Konkurs Sebile - Wygraj przyn?ty spinningowe Sebile | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

"Kiedy co? uparcie ga?nie - zaufaj iskierce nadziei." [ Wojciech Bartoszewski ]


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Konkurs Sebile - Wygraj przyn?ty spinningowe Sebile

Konkurs Sebile - Wygraj przyn?ty spinningowe Sebile

Konkurs Sebile - Wygraj przyn?ty spinningowe SebilePrzyn?ty spinningowe SebileWitam.
Czas na kolejny ma?y konkursik dla rozgrzania emocji.
Temat ten razem z warunkami konkursu nale?y przeczyta? w ca?o?ci i uwa?nie.
Tym razem sponsorem jest przedstawiciel marki Sebile na Polsk? oferuj?cy przyn?ty spinningowe a prowadzony przez braci Konrada i Remigiusza Kola?czyk.
Konkurs b?dzie ?ci?le zwi?zany z przyn?tami Sebile a tak?e b?dzie nieco obrazkowych zgadywanek :)
Na koniec te? wyja?ni? zasady wspó?pracy firmy Sebile z naszym portalem.


Do rzeczy zatem

Pytania:

1. Ile z?owionych gatunków ryb ma na koncie twórca woblerów Sebile czyli Patrick Sebile?
2. Z poni?szych zdj?? nale?y odczyta? jaki wobler Sebille zosta? u?yty do po?owu tego suma a jaki do po?owu tego szczupaka?
Dodam ?e s? to dwa ró?ne.
Wystarczy poda? modele, nie trzeba rodzaju czyli na jak? g??boko?? schodz?.
3. Z poni?szych zdj?? nale?y te? odczyta? d?ugo?? i suma i szczupaka.
Ile centymetrów mia? szczupak z?owiony na woblera Sebile a ile sum z?owiony na woblera Sebile?

Rekordowy szczupak wobler SebileSzczupak z?owiony na woblera SebileSum Spinning woblery SebileSumy woblery spinning SebilePrzyn?ty spinningowe na sumaDu?y sum z?owiony na spinningJak widzicie dwa pierwsze pytania wymagaj? przewertowania strony Sebile a trzecie wprawnego oka :)

Nadsy?anie odpowiedzi

Odpowiedzi prosz? wysy?a? na adres mailowy w?a?ciciela portalu Forum Sumowe arturbetcher@gmail.com lub na prywatn? wiadomo?? tu na portalu do u?ytkownika Artur Betcher
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest równie? potwierdzenie ch?ci uczestnictwa tego w tym temacie.
W temacie nie wolno podawa? odpowiedzi.

Nagrody:

Nagrodami b?d? 3 umowne bony na maksymaln? kwot? 150z? ( po jednym na osob? ) do wykorzystania na zakup przyn?t Sebile bezpo?rednio ze strony www.sebile.pl.
Kwota 150z? jest to kwota maksymalna i oznacza to ?e nawet je?li kto? wykorzysta tylko 40z? to nie ma mo?liwo?ci zwrotu pozosta?ej kwoty tak wi?c dla w?asnego dobra nale?y tak dobiera? przyn?ty ?eby wykorzysta? ca?o?? :).
Przesy?ka oczywi?cie jest gratis. Nagrody nale?y wykorzysta? w terminie maksymalnie pó? roku od dnia losowania.
Z uwagi na to ?e oferta na stronie dystrybutora jakim jest www.sebile.pl jest bardzo szeroka niektóre d?ugo?ci i kolory poszczególnych modeli mog? by? niedost?pne w danej chwili.
W takim przypadku prosimy o wyrozumia?o?? i cierpliwo??, dystrybutor mo?e zaproponowa? inny kolor lub termin zamówienia nieco mo?e si? wyd?u?y? o czas sprowadzenia produktu od producenta.

Regulamin konkursu.

1. Osoba musi by? zarejestrowana na portalu i jako nicka posiada? imi? i nazwisko.
2. Osoba powinna mie? przynajmniej 50 punktów za aktywno?? przed przyst?pieniem do konkursu. ( ewidentne nabijanie ma?o znacz?cych postów celem uzyskania wymaganej liczby punktów skutkuje blokad? konta)
3. Wygrany nie ma mo?liwo?ci otrzymania gratyfikacji pieni??nej jako równowarto?ci wygranej w konkursie.
4. W?a?ciciel Forum Sumowe znaj?c odpowiedzi rezygnuje automatycznie z uczestnictwa w konkursie. Józef Pojedyniec te?.
5. Osoby uczestnicz?ce w konkursie zgadzaj? si? na opublikowanie nazwiska na portalu i przekazanie go w przypadku wygranej w?a?cicielowi www.sebile.pl celem weryfikacji.
6. Termin nadsy?ania zg?osze? mija 13.08.2012r a lista trzech osób wygranych zostanie podana 14.08.2012r.
7. Wygrane w konkursie nie mo?na przekazywa? innym osobom, nie podlegaj? one odsprzeda?y.
8. Nie wykorzystanie nagrody w przeci?gu 6 miesi?cy od momentu og?oszenia wyników skutkuje jej anulacj?.
9. Podstaw? przyznawania nagród b?dzie prawid?owe odpowiedzenie na wszystkie pytania z tym ?e odpowiedzi na dwa pierwsze s? niezb?dne ?eby na podstawie trzeciego przyzna? nagrody tym których odpowiedzi b?d? najbli?sze prawdy. Wygl?da to tak ?e je?li osoba odpowie ?e sum mia? 120cm a szczupak 50 a faktyczna wielko?? suma b?dzie wynosi? 125cm a szczupaka 55 to znaczy ?e pomy?ka wynosi 10cm. 3 osoby maj?ce najmniejszy margines b??du otrzymuj? nagrody ale warunkiem jest prawid?owe odpowiedzenie na 2 pierwsze pytania. Je?li si? oka?e ?e nie b?dzie 3 osób które prawid?owo odpowiedz? na dwa pierwsze pytania to kierowa? si? b?dziemy tylko pytaniem trzecim. Oczywi?cie w tym przypadku je?li b?dzie tylko jedna lub dwie albo trzy osoby które prawid?owo odpowiedz? na pierwsze dwa pytania to te osoby automatycznie wygrywaj?.
Znaczy to ?e je?li tylko jedna osoba odpowie prawid?owo na dwa pierwsze pytania to pozosta?e dwie nagrody trafi? do tych z najmniejszym marginesem b??du w odpowiedzi na trzecie.
W sytuacji kiedy wi?cej ni? 3 osoby podadz? prawid?ow? odpowied? na dwa pierwsze pytania oraz b?d? wszystkie mia?y taki sam margines b??du w trzecim decyduje kolejno?? zg?osze?.
10. Lista uczestników b?dzie na bie??co aktualizowana w temacie na forum.
11. Ka?dy uczestnik konkursu zgadza si? automatycznie z postanowieniami konkursu i regulaminem Konkursu Sebile.


Teraz ju? poza konkursem jak obieca?em przedstawi? ma?? historie nawi?zania wspó?pracy z dystrybutorem przyn?t Sebile.

Prawie 2 miesi?ce temu wys?a?em zapytanie do przedstawiciela firmy Sebile na Polsk? o woblery sumowe.
Dopiero po miesi?cu dosta?em odpowied? (urlop) ?e owszem, posiadaj? woblery sumowe.
Umówili?my si? na rozmow? i w jej trakcie w?a?ciciel zaproponowa? mi ?ebym przetestowa? dla Sebile par? woblerów.
Grzecznie odmówi?em twierdz?c ?e mi nie wypada ale wpad?em na pomys? i nast?pnego dnia znów rozmawiali?my.
Zaproponowa?em wi?c ?e mog? przetestowa? przyn?ty pod kilkoma warunkami:
Pierwszym by?o przyst?pienie dystrybutora Sebile do projektu zni?ek.
Drugim fakt ?e oprócz mnie testowa? b?dzie jeszcze przynajmniej jedna osoba z forum w dodatku nie zwi?zana z administracj?.
Trzeci warunek to zorganizowanie konkursu dla u?ytkowników tak ?eby i stali u?ytkownicy portalu mogli zyska? na tym.
W ten w?a?nie sposób testerem Sebile oprócz mnie zosta? Józef Pojedyniec ( rozumiem Józefie ?e ju? do mnie jedzie wi?niówka ;)) a u?ytkownicy maj? 2 nak?adaj?ce si? na siebie konkursy.
Dodatkowo W?a?ciciele zapewnili ze b?d? dba? aktywni o u?ytkowników tego portalu i na tym si? nie sko?czy co mnie oczywi?cie cieszy bo to u?ytkownicy s? budulcem reklamy firm z nami wspó?pracuj?cych i Wam si? to po prostu nale?y.

Mam nadziej? ?e wspó?praca z polskim przedstawicielem firmy Sebile b?dzie zawsze si? dobrze uk?ada? z korzy?ciami dla wszystkich stron.

Temat w którym mo?na zg?osi? ch?? uczestnictwa znajduje si? tutaj: Kliknij aby przej?? do tematu na forum

Pozdrawiamy Forum Sumowe i Sebile.

Przygotowa? Artur Betcher

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 22

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.71
47,446,273 unikalne wizyty