odrze ale ju? potem warunki nam nie pozwoli?y na jakiekolwiek ?owienie.

Wyprawa po rekordowego suma
Widzia?em jednak na ekranie echosondy takie sumy o których tu na Sekwanie mog? jedynie pomarzy?. Czar zupy rybnej jak? jest Sekwana prys? ale o tym na koniec.
Mam nadzieje jednak ?e ten czas który razem z Darkiem po?wi?cili?my na nauk? przyniesie efekty i ?e Darek nied?ugo poka?e co tam w Odrze piszczy :)

Nast?pnym przystankiem by? Sandomierz.
Tam z miejscowym pukaczem pop?ywali?my sobie przez 4 godzinki po do?kach. Od razu napisze ?e je?li kto? w tamtych rejonach ?owi sumy z Wis?y na kwoka to jest to kozak i ja takiego pozna?em. Marcinie pozdrawiam i dzi?kuj? za wspólne w?dkowanie.
Te kilkana?cie ciekawych do?ków jest tak przepukane przez kilkunastu którzy si? w to bawi? w tamtych rejonach ?e nie widzieli?my ani jednej ryby. Kilkana?cie kilometrów w gór? i w dó? od Sandomierza padaj? jednak ryby powy?ej 220cm gdzie dla nas tu na Sekwanie jest to ogromna rzadko??. Niemniej jednak suma w tamtych okolicach jest tak ma?o ?e w porównaniu do Wis?y w innych miejscach, Odry i Sekwany mo?na to nazwa? bezrybiem.
Na tym króciutkim wypadzie zako?czy?em ?owienie w Sandomierzu gdy? tak naprawd? pojecha?em tam w sprawach rodzinnych.
Pojawi?a si? jednak opcja zahaczenia o P?ock jak b?d? odwozi? po?yczon? ?ódk? do stoczni w Warszawie.
Bardzo chcia?em po?owi? na Wi?le w miejscu gdzie ona ma jakiekolwiek g??bokie koryto wi?c d?ugo si? nie zastanawia?em.
Pierwsze sumy wypuka?em tam zaraz po zwodowaniu ?odzi.

Wyprawa po rekordowego sumaWyprawa po rekordowego sumaWi?kszo?? jednak by?a taka bo te wi?ksze gry?? nie chcia?y ze wzgl?du na rodzaj u?ytej przyn?ty a o czym przekonali?my si? ju? pó?niej.

Wyprawa po rekordowego sumaNie powala?y wielko?ci? ale te? widzia?em konkretne ?uki które po kwoczeniu wstawa?y i dawa?y nadziej?.

Wyprawa po rekordowego sumaPomimo tego ?e prosto z trasy si? wodowa?em postanowili?my z Tomkiem zosta? kilka minut d?u?ej :D Zostali?my w sumie 4 godziny :D
Konkretne ?uki o których pisa?em wcze?niej by?y ?adne bo na Sekwanie takie rzadko widuje ale dopiero to co zobaczy?em po zmroku podnios?o ci?nienie do granic.
Kilka minut po 23:00 pot??ne uderzenie na przyn?t? i po nieca?ych 10 minutach na ?odzi zameldowa? si? sum 232cm. Ju? po ?uku na echo widzia?em ?e to rekordowa ryba.
Hol trwa? mo?e z 5 minut, drugie tyle to m?czenie go na powierzchni ze spektakularnymi zrywami oraz podebranie go.

Rekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yRekordowy sum z Wis?yW?dka u?yta do tego na forumow? zni?k? kosztuje 85z?.... a hol by? pi?kny.

Krótki filmik:
To Mikado Catfish 210cm ( nawiasem ze sklepu Eldorado z którym wspó?pracujemy) a nie wydumane kijaszki po kilkaset i wi?cej z?otych kupowane g?ównie dla szpanu czy przez niewiedz? a pod wp?ywem reklam naganiaczy. Jeden z ludzi ?owi?cych w Polsce du?o ?adnych sumów stwierdzi? ?e lepszych w?dek na okazy ni? ta Mikado czy Robinson Power Stick nie widzia? i ?e ju? sporo tych lanserskich po?ama?. Podejrzewam ?e on sam ma na koncie wi?cej z?owionych okazów ni? te wszystkie teamy razem do kupy wzi?te co oblepione od stóp do g?ów s? jakim? badziewiem ?eby na zdj?ciach ?adniej wygl?da?o a którzy jednego suma b?d? wa?kowa? 50 razy wsz?dzie gdzie si? da tylko po to ?eby sprzeda? ros?a a naiwni kupowali :) O tym naganianiu i metodach urabiania potencjalnego klienta ( setki zdj?? paru sumów, zdj?cia sumów po 160cm tak ?eby przynajmniej na dwójk? wygl?da?y itp itd napisz? osobny materia?). Ostatnio kupi? Never Crank i bardzo ?a?uje, Robinson za stówk? 4 razy ta?szy a znacznie lepszy w holu. To samo si? tyczy Catfisha. Ja dokupuje dla Radka Mikado a dla mojego drugiego syna Roberta Robinsona. Odbiegam tu od tematu ale pora?a mnie niewiedza ludzi na temat tego co dobre i zaczynam si? zastanawia? czy aby w polskim sumiarstwie bardziej nie chodzi o stan posiadania ni? o wyniki. W jednym sklepie jak stwierdzi?em ?e to co tak zawzi?cie reklamuj? ma katastrofaln? jako?? w stosunku do ceny to wr?cz baba na mnie naskoczy?a pomimo tego ?e ona to gówno wie o sumach a jedynie chce sprzeda?... Jak ja ?mia?em przy klientach powiedzie? ?e szukam tej i tej w?dki bo to co oferuj? a co kosztuje krocie to przereklamowany i kolorowy badziew... Dobrze ?e jej m?? by? spokojniejszy bo i ja potrafi? wygarn??.
Ogólnie w ka?dym sklepie w którym by?em na suma poleca si? to co drogie a nie to co dobre. Byle doi? z potencjalnego klienta. Tego co dobre to najcz??ciej nie ma bo jak tak? Mikado sprzedadz? to ma?o zarobi? i w?dka na lata. My na ni? mamy kilkadziesi?t sumów z?owione( tylko z wczoraj i przedwczoraj razem 20szt) i pewnie jeszcze setki z?owi a si? nie po?amie.

Podzi?kowania dla Kamila za pomoc i zdj?cia :)

Wyprawa po rekordowego sumaWracaj?c do tematu to jego wypuszczeniu po 40 minutach drugie pot??ne uderzenie ci?gn?ce za r?k? do wody i niestety pora?ka gdy? po chwili sum Tomkowi zerwa? plecionk? 0,58 która si? gdzie? na ko?owrotku zapl?ta?a.
Drugi by? równie wielki jak ten, taki sam odczyt, wolne podej?cie do przyn?ty i piorunuj?cy atak.
W pó?torej godziny uda?o mi si? wykwoczy? dwie przepi?kne ryby.
Sko?czyli?my pó?no w strugach deszczu i do tego uczcili?my suma ma?ym browarkiem. Nikt nie mia? si?y sprz?ta? wi?c rano ?ódka wygl?da?a tak:

Wyprawa po rekordowego sumaP?ock jednak nas nie rozpieszcza?, rekord z?owiony w strugach deszczu i ca?y czas by?o tak:

Wyprawa po rekordowego sumaRazem pad?o w dwa dni kilkana?cie sumów, wi?kszo?? maluchów do 150cm ale ta wyci?gni?ta i ta zerwana to kwintesencja wyprawy. Syn Tomka równie? ?owi?c z nami wyholowa? swój rekord.

Wyprawa po rekordowego suma


Ostatniego dnia pobili?my kolejny rekord i to zdj?cie nie jest pozorowane, ryba nie jest nabita. Po prostu Tomek wyci?gaj?c woblera zauwa?y? co? takiego :D

Wyprawa po rekordowego sumaSporo czasu równie? po?wi?cili?my na nauk? kwoka przez Tomka który ju? kupi? ?ód? z silnikiem nadaj?c? si? do tej metody :) Równie? i za Tomka trzymam kciuki i czekam na pierwsze efekty z tego ?owiska z?owione przy pomocy kwoka.
Do tego wszystkiego trzeba doda? ?e ryb podobnych wielko?ci? wychodzi?o znacznie wi?cej, przez dwa dni kilkana?cie z czego kilka takich gdzie ?uk by? pó?torej razy szerszy a to znaczy ?e by?y to ryby 250+ i to grubo. P?ock rzeczywi?cie zas?u?y? na swoj? opini? je?li chodzi o sumy. Nie pytajcie mnie gdzie to, jak przyjedziecie do P?ocka to sami zobaczycie gdzie rekordy si? ?owi bo ?ódek tam wi?cej ni? mrówek w mrowisku. Wi?kszo?? trolinguje i puka a reszta ?owi stacjonarnie i bierze do wora wszystko co popadnie. To temat rzeka ale szkoda nerwów.

Na tym sko?czy?em ?owienie w Polsce bo ta chwila u Rafa?a pod Opolem gdzie ?owi? w ogóle nie sz?o pomimo 4 bra? ( ?adnego z atakuj?cych sumów na echo nie widzia?em gdy? warunki na to nie pozwoli?y) raczej te? wymian? do?wiadcze? ni? ?owieniem by?a. Mam nadziej? ?e wymiana by?a owocna i czekam na pierwsze sumy z?owione na kwoka przez Rafa?a :)

Jeszcze przed wyjazdem zbierali?my rosówki z tym ?e trzeba by?o kombinowa? jak za?atwi? czerwone ?wiat?o i tu podzi?kowania dla szwagierki...... :D

Wyprawa po rekordowego sumaWracaj?c do zupy rybnej, basenu itp etc...... :D
Tylko w dwóch miejscach w Europie widzia?em 4 metrow? warstw? ryb przez któr? ?owienie na kwoka stawa?o si? prawie ?e niemo?liwe ( zag?uszaj? przyn?t?). By?o to Ebro i Wis?a ko?o P?ocka.
Nawet na Ebro nie widzia?em tylu ryb powy?ej 2m co na Wi?le i Odrze.
Tylko na Ebro, na Wi?le, na Rodanie i na Odrze widzia?em ryby powy?ej 230cm na echosondzie. Na Sekwanie to niemo?liwe je?li chodzi o rejon Pary?a.
Na wszystkich rzekach których ?owi?em potrafi wystartowa? do kwoka kilka sumów na raz ale s? to maluchy do 150cm.
Wielu sumiarzy z okolic P?ocka ma na koncie 250cm+ z tym ?e nikt tym si? nie chwali je?li nie ma na celu zareklamowania czego?, sprzedania itp. Na Sekwanie nie ma jeszcze nikt takiej ryby i jeszcze sporo wody up?ynie zanim si? to stanie.
Sekwana jest obfita w suma gdy? ma?o kto cokolwiek bierze ale 2m+ nie ?owi si? na co dzie? i jest to sukces. Najwi?cej jest maluchów i ryb do 180cm. Rozmawiaj?c z koleg? znaj?cym dog??bnie temat po?owu suma w Polsce dowiedzia?em si? ?e zna ze 30 sumiarzy co takie i wi?ksze w Polsce ?owi? cyklicznie z tym ?e po prostu tym si? nie chwal? bo i nie maj? w tym ?adnego interesu. Gorzej, je?li si? pochwal? to nast?pnego dnia ?owisko zape?ni si? ?ódkami, w?dkarzami na brzegu i zostanie spalone nawet je?li na zdj?ciu nie b?dzie wida? miejscówki bo ka?dy miej wi?cej wie gdzie dana osoba ?owi.
W trakcie kiedy ja ?owi?em w Polsce jeden na najlepszych sekwa?skich pogromców sumów og?osi? ?e wytarga? z Sekwany swój rekord 224cm.
W trakcie mojego krótkiego pobytu w Polsce takich ryb i wi?kszych pad?o 6 o których ja wiem a o których nie wiem to pewnie jeszcze kilka razy tyle gdy? wi?kszo?? nie chwali si? tym na forach lub na FB. Nie by?em wi?c rodzynkiem który z?owi? wielk? ryb? ( w P?ocku by?a to w tym czasie najwi?ksza ale na innych rzekach te? ?adne pada?y ) ale jednym z kilkunastu którym si? to w tym czasie na ró?nych polskich rzekach uda?o.
Podsumowuj?c cudze chwalicie swego nie znacie. Nie potrzebna jest Sekwana, Rodan, Ebro, Pad czy inne rzeki ?eby z?owi? rekordowego suma. Na te rzeki je?dzi si? po przygod? a nie ?eby z?owi? ryb? bo prawdziwe okazy ?yj? z dziada pradziada w Polsce.
Oczywi?cie o suma 2m+ na Ebro ?atwiej gdy? pomimo tych tabunów tam je?d??cych woda nie ma a? takiej presji. Odno?nie presji w?dkarskiej to ksi??k? by mo?na by?o o polskich zbiornikach napisa? wi?c sobie daruj? cho? pierwszy raz w ?yciu tyle ?odzi i w?dkarzy widzia?em. Na pewno negatywnie to wp?ywa znacznie na mo?liwo?? z?owienia rekordu ale ludzie specjalizuj?cy si? w ?owieniu sumów i maj?cy odpowiednie do?wiadczenie problemów i z tym nie maj?.
Ja po mój rekord musia?em si? wybra? do Polski a po tym co tam zobaczy?em ju? ustalili?my z ?on? ze w przysz?ym roku robimy miesi?c lub wi?cej wakacji w?a?nie w Polsce gdzie na kilku rzekach i zbiornikach b?d? si? bawi? w ?owienie sumów. Zostawi? ten mój Sekwa?ski "basen" i "zup? rybn?" i pojad? na te bezrybne polskie rzeki si? m?czy? beka Po prostu raz ?e tam ?atwiej o suma 2m+ ni? u nas na Sekwanie ( na wodach dla mnie obcych gdzie w?dkowa?em pierwszy raz w ?yciu wyniki uznaje za zadowalaj?ce cho? z uwagi na mnogo?? potworów mog?o by? znacznie lepiej) a dwa ?e mam tam szanse na prawdziwy rekord gdzie u nas to jeszcze nie mo?liwe ( ale za par? do parunastu lat ju? b?dzie). Wol? te? Polsk? ni? inne klimaty ( Rodan, Ebro) poniewa? bardzo mi odpowiada polski klimat i to ?e na wodzie i poza ni? mo?na zamieni? kilka s?ów po polsku. Rzeki s? te? pi?kne i maj? swój klimat, taka odmiana od tego co mam tutaj. Jedziemy na d?u?ej po to ?eby w dni które eliminuje nas pogoda ( wiatr, ulewy) móc si? pobawi? i pozwiedza? z rodzin? a kiedy b?dzie ?adniej po?owi? gdy? podczas mojego pobytu na 12 dni które mog?em przeznaczy? na ?owienie uda?o si? w sumie niepe?ne 3 i to wliczaj?c czas szkole? a nie ?owienia faktycznego. W przysz?ym roku zabieram ze sob? to : :)

Wyprawa po rekordowego sumaNa koniec podzi?kowania.
Dzi?kuje Darkowi Kucharskiemu i Ewie ?e mnie z ca?? moj? rodzin? przyj?li pod dach i ugo?cili. Naprawd? serdeczni jeste?cie.
Dzi?kuje Tomkowi z P?ocka i jego ?onie Darii za przyj?cie mnie pod dach i ugoszczenie, nakarmienie, upranie i za to ?e nie pozwoli? Tomek mnie zje?? Leili :D Patrycji ?e nas wozi?a nawet po nocach :) Naprawd? pozytywna to rodzinka, wypisz wymaluj kopia Betcherków :)
Dzi?kuje Jackowi i Monice z Warszawy ?e nas ugo?cili, przenocowali. Tomkowi i Agnieszce za wspania?? kolacj?.
Rafa?owi i And?elice spod Opola za nocleg, pomoc w zbieraniu rosówek i wszystko inne. Fajn? masz rodzink? Rafale i dobr? ?on?.
Kamilowi którego obudzili?my l?duj?c na pla?y ?eby zmierzy? mój rekord dzi?kuje za pomoc i browarki które nam nast?pnego dnia podrzuci? na ?ód? oraz za zdj?cia.
Marcinowi za rundk? honorow? po Wi?le w Sandomierzu dzi?ki czemu zrozumia?em specyfik? takiej p?ytkiej wody i dzi?ki czemu teraz na ka?dej takiej rzece jestem w stanie sam namierzy? sumy. To by?a wzajemna pomoc i mam nadziej? ze i moje jakie? rady te? si? przydadz?.
Ogólnie spotka?em nad wod? i nie tylko samych pozytywnych ludzi i to buduj? wiar? w innych. Na co dzie? widz? wsz?dzie nienawi?? w polskim necie i to przera?a ale maj?c kontakt bezpo?redni z lud?mi wida? ?e wi?kszo?? jest jednak normalna, rodzinna i przyjacielska. B?d?c u nich wszystkich czu?em si? jak w domu, moja rodzina równie? i za to dzi?kuje.
Ogólnie to ten wyjazd by? obfity w mnóstwo ciekawych i zabawnych sytuacji ale gdybym je wszystkie opisa? to zajmowa? by ten elaborat trzy razy tyle miejsca i by?by nie do przeczytania.
Do P?ocka jad?c zabra?em ca?y sprz?t, ?ód?, ciuchy ( które przemoczy?em wszystkie pierwszego dnia nie zamykaj?c na ulewie plecaka jak mierzyli?my mój rekord :D ) i wszystko na suma a zapomnia?em za?o?y?.... butów :D Trzy dni w klapkach pod prysznic i skarpetkach - polak na wakacjach :D A? chcia?em na tytu? tego elaboratu wybra? "W papciach po rekord sumowy" :D
Sam opis warunków pogodowych, ?ami?cych si? ga??zi, ucieczek z wody podczas huraganów i spadków temperatury wody o kilka stopni nadawa? by si? na osobny temat dlatego te? zostawi? t? wersj? skrócon? do minimum.
Pomin? te? perypetie z kupnem jednodniowych zezwole? gdzie ?aden skarbnik takowych nie posiada ( wr?cz niektórzy nie maj? poj?cia ?e takowe istniej? i od r?ki sprzedaj? ca?oroczne t?umacz?c ?e to jedyne wyj?cie) i to ?e ?owienie w Polsce jest najdro?sze ze wszystkich krajów w których ?owi?em bo szkoda nerwów na te abstrakcje zwi?zane z PZW. Podzi?kowania dla Marcina z Sandomierza i skarbnika kumatego który oderwa? si? od pracy ?eby przyjecha? i mi takie na okr?g sprzeda?.
Pozdrawiam wszystkich i ju? czekam na wyjazd do Polski w przysz?ym roku.

Temat na forum: Po rekord sumowy do Polski

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

 • 3781
  #1 Viking
  dnia 24 lipca 2016 15:34
  No to sobie po?owili?cie graty ,Artur co to za robactwo was obleg?o podczas jednej z sesji zdj?ciowej -czyby j?tka sie wtedy roi?a?
 • 1
  #2 Artur Betcher
  dnia 24 lipca 2016 15:42
  Tak, j?tk? to ja znam ju? nawet ze smaku, wpada?a we wszystkie otwory i a? si? ba?em na ?odzi wysika? Haha
 • 3781
  #3 Viking
  dnia 24 lipca 2016 16:19
  A pami?tasz jaki to byl dzie? i godziny tzn któregob to bylo ,u mnie okolo 21 lip. szla ale nie moglem jecha? ,ciekawi mnie czy j?tka roi sie w tym samym czasie niezale?nie od rejonu .
 • 1
  #4 Artur Betcher
  dnia 24 lipca 2016 16:22
  W nocy z 12 na 13 lipca.
 • 6933
  #5 Jakub Ciecierski
  dnia 25 lipca 2016 01:19
  A? szkoda ?e si? nie spotkali?myUsmiech jestem z P?ocka i doskonale znam miejsca ze zdj??.Mam nadzieje ?e za rok mo?e si? uda gdzie? spotka? Usmiech
 • 1
  #6 Artur Betcher
  dnia 25 lipca 2016 08:22
  Nie gniewajcie si? ale ja nie chcia?em zbiegowiska i dlatego nie og?asza?em ?e b?d? w Polsce ?owi? oraz miejsc w których b?d? ?owi?. I tak spotyka?em sporo ludzi których nie zna?em a którzy Forum Sumowe znali i którzy zadawali mi mnóstwo pyta?. Nie byli oni ?li ale poch?ania?o to sporo czasu i nawet raz dosz?o do sytuacji gdzie w P?ocku musieli?my planowa? jak tu cichaczem przemkn?? si? do ?odzi ?eby nie nadzia? si? na przystani na seri? pyta? bo wiedzieli?my ?e stracimy mas? czasu którego i tak by?o ma?o. Cieszy mnie to ?e wielu których przypadkowo spotka?em zna doskonale nasze forum ale t?umaczenie ka?demu z osobna jaki? tam rzeczy zwi?zanych z ?owieniem suma poch?ania?o czas którego i tak du?o nie mieli?my a jak do tego doda? zm?czenie tras?, nocnym ?owieniem i innymi rzeczami to stawa?o si? to mocno uci??liwe.
 • 2420
  #7 ergie1
  dnia 26 lipca 2016 13:15
  Fajna wyprawa i przygoda !!!
 • 7559
  #8 Wolf
  dnia 26 lipca 2016 14:54
  No ?adne w?sacze musz? przyzna?. Je?eli chodzi o w?dki Mikado to si? zgadzam w 100%, sam u?ywam do gruntowego po?owy sumów w?dki tej firmy i nie mam zamiaru inwestowa? w inn?. Przykre jest tylko to co mówisz o ludziach ?owi?cych z brzegu... Sam nigdy nie zabieram z?owionych sumów, ale przekonywa? Ci? o tym nie b?d?.

  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 14

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.66
47,446,037 unikalne wizyty