Echosonda - wi?zki i sto?ki | Forum sumowe


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

G?ównym urokiem ?on jest to, ?e z biegiem czasu zaczynaj? nam przypomina? nasze matki. Autor: Jane Fonda.


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Echosonda - wi?zki i sto?ki

Echosonda - wi?zki i sto?ki
Echosonda - wi?zki i sto?kiOtrzymuj? wiele pyta? od Czytelników i musz? stwierdzi?, ?e w nawale nowych modeli echosond wci?? s? w?dkarze którzy czuj? si? lekko zagubieni. Dlatego postanowi?em usystematyzowa? podstawow? wiedz? na temat sonaru, a dla bardziej ambitnych Czytelników doda? nigdy nie publikowane szczegó?y.
Zaczynamy od przetwornika echosondy. Przetwornik to cz??? echosondy, która wysy?a impuls ultrad?wi?kowy oraz odbiera sygna?y odbite od ryb, dna i podwodnych przeszkód. Zrozumienie, jak dzia?a czujnik, bardzo u?atwia interpretowanie obrazu na ekranie echosondy. Jest kilka parametrów, dzi?ki którym mo?emy scharakteryzowa? przetwornik.


Sto?ek sygna?u.


Na pocz?tek, niestety, zburz? wasz dotychczasowy wizerunek sto?ka sygna?u. Powinni?my sobie zdawa? spraw?, ?e to, co serwuj? nam producenci, to bardzo mocno uproszczony obraz tego, jak naprawd? rozchodz? si? ultrad?wi?ki emitowane przez czujnik.


Na rysunku widzicie rzeczywist? charakterystyk? dwóch przetworników.


Na obrazku pokazane s? dwie charakterystyki przetworników. Ten z lewej jest uznawany za szerokok?tny, ten z prawej za w?skok?tny. Publikowanie takich charakterystyk dla wysokiej jako?ci przetworników to norma. Taki czujnik b?dzie równie? pasowa? do Waszego urz?dzenia, jedyny szkopu? to cena nawet oko?o 1000 dolarów – cz?sto wi?cej ni? sama echosonda.
Ten z lewej jest uznawany za szerokok?tny, ten z prawej za w?skok?tny (rys 1).To, w jaki sposób rozchodzi si? energia fal, ma olbrzymie znaczenie dla odczytu. Jak widzicie bardzo du?o energii kumuluje si? w odleg?o?ci do kilkudziesi?ciu centymetrów od czujnika. Tej energii jest tak du?o, ?e wszystkie, nawet najmniejsze, drobiny zawieszone w wodzie bardzo mocno odbijaj? sygna?. Jak to wp?ywa na odczyt?


 Na pewno wi?kszo?? z Was zastanawia?a si?, dlaczego na ekranie echosondy przy powierzchni wyst?puje dziwna warstwa (zazwyczaj jest to pas bardzo mocnych odbi?) zwana zak?óceniami powierzchniowymi lub z ang surface clutter. (rys 2)
Na tej grafice w zielonej ramce widzicie klasyczny przyk?ad zak?óce? powierzchniowych (ang. surface clutter). Zak?ócenia si?gaj? nawet do g??boko?ci 2 m od powierzchni. Dlatego tak wa?ne jest przy pracy na mniejszych g??boko?ciach zmniejszenie si?y sygna?u poprzez obni?enie czu?o?ci urz?dzenia, inaczej wszystkie echa zlej? si? w jeden nierozpoznawalny ci?g sygna?ów.
Tak to w?a?nie wp?yw charakterystyki przetwornika. Je?li penetrujecie wi?ksze g??boko?ci, zak?ócenia te nie maj? wi?kszego znaczenia, ale na p?ytkiej wodzie mog? bardzo utrudni? odczyty. Czy jest jakie? remedium na to zjawisko? Echosondy maj? automatyczny tryb obni?ania energii impulsu w zale?no?ci od g??boko?ci, ale nie zawsze daje to zadowalaj?ce rezultaty. Wtedy trzeba r?cznie obni?y? czu?o?? lub w??czy? filtr, który zredukuje zak?ócenia. Wi?kszo?? echosond ma tak? funkcj?. Oczywi?cie ustawienia trzeba przetestowa?, aby nie wyla? dziecka z k?piel? i razem z zak?óceniami nie odfiltrowa? sygna?ów pochodz?cych od ryb.


K?t sto?ka sygna?u.


To prawdziwy fetysz w?dkarskiej elektroniki. Szeroki k?t sto?ka sygna?u – b?d? widzia? wi?cej, w domy?le z?owi? wi?cej ryb. Na fetysze nie ma rady. Zauwa?yli to producenci i hojnie racz? nas parametrami echosond. Przetworniki w folderach maj? 60, a nawet 120 stopni.
Na grafice zosta? schematycznie przedstawiony strumie? rozchodzenia si? sygna?u czujnika o tzw. k?cie 120 stopni. Jak widzicie, wokó? g?ównego rdzenia rozmieszczone s? boczne sto?ki, które sumuj?c si? daj? w efekcie k?t 120 stopni (A–A). G?ówny rdze? sygna?u ma znacznie w??szy k?t (B–B).


Jakie to poci?ga konsekwencje? Echosonda rzeczywi?cie mo?e wykrywa? ryby w ramach sto?ka o k?cie 120 stopni, ale nie wszystkie, na przyk?ad ryba numer 2 mo?e nie zosta? wykryta. Natomiast ryby 1 i 3 wygeneruj? obraz na ekranie echosondy. Ot, kreatywne podej?cie do charakterystyki przetwornika.
Wa?ne, ?eby wiedzie?, jak wygl?da to w rzeczywisto?ci.


Jak to wygl?da w praktyce?


    Znowu wracamy do rysunku (rys 3).Tak wygl?da charakterystyka przetwornika o k?cie 120 stopni. Jak widzicie, g?ówny strumie? energii ultrad?wi?kowej nie rozchodzi si? pod deklarowanym k?tem, ale dzi?ki specjalnej konstrukcji przetwornika wokó? rdzenia wykwitaj? dodatkowe baloniki. S? to tzw. side loobes, czyli boczne sto?ki. Ka?dy obiekt, który znajdzie si? w obszarze tych baloników, zostanie zarejestrowany i pokazany na ekranie. Ten typ przetwornika nadaje si? szczególnie do wykrywania ?awic drobnicy, które przebywaj? w pó? wody lub przy powierzchni.


Jeszcze jedna uwaga: ka?dy przetwornik ma boczny sto?ek, taka jest ju? natura energii ultrad?wi?kowej, ?e cz??? energii emitowanej z przetwornika ucieka w bok. Nie tak dawno by?o to nawet wykorzystywane do tworzenia echosond, które mia?y funkcj? patrzenia poziomego. Wystarczy?o wyt?umi? wi?zk? skierowan? w dó? i wzmocni? t? patrz?c? w bok.


 Obecnie, kiedy do powszechnego u?ytku wchodz? boczne sonary, pomys? ten traci na znaczeniu. Jest jednak sytuacja, kiedy dodatkowy boczny w?s mo?e wprowadzi? zak?ócenia do odczytu naszej echosondy. Czasami zdarza si?, ?e p?yn?c wzd?u? stromego brzegu rzeki lub wzd?u? nabrze?a na ekranie echosondy pojawia si? dziwny odczyt. Co? jakby linia, któr? trudno wyt?umaczy?. Mo?e to by? sygna? wygenerowany przez boczny sto?ek, który ociera si? o pionowe ?ciany nabrze?a. ?atwo to sprawdzi?. Dziwny sygna? wyst?puje na g??boko?ci równej odleg?o?ci od brzegu.


Za miesi?c: jak dobra? oczy i uszy echosondy, tak aby wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci sonaru, oraz jak dzia?a i jak jest zbudowany przetwornik najbardziej po??danej ostatnimi czasy w?dkarskiej zabawki – bocznego sonaru.


Echosonda w praktyce


Cezary Karpi?ski


Przygotowa?: Cezary Karpi?ski

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Aktualnie online

Gości online: 35

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 8,321
Najnowszy użytkownik: A Y A

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

14 sierpnia 2022 11:04
Siema Usmiech

22 lipca 2022 06:15
Dzie? dobry Wszystkim Usmiech

20 czerwca 2022 16:47
Witam Wszystkich Usmiech

26 lutego 2022 18:38
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

17 lipca 2021 11:00
Dzie? dobry Usmiech

01 lipca 2021 20:16
Dzien dobry

29 czerwca 2021 22:09
Witam Okok

20 maja 2021 17:49
cze?? Okok

02 maja 2021 23:52
Powita? Usmiech

25 kwietnia 2021 20:26
Witajcie Usmiech

Archiwum shoutboksa

Nasz baner

Forum Sumowe - portal sumowy
Wygenerowano w sekund: 1.57
46,885,382 unikalne wizyty