Regulamin dzia?u Przewodnicy W?dkarscy. | Forum wędkarskie


Portal ludzi z pasją tworzony przez ludzi z pasją

Kto nie okie?zna rozkoszy, zni?a si? do zwierz?t. -Leonardo Da Vinci


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ostatnie Fotki

Sumik 131cm
Sum ok. 30kg
Sum ok. 30kg
Nowy popychacz pontonowy ;o)
Sumy na woblery Sowa
Dwa razy 2m+ na Sow?
Rekordowy sandacz na Woblera Sowa
Nasza moc w polaczeniu z Woblerami Sowa

Na forum na skróty

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych

Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych Wynajm? ?ódk? w Pary?u w celach w?dkarskich i turystycznych
Kliknij w obrazek ?eby zobaczy? szczegó?y

Witamy na stronie po?wi?conej rekinowi s?odkowodnemu ;)

Na tym forum dowiecie si? jak z?owi? suma, jaki potrzebujecie sprz?t do tego celu, jakich metod najlepiej u?y? do ?owienia tej ryby, a tak?e zobaczycie du?e sumy ?owione przez naszych u?ytkowników, rekordowe sumy w Polsce i na ?wiecie i wiele innych informacji dotycz?cych Suma Europejskiego i nie tylko. Zapraszamy wszystkich do zarejestrowania si? i aktywno?ci na Naszym Portalu.

Zobacz temat

/ SILURUS GLANIS, OGÓLNIE O SUMIE, ?OWISKA / Przewodnicy w?dkarscy
Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)
 
Regulamin dzia?u Przewodnicy W?dkarscy.

Artur Betcher

Offline

Witam.

Mia? by? regulamin ale go nie b?dzie. Tylko kilka suchych faktów.
Przewodnicy zawieraj?cy z nami niekomercyjn? umow? partnersk? sami wytyczaj? rodzaje zni?ek i bonusów dla sta?ych u?ytkowników portalu dodatkowo spe?niaj?cych kryteria. Nie mamy na nie wp?ywu a jedynie b?dziemy zawsze si? stara? ?eby byli to przewodnicy i o?rodki ju? na danym rynku najatrakcyjniejsi przez co nawet i bez zni?ek b?d? to oferty ciekawe.

U?ytkownicy uprawnieni do zni?ek to ci którzy jako nicka u?ywaj? imienia i nazwiska, posiadaj? sta? na forum minimum 30 dni i minimum 30 postów napisanych w chwili dokonania u przewodnika rezerwacji. Kryteria te naprawd? s? bardzo skromne wed?ug mnie wi?c nie ma od nich ?adnych odst?pstw i przywileju.
Nie chcemy ?eby kto? zarejestrowa? si? tu tylko po zni?k? albo ?eby zni?k? otrzyma?a osoba która nie wspiera swoj? aktywno?ci? forum lub nie dostosowuje si? do naszych zasad. Nie zmuszamy nikogo do zmiany imienia i nazwiska ale jest to dowód zaufania jak i dostosowania si? do tych preferowanych a niepisanych zasad portalu st?d i ten punkt.

Osoba chc?ca skorzysta? ze zni?ek powinna skontaktowa? si? z administracj? portalu w jakikolwiek sposób ( najlepiej w temacie danego przewodnika ale niekoniecznie) i powiadomi? o tym fakcie. B?dziemy mogli przez to potwierdzi? ?e dana osoba spe?nia kryteria. ?adnych innych udziwnie? nie b?dzie, ka?dorazowo automatycznie potwierdzimy je?li kryteria b?d? zachowane, nie b?dzie w tym przypadku pró?b czy odmów bo to tylko formalno?? celem unikni?cia oszustw.

Ma??onek wyje?d?aj?cy z osob? spe?niaj?c? kryteria posiada takie same zni?ki.
W sprawie dzieci kontaktowa? si? bezpo?rednio z o?rodkiem bo z do?wiadczenia wiem ?e za dzieci ma?e cz?sto po prostu nie p?aci si? w ogóle lub stawk? symboliczn?. Nie mniej jednak t? spraw? zostawiam do uzgodnienia z samym o?rodkiem.

Osoba towarzysz?ca u?ytkownikowi spe?niaj?cemu kryteria nie b?d?ca ma??onkiem nie posiada zni?ek ale przy fakcie ?e i tak wybieramy najatrakcyjniejsze oferty z danych regionów nikt pokrzywdzony nie b?dzie.


Do u?ytkowników apeluje do zachowania kultury w trakcie pobytu u przewodnika, szanowanie zasad wyznaczonych przez gospodarza jak i prosz? ?eby?cie opiniowali po powrocie ca?? wypraw?. Licz? te? na to ?e zamie?cicie relacj? na Waszych blogach i forum a zdj?cia w Waszych galeriach.
Do przewodników apeluj? o przestrzeganie zasad naszego partnerstwa jak i sami si? zobowi?zujemy do ich przestrzegania.


Portal www.forumsumowe.pl nie b?dzie odnosi? korzy?ci maj?tkowych z tytu?u umów partnerskich zawartych z przewodnikami w?dkarskimi. Liczymy jednak ?e przewodnicy posiadaj?cy ogromne do?wiadczenie w temacie po?owy sumów cho? sporadycznie podziel? si? z nami na ?amach portalu i forum ciekaw? relacj?, opisem lub wiedz? w zakresie po?owu, metod i innych aspektów. U?ytkowników którzy ze zni?ek skorzystaj? równie? prosimy o relacje, opisy ?owisk i ogólnie o dalsze wspieranie portalu swoj? aktywno?ci?.

Celem tego projektu jest pomoc u?ytkownikom w znalezieniu najatrakcyjniejszych ofert na najlepszych ?owiskach sumowych Europy gdy? ju? niejednokrotnie wyprawy okazywa?y si? fiaskiem i finansowym i organizacyjnym z braku rzetelnych informacji na temat warunków, cen i odpowiedniego wsparcia. Mam nadziej? ?e docelowo b?dziemy mieli umowy partnerskie na ka?dym s?ynnym ?owisku sumowym w Europie. Zawsze jednak przewodnicy b?d? weryfikowani pod k?tem konkurencyjno?ci cenowej i warunków pobytu w o?rodku gdy? dro?yzn? mo?na reklamowa? na Onecie a nie u nas.
Przewodnicy chc?cy z nami zawrze? umow? partnersk? musz? wpierw przedstawi? szczegó?owo przez maila, telefon PW swoj? ofert?.
Zamieszczenie z marszu bez porozumienia z nami skutkuje usuni?ciem wraz z og?aszaj?cym. Wi??e si? to z tym ?e od dnia dzisiejszego nie zgadzamy si? na jak?kolwiek reklam? ludzi licz?cych tylko pieni?dze a nie dbaj?cych o u?ytkowników którym swoj? ofert? chc? przedstawi?.

Mam nadziej? ze wszystkim projekt si? spodoba a ci co ju? szukali ceny dobrze znaj? i wiedza ?e rzeczywi?cie oferty wybieramy najatrakcyjniejsze dodatkowo negocjuj?c zni?ki.

Je?li o czym? tu zapomnieli?my napisa? prosimy o przypomnienie.

Pozdrawiamy Administracja.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 

Artur Betcher

Offline

Od czasu do czasu temat od?wie?? ?eby ka?dy regu?y dzia?u zna?. Zostanie on otwarty ?eby u?ytkownicy mogli dodawa? i w?asne uwagi do samego regulaminu.
Metoda na suma
Ko?owrotek sumowy
W?dka na suma

Na pytania odno?nie sprz?tu i wszystkie inne zwi?zane z po?awianiem suma odpowiadam TYLKO NA FORUM
 
Do góry
Przejdź do forum:

Hosting zdjęć wędkarskich

Wędkarski hosting zdjęć

Podobne Tematy

Temat Forum Odpowiedzi Ostatni post
Regulamin Gie?da forumowa sprzedam Sprawy organizacyjne 1 21 września 2018 16:26
Regulamin Portalu Regulaminy portalu Sumowego 17 30 czerwca 2018 14:42
Regulamin Dzia?u Gie?da Sprzedam sprz?t w?dkarski 27 21 września 2016 23:23
Przewodnicy w?dkarscy na Forum Sumowe? Przewodnicy w?dkarscy 98 28 sierpnia 2016 14:54
Regulamin Amatorskiego Po?owu Ryb 2016. PZW Federation Peche i inne organizmy 25 14 stycznia 2016 20:08
Wygenerowano w sekund: 1.52
46,775,076 unikalne wizyty